Öne Çıkanlar

-A-

Abbas Sayar

Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Şinasi Hisar

Adalet Ağaoğlu

Ahmed Paşa

Ahmedi

Ahmet Fakih

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Haşim

Ahmet İhsan Tokgöz

Ahmet Kutsi Tecer

Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Muhip Dıranas

Ahmet Oktay

Ahmet Rasim

Ahmet Şuayp

Ahmet Vefik Paşa

Aka Gündüz Kutbay

Ali Canip Yöntem

Ali Suavi

Ali Şir Nevai

Arif Nihat Asya

Asaf Halet Çelebi

Aşık Paşa

Aşık Ömer

Ataol Behramoğlu

Attila İlhan

Ayşe Kulin

Aziz Nesin

Azmizade Haleti

-B-

Bağdatlı Ruhi

Baki

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Behçet Kemal Çağlar

Behçet Necatigil

Bilge Karasu

Buket Uzuner

-C-

Cahit Külebi

Cahit Sıtkı Tarancı

Cahit Zarifoğlu

Cemal Süreya

Cemil Meriç

Cenap Şahabettin

Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)

Cevdet Kudret Solok

Ceyhun Atuf Kansu

-D-

Dursun Akçam

-E-

Ebubekir Hazım Tepeyran

Ece Ayhan

Edip Cansever

Eflatun Cem Güney

Enderunlu Fazıl

Enderunlu Vasıf

Erdem Beyazıt

Erzurumlu İbrahim Hakkı

-F-

Faik Baysal

Fakir Baykurt

Falih Rıfkı Atay

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Ferit Edgü

Fıtnat Hanım

Fuzuli

Füruzan Tekil

-G-

Gülşehri

-H-

Haldun Taner

Halide Edip Adıvar

Halide Nusret Zorlutuna

Halit Ziya Uşaklıgil

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hayali

Haydar Ergülen

Hilmi Yavuz

Hoca Dehhani

Hoca Mesud

Hüseyin Atlansoy

Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Nihal Atsız

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Siret Özsever

Hüseyin Suat Yalçın

-İ-

İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci

İbrahim Şinasi

İlhan Berk

İlhan Tarus

İnci Aral

İsmail Habib Sevük

İsmet Özel

-K-

Kadı Burhaneddin

Keçecizade İzzet Molla

Kemal Bilbaşar

Kemal Özer

Kemal Tahir

Kemalettin Kamu

Kenan Hulusi Koray

Küçük İskender

-M-

Mahmut Makal

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Kaplan

Mehmet Rauf

Melih Cevdet Anday

Memduh Şevket Esendal

Mevlana Celaleddin Rumi

Mithat Cemal Kuntay

Muallim Naci

Muammer Lütfi Bahşi

Murathan Mungan

Musahipzade Celal

Mustafa Kutlu

Muzaffer İzgü

-N-

Nabi

Nabizade Nazım

Naili

Namık Kemal

Nazım Hikmet Ran

Nazlı Eray

Necati

Necati Cumalı

Necip Fazıl Kısakürek

Necmettin Halil Onan

Nedim

Nef’i

Nesimi

Neşati

Nev’i

Nevizade Atai

Nezihe Meriç

Nihat Behram

Nurullah Ataç

-O-

Oğuz Atay

Oktay Rifat Horozcu

Orhan Asena

Orhan Hançerlioğlu

Orhan Kemal

Orhan Pamuk

Orhan Şaik Gökyay

Orhan Veli Kanık

-Ö-

Ömer Bedrettin Uşaklı

Ömer Seyfettin

Özdemir Asaf

-P-

Peyami Safa

Pınar Kür

-R-

Rasim Özdenören

Recaizade Mahmut Ekrem

Recep Bilginer

Refik Durbaş

Refik Erduran

Refik Halit Karay

Reşat Nuri Güntekin

Rıfat Ilgaz

Rıza Tevfik Bölükbaşı

-S-

Sabahattin Ali

Sabahattin Eyüboğlu

Sabahattin Kudret Aksal

Sabri Esat Siyavuşgil

Sadri Ertem

Sait Faik Abasıyanık

Salah Birsel

Sami Paşazade Sezai

Samim Kocagöz

Sedat Umran

Selim İleri

Semiha Ayverdi

Sezai Karakoç

Sultan Veled

Sunay Akın

Suut Kemal Yetkin

Süleyman Çelebi

Süleyman Nazif

Sünbülzade Vehbi

Süreyya Berfe

-Ş-

Şemsettin Sami

Şevket Rado

Şeyh Galip

Şeyhi

Şeyhülislam Yahya

Şeyyad Hamza

Şükufe Nihal Başar

-T-

Talip Apaydın

Tarık Buğra

Taşlıcalı Yahya

Tevfik Akdağ

Tevfik Fikret

Turan Oflazoğlu

Turgut Özakman

Turgut Uyar

-Ü-

Ülkü Tamer

-V-

Vasfi Mahir Kocatürk

Vüs’at O. Bener

-Y-

Yahya Kemal Beyatlı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yaşar Kemal

Yaşar Nabi Nayır

Yusuf Akçura

Yusuf Atılgan

-Z-

Zati

Zeki Ömer Defne

Ziya Gökalp

Ziya Osman Saba

Ziya Paşa