Rasim Özdenören (1940-2022)

Rasim Özdenören

1940’ta Maraş’ta doğan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile aynı üniversitenin Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalışan Özdenören bir süreliğine araştırma amacıyla ABD’nin çeşitli eyaletlerine gitmiştir. Bakanlık Müşavirliği, müfettişlik gibi görevlerde bulunmuştur. Yazdığı kitaplarla çeşitli ödüller kazanan sanatçının bazı eserleri de TV filmi yapılmıştır. Yazar, 23 Temmuz 2022’de hayatını kaybetti.

Edebi Kişiliği:

  • Özellikle hikâye türünde yazan sanatçı hikâyelerinde genellikle toplumdaki değişme ve çözülmenin sebep ve sonuçlarını ortaya koyan durumları anlatmıştır. Kültürel yabancılaşma, aile çözülmeleri ve bunalımlar onun eserlerindeki önemli kavramlardır.
  • Müslüman-modem bir çizgide olan Özdenören, hikâyelerinde temel öğe olarak insan ve insan ruhunu almıştır.
  • Genelde çözülmüş ve çökmüş bir toplumun kişilerini anlatan sanatçı “Denize Açılan Kapı” adlı hikâyesinden itibaren tasavvufi bir duyarlılığı okuyucusuna yansıtmıştır.
  • Taraf tutmayan yapısıyla yazan yazar, eserlerinde gerçeklere müdahale etmemiş, idealize edilmiş olumlu tipler kadar eleştirilen olumsuz tipleri de anlatmıştır.
  • Tasvire ağırlık veren bir hikâyeci olan yazarın kendine özgü, şiirsel bir üslubu vardır. Alegorik (sembolik) anlatımı da hikâyelerinin önemli bir noktasıdır.
  • Hikâyelerinde geçmişten kopamayan, zamanın anaforlarına karşı direnmeye çalışan insanı, aile içi çatışmaları, parçalanmayı işler.
  • Bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, kuşak çatışmasını, modernliği, gelenek gibi konularını işlemiştir.
  • Kültür şokuna karşı kişinin tasavvufa yönelmesini ister.

Eserleri:

  • Roman: Gül Yetiştiren Adam

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir