İletişim ve Öğeleri

İletişim Nedir?

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır:

1. Kaynak (Gönderici): Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir.

2. Alıcı: İletilen sözü alan kişiye denir.

3. İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteğe denir.

4. Kanal (Araç): Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline denir.

5. Bağlam (Ortam): İletişimin gerçekleştiği yere denir.

6. Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği tepkiye (cevaba) denir.

İletişim Niçin Gereklidir?

  • Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim kurmak zorundadır.
  • İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir.
  • Ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarımızı gidermek için iletişim gereklidir.
  • Toplumsal yasa ve kuralları sağlıklı bir şekilde işletebilmek için gereklidir.

Gösterge ve Türleri

Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünüş ve olgulara gösterge denir. Türleri şunlardır:

Dil Göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer.

Doğal Gösterge: Ülkelerin doğal güzellikleri, yaprakların sararması…

Sosyal Gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları…

İletişim Kurarken Kullanılan Göstergeler Nelerdir?

Dil göstergeleri: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanışlıdır.

Dil dışı göstergeler: Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.

İletişim Türleri

  • Dille gerçekleştirilen iletişim
  • Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
  • Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim
  • Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

Dilin İşlevleri

1. Heyecan bildirme işlevi

Of! Canımı sıkma.

2. Göndericilik işlevi

Su, iki hidrojen, bir oksijen molekülünden oluşur.

3. Alıcıyı harekete geçirme işlevi

Aç artık şu kapıyı.

4. Dil ötesi işlevi

Yapım eki almış sözcüklere türemiş sözcük denir.

5. Kanalı kontrol işlevi

Söylediklerimi anladın mı?

6. Şiirsel işlevi

Avazeyi bu âleme bir Davut gibi sal

Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir