Kadı Burhaneddin (1344-1399)

Kadı Burhaneddin

Asıl ismi Burhaneddin olan sanatçı, Kayseri’de 1344’te doğmuş, çok iyi i bir eğitim almıştır. Devlet yöneticiliğinin yanında ilimle de uğraşmıştır. Kayseri’de kadılık yapmış, daha sonra Sivas’ta devlet kurup bu devletin 18 yıl hükümdarlığını yapmıştır. Kadı Burhaneddin bu siyasal uğraşları yanında edebiyat ve özellikle şiir ile yakından meşgul olmuş ve özellikle gazel, tuyuğ ve rubailerle dolu büyük bir divan ortaya çıkarmıştır. 1399’da Sivas’ta Akkoyunlu devleti ile yaptığı savaşta yenilince idam edilmiştir.

Edebî Kişiliği

  • Kadı Burhaneddin, gazelleri ve tuyuğları ile ün kazanmıştır.
  • Tuyuğ nazım şeklini dîvan edebiyatına kazandırmıştır.
  • Gazellerinin gayet içten ve âşıkane olduğu görülür.
  • Aşk şiirlerinin yanı sıra din ve tasavvuf ile ilgili şiirleri de vardır.
  • Şiirlerinde ne mahlası ne de adı bulunmaktadır.
  • Şiirlerinde Türkçeyi aruza uydurmakta güçlük çektiği görülür.
  • Günlük konuşma dilini şiirlerinde kullanması onun şiirlerine ayrı bir özellik verir.
  • Edebî sanatlara, özellikle cinasa düşkündür.
  • Bazı şiirlerinde tasavvuf izleri gayet açıkça görülmekle beraber daha çok, beşeri, maddi aşkı işlemiş ve maceracı, dövüşçü, savaşçı hayatının ve ruhunun izleri çok açık olarak şiirlerine yansımıştır.
  • Divan’ı vardır.

Eserleri:

Divan

Divan‘ında 1500 gazel, 119 tuyuğ, 20 rubai var. Şiirinde adını ya da mahlasını anmaz. Edebi sanatlara, özellikle cinasa düşkündür.

Divan‘ının yanı sıra dini konuları işlediği İksîr-üs Saadet fî Esrâr-ül İbâdet ve Tercîh-üt Tavzîh adlı iki eseri daha vardır.


4 Yorum Var: “Kadı Burhaneddin (1344-1399)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir