Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967)

Ahmet Kutsi Tecer

1901’de Kudüs’te doğan sanatçı Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunudur. Çeşitli illerde öğretmenlik yapmış, müdürlük görevlerinde bulunmuş ve iki dönem milletvekili olarak mecliste yer almıştır. Paris’e Kültür Ataşeliği’ne öğrenci müfettişi olarak gönderilmiş ve yurda döndüğünde Galatasaray Lisesi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Belediye Konservatuarında emekliliğine kadar çeşitli dersler vermiştir. Ahmet Kutsi Tecer 1967 yılında İstanbul’da ölmüştür.

      Edebi Kişiliği:

 • İlk eserlerinde bireysel duygulanmalarını dile getiren ve aşk, ölüm, ıstırap konularını işleyen şair daha sonraları Faruk Nafiz’in açtığı yolda memleket şiirlerine yönelmiştir.
 • Memleket şiiri kavramını özellikle “köy havası” içerisinde dile getirmiş, bu anlayışla şiirler yazarak yıllar boyu çok fazla şairin kendisinden etkilenmesini sağlamıştır.
 • Şiirlerinin temel malzemesi türküler, destanlar, efsaneler, gelenek ve göreneklerdir.
 • Şiirlerini sade bir dille, az mecazlı, süsten uzak, saf bir üslupla kaleme almış ve şiirlerinde daima hece ölçüsünü kullanmıştır.
 • Halk şiirinin son büyük ustası Âşık Veysel’i tüm Türkiye’ye tanıtmış; ayrıca Karacaoğlan, Yunus Emre gibi büyük şairlerimizin hayatlarının bilinmeyen yönlerinin de aydınlanmasına büyük katkılarda bulunmuştur.
 • Şiirleri ile adını duyurmuş olan Ahmet Kutsi, inceleme, araştırma, tiyatro alanlarında da eserler vermiştir. İnceleme yazılarının çoğu birçok dergide okuyucusu ile buluşmuştur.
 • “Nerdesin” şiiriyle tanınan Ahmet Kutsi’nin “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı şiiri de çok ünlenmiştir. Bu şiir Faruk Nafiz’in yazdığı “Sanat” adlı şiirle aynı mesajı vermektedir.

Kısaca özetleyecek olursak;

 • Halk kültürüne verdiği önem Ülkü dergisinde görülür.
 • İlk şiirlerinde aşk, ölüm, ıstırap gibi bireysel konuları işlemiş, daha sonra ise “Memleket şiiri” diyebileceğimiz köy havası ağırlıklı, Anadolu’yu anlatan şiirler yazmıştır.
 • Didaktik şiirler yazmasına rağmen daha çok duygusal yönü ağır basan “lirik” şiirleriyle tanınmıştır.
 • Türk halk şiiri geleneğinden yararlanmış, şiirlerinde halk motiflerini kullanmıştır.
 • Orda Bir Köy Var Uzakta şiiri önemlidir.
 • Ziya Gökalp’ten etkilenen sanatçı, onun “halka doğru” ilkesini sürekli uygulamaya çalışmıştır.
 • Köroğlu, Karacaoğlan, Yunus Emre gibi halk şiirimizin büyük ozanlarıyla ilgili pek çok veri elde etmiştir.
 • Türk halk şiirinin araştırılmasında olduğu kadar yaygınlık kazanmasında ve sevilmesinde de etkili olmuştur.
 • Âşık Veysel’i keşfeden, onun edebiyatımızda tanınmasını sağlayan odur.
 • Tiyatro türünde de yapıtları vardır. Bunların konularını halk biliminden almış, bu oyunlarında yer yer orta oyunu tekniğinden yararlanmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: Şiirler, Tüm Şiirleri (Ölümünden sonra yayımlanmıştır.)
 • İnceleme: Köylü Temsilleri
 • Oyun: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Yazılan Bozulmadan, Bir Pazar Günü, Satılık Ev

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir