Necati

Necati Bey

XV. yüzyılın ikinci yarısında yetişen şairlerin en önemlisidir. Necati hakkında elde mevcut bilgi azdır. Asıl adı İsa olan sanatçının nasıl bir aileye mensup olduğu bilinmemektedir. Aslen Edirneli olmakla birlikte şöhret bulduğu yer Kastamonu’dur.

Fatih devrinin sonlarına doğru, niçin gittiği bilinmeyen Kastamonu’da bulunduğu sıralarda meşhur “döne döne” redifli gazelini yazan Necâtî, şiirleriyle kısa sürede tanınmıştır. Fatih’e sunduğu “şitaiye” ve “bahariye” kasideleri ve gazelleriyle padişahın takdirini kazanarak divan kâtibi olmuştur. Şöhreti İstanbul’a erişince Fatih tarafından İstanbul’a aldırılmış, divan katipliğine tayin edilmiştir. 1509’da İstanbul’da vefat etmiştir.

Edebî Kişiliği

  • Şiirlerinde bol miktarda deyim ve atasözü kullanmıştır.
  • Daha çok mersiye ve gazelleri ile tanınmıştır.
  • Kendisinden sonra pek çok şairi etkilemiştir.
  • Külfetsiz ve yapmacıksız şiirler söyleyen Necatî, gazel türünde başarılı eserler vermiştir.
  • Döneminde “Hüsrev-i Rum” olarak anılan şairin bugüne gelen tek eseri Divan’ıdır.

Eserleri:

“Divan”ının yanında “Leyla vü Mecnun, Risale-i Mihr ü Mah, Risale-i Gül ü Saba, Kimya-yı Saadet, Camiü’l- Hikâyât” gibi eserlerinin olduğu, ancak bu eserlerin bugün elde olmadığı söylenmektedir.


2 Yorum Var: “Necati

  1. Yıldızları takip edebilmektir marifet. Karınca kaderince sevdiğim şairleri takip ediyorum. Aslımızı ve Allah aşkını ne güzel anlatmışlar. Merhumlara Allah’tan rahmet dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir