Ahmet Şuayp (1876-1910)

Ahmet Şuayp

Edebiyat hayatına Servet-i Fünun dergisinde çıkan haftalık yazılarıyla başlayan sanatçı, polemiklere girmek yerine bilimsel eleştiri alanında çalışmalarda bulunmuş ve bu konularda eserler vermiştir. Sanatçının Hyppolite Taine, Gustave Flaubert, Gabriel Monod, Ernest Lavisse, Niebuhr, Ranke ve Mommsen’i yaşam öyküleri, yapıtları, düşünceleriyle ayrıntılı biçimde inceleyen eserleri, bilimsel eleştirinin oluşması yolunda Türkiye’deki bilgi birikimine büyük katkıda bulunmuştur.

Edebi Kişiliği

Ahmet Şuayp’ın en önemli yönü şüphesiz Servetifünun Edebiyatına kazandırdığı bilimsel eleştiri bakış açısı dışında bir de Servetifünun Edebiyatının içinden yaptığı eleştirilerdir. Yazar, içinde yer aldığı Servet-i Fünun akımının getirdiği yenilikleri eleştirel bakışla değerlendirmiş, ele aldığı yapıtların özelliklerini belirlemişti. Servetifünun yazarlarını eski edebiyat yandaşlarına karşı savunurken kendi arkadaşlarının bireyci tutumunu, kötümser dünya görüşünü eleştirmekten de çekinmemiştir.

Eserleri

  • Eleştiri: Esmar-ı Matbuat, Hayat ve Kitaplar, Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye; Hukuk-ı Umumiye-i Düvel, Hukuk-ı İdare.

7 Yorum Var: “Ahmet Şuayp (1876-1910)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir