Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi konuları aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:

1.Ünite

 • Okuma: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş, Dil Bilgisi: Ses Bilgisi
 • Yazma: Yazma Süreci
 • Sözlü İletişim: İletişim

2.Ünite

 • Okuma: Hikâye, Dil Bilgisi: Şekil Bilgisi, Kitap Okuma
 • Yazma: Hikâye
 • Sözlü İletişim: Söyleyiş Özelliklerine Uygun Konuşma (Diksiyon)

3.Ünite

 • Okuma: Şiir, Dil Bilgisi: Kelimede Anlam
 • Yazma: Şiir
 • Sözlü İletişim: Şiir Dinletisi

4.Ünite

 • Okuma: Makale
 • Yazma: Araştırmaya Dayalı Metin
 • Sözlü İletişim: Sunu Hazırlama

5.Ünite

 • Okuma: Roman, Dil Bilgisi: Kelime Türleri (İsim, Sıfat, Zamir), Kitap Okuma
 • Yazma: Roman
 • Sözlü İletişim: Hazırlıklı Konuşma

6.Ünite

 • Okuma: Tiyatro
 • Yazma: Kısa Oyun
 • Sözlü İletişim: Kısa Oyun Sahneleme

7.Ünite

 • Okuma: Senaryo
 • Yazma: Kısa Film Senaryosu
 • Sözlü İletişim: Kısa Film Hazırlama

8.Ünite

 • Okuma: Masal/Fabl
 • Yazma: Fabl
 • Sözlü İletişim: Etkili Dinleme

9.Ünite

 • Okuma: Mektup / e-posta
 • Yazma: Mektup
 • Sözlü İletişim: Açık Oturum

10.Ünite

 • Okuma: Günlük/Blog
 • Yazma: Günlük
 • Sözlü İletişim: Panel

“Okuma”, “Yazma” ve “Sözlü İletişim” başlıkları altında toplanan kazanım alanları ile öğrencilerin; öncelikle her metnin sistematik bir yapıya dayandığını, bu yapının yazıldığı dille kurulduğunu ve şekillendiğini, dilin kullanım tercihlerine bağlı olarak neyin, niçin ve nasıl sunulduğunu kavrayacak düzeye gelmesi, bunlarla birlikte kendi sözlü veya yazılı metinlerini oluşturabilmesi hedeflenmiştir. Kazanımlar, bu yönüyle birbirini destekleyecek nitelikte düzenlenmiştir. Metin türlerine ilişkin bilgiler ve gelişim evreleri “Okuma” kazanımları içinde, benzer metinlerin sözlü ve yazılı ortamlarda nasıl üretileceği ise “Yazma” ve “Sözlü İletişim” kazanımları içinde yer almıştır.

“Okuma” kazanımları, “Metni Anlama ve Çözümleme” ile “Eleştirel Okuma” şeklinde iki başlık altında gruplandırılmıştır. “Metni Anlama ve Çözümleme” aşamasında; metnin temasının, konusunun, açık ve örtük iletilerinin, tür özelliklerinin, anlatım biçim ve teknikleri ile üslup özelliklerinin incelenmesine yönelik kazanımlar verilmiştir. “Eleştirel Okuma” kazanımları ile çözümlenen metnin edebî ve fikrî açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

“Yazma” kazanımları, herhangi bir türde bir plan dâhilinde metin yazma sürecini kavratacak şekilde hazırlanmıştır. Bu kazanımlar, planlı yazma sürecinin temel aşamalarını oluşturan “hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, metni düzeltme ve geliştirme, yazılan metni paylaşma” basamaklarının alt basamaklarını içermektedir. Yazma sürecinin başarısı, öğrenciler açısından, okuma ile kazanılan bilgi ve birikimlerin uygulama yoluyla pekiştirilmesine fırsat tanıyacaktır. Uygulamaların öncelikle sınıf ortamında yaptırılması, herhangi bir nedenle sınıf içi uygulamaların yetiştirilemediği veya daha geniş bir hazırlık gerektirdiği durumlarda ödevlendirme yoluyla gerçekleştirilmesi doğru bir uygulama olacaktır.

“Sözlü İletişim” kazanımlarıyla, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin dinleme becerisini geliştirmeye yönelik olarak “Dinlediğini Anlama” ve “Eleştirel Dinleme” kazanımlarına yer verilmiştir. Konuşma becerisinin geliştirilmesi için ise bir konuşmada hazırlık sürecinden konuşmanın tamamlanmasına kadarki süreçte gerekli olan kazanımlara yer verilmiştir.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları