Sıfatlar (Önadlar) Konu Anlatımı

Adları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir.

Yaşlı adam, pazar çantasını titrek elleriyle tutuyordu.
Yemekte bu masaya dört kişi oturacak.
Kazancının yarısını fakir öğrencilere veriyormuş.

Bu cümlelerde “yaşlı” sözcüğü “adam” adının, “titrek” sözcüğü “el” adının niteliğini gösterdiği için; “bu” sözcüğü “masa” adını işaret yoluyla, “dört” sözcüğü ise “kişi” adını sayı yoluyla belirttiği için sıfattır. Son cümlede “fakir” sözcüğü, “öğrenci” adının niteliğini gösterdiği için sıfattır.

Sıfatlar, iki ana gruba ayrılır:

1. Niteleme Sıfatları
2. Belirtme Sıfatları
a. İşaret Sıfatı
b. Sayı Sıfatı
– Asıl Sayı Sıfatı
– Sıra Sayı Sıfatı
– Üleştirme Sayı Sıfatı
– Kesir Sayı Sıfatı
c. Belgisiz Sıfat
d. Soru Sıfatı

1. Niteleme Sıfatları

Bir adı; durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları, ada sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabı olan sözcüklerdir.

Küçük çocuk bizi görünce yanımıza geldi.
Gökyüzünü aniden kapkara bulutlar kaplamıştı.

Bu cümlelerde “küçük” ve “kapkara” sözcükleri, önüne geldiği adların nasıl olduğunu gösterdiği için niteleme sıfatıdır. Bu sözcüklerin, niteledikleri ada sorulan “Nasıl?” sorusuna cevap olduklarına dikkat edelim:

Nasıl çocuk? (küçük çocuk)
Nasıl bulutlar? (kapkara bulutlar)
 
Bu yolun sonunda eski bir ev vardı.
Yol kenarları, kurumuş yapraklarla doluydu.
Annem, sabahları tatlı bir sesle bizi uyandırırdı.
Kahvaltıda güzelim böreklerden bolca yemiştim.

Bu cümlelerde, “eski” sözcüğü, “ev” adının niteliğini; “kurumuş” sözcüğü, “yaprak” adının niteliğini; “tatlı” sözcüğü, “ses” adının niteliğini; “güzelim” sözcüğü, “börek” adının niteliğini gösterdiği için niteleme sıfatıdır.

2. Belirtme Sıfatları

Adları işaret, sayı, soru, belgisizlik yönüyle belirten sıfatlardır.

a. İşaret Sıfatı

Adları işaret yönüyle belirten, onlara işaret eden sözcüklerdir.

bu, şu, o, öteki, beriki, öbür

Bu kitabı senin için aldım.
Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş.
Belediye, geçen yıl şu yolu asfaltladı.
O dergiyi okudun mu?
Buraya öbür yoldan geldim.

Bu cümlelerde geçen “bu, öteki, şu, o, öbür” sözcükleri, önündeki adları, işaret yönüyle öteki varlıklardan ayırıp belirttiği için işaret sıfatıdır.

Not: İşaret sıfatlarından sonra virgül (,) kullanılmaz. Bu sözcüklerden sonra virgül (,) kullanılırsa bu sözcükler, adıl olur.

O kitabı daha önce okumuş.
O, kitabı daha önce okumuş.

Bu cümlelerin birincisinde “o” sözcüğü “kitap” adını belirttiği için işaret sıfatı; ikincisinde “o” sözcüğü bir varlığı karşıladığı için adıldır.

“Bu, şu, o, öteki, beriki, öbür” sözcükleri aynı zamanda işaret adılıdır. Eğer bu sözcükler, önündeki bir adı işaret ederek belirtiyorsa işaret sıfatıdır. Adın yerini işaret yoluyla tutuyorsa işaret adılıdır.

Bu ev, çok güzelmiş.
Bu, çok güzelmiş.

Bu cümlelerin birincisinde “bu” sözcüğü “ev” sözcüğünü işaret ederek belirttiği için işaret sıfatıdır. İkinci cümlede ise “bu” sözcüğü “ev” adının yerini tuttuğu için işaret adılıdır.

İşaret sıfatları her zaman yalın halde bulunur. Çekim eki aldığında işaret adılı olur.

Annem öteki halıyı yıkamak için dışarı çıkarmış.
Annem ötekini yıkamak için dışarı çıkarmış.

Bu cümlelerin birincisinde, “öteki” sözcüğü “halı” adını işaret ederek belirttiği için işaret sıfatıdır. İkinci cümlede “ötekini” sözcüğü, “halı” sözcüğü söylenmeden, işaret yoluyla “halı” sözcüğünün yerine geçtiğinden işaret adılıdır.

b. Sayı Sıfatı

Varlıkların sayılarını gösteren, onları sayı yönüyle belirten sözcüklerdir.

Asıl Sayı Sıfatı

Varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sözcüklerdir. Ada sorulan “kaç” sorusunun cevabıdır.

Üç gün önceki toplantıya altı kişi katılmış.
Babam bir ay sonra yurtdışından gelecek.

Bu cümlelerde “üç, altı, bir” sözcükleri, “gün, kişi, ay” adlarının sayısını belirttiği için, asıl sayı sıfatıdır.

Sıra Sayı Sıfatı

Varlıkların sırasını gösteren sözcüklerdir. Sayılara “-ncı, -nci, -ncu, -ncü” ekleri getirilerek oluşturulur. Ada sorulan “kaçıncı” sorusunun cevabıdır.

Bu derste on beşinci sayfayı okuyacağız.
Sınavdaki yedinci soruyu çözememiş.

Bu cümlelerde “on beşinci, yedinci” sözcükleri “sayfa, soru” adlarının sırasını belirttiği için, sıra sayı sıfatıdır.

Üleştirme Sayı Sıfatı

Varlıkları sayıca bölümlere ayıran, paylaşma anlamı veren sözcüklerdir. Sayılara “-er, -ar” eki getirilerek oluşturulur. Ada sorulan “kaçar” sorusunun cevabıdır.

Sınavda her branştan onar soru soruldu.
Öğrencilerden altışar kitap okumaları istendi.

Bu cümlelerde “onar, altışar” sözcükleri, “soru, kitap” adlarının paylara ayrıldığını belirttiği için, üleştirme sayı sıfatıdır.

Kesir Sayı Sıfatı

Varlıkların parçalarının, bütüne olan oranlarını gösteren sıfatlardır.

Şirketin üçte iki hissesi ona aitmiş.
Bir öğünde yarım ekmek yiyordu.

Bu cümlelerde “üçte iki, yarım” sözcükleri, “hisse, ekmek” adlarının bütüne olan oranlarını belirttiği için, kesir sayı sıfatıdır.

c. Belgisiz Sıfat

Adları belirtirken kesinlik bildirmeyen sıfatlardır.

bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi…

Elbet bir gün sen de anlarsın beni.
Bu konuyla ilgili birkaç kitap okumuştum.

Bu cümledeki “bir, birkaç” sözcüğü “gün, kitap” adını, sayı yönüyle; ama kesin olmayacak biçimde belirtmiştir. Dolayısıyla, “birkaç” sözcüğü belgisiz sıfattır.

İçerideki bazı masaları dışarıya taşıyalım.
Sanatçı, birçok tablosunda İstanbul’u konu ediniyor.
Yazarın başka romanlarını da okudum.
Hiçbir öğrenci öğretmenini üzmek istemez.
Lisedeyken, okuduğum her kitabın özetini çıkarırdım.

Bu cümlelerde “bazı” sözcüğü, “masal” adını; “birçok” sözcüğü, “tablo” adını; “başka” sözcüğü, “roman” adını; “hiçbir” sözcüğü, “öğrenci” adını; “her” sözcüğü, “kitap” adını kesinlik bildirmeden belirttiği için belgisiz sıfattır.

Not: “Kimi, çoğu ” sözcükleri, hem belgisiz adıl hem belgisiz sıfat olarak kullanılabilir.

Fuarda kimi kitaplar pahalı, kimi ise ucuzdu.

Bu cümlede, birinci “kimi” sözcüğü “kitaplar” sözcüğünü belirttiği için belgisiz sıfattır; ikinci “kimi” sözcüğü ise, kitapların yerini tuttuğu için belgisiz adıldır.

Çoğu öğretmen törene yetişemedi; ama öğrencilerin çoğu törene katıldı.

Bu cümlede, birinci “çoğu” sözcüğü “öğretmen” sözcüğünü belirttiği için belgisiz sıfattır; ikinci “çoğu” sözcüğü ise, öğrencilerin bir kısmının yerine geçtiği için belgisiz adıldır.

“Bir” sözcüğü, hem belgisiz sıfat hem sayı sıfatı olarak kullanılabilir. “Bir” sözcüğünün yerine başka sayı getirilebiliyorsa, “bir” sözcüğü sayı sıfatıdır.

“Bir haftada iki kitap okumuş.”

Bu cümledeki “bir” sözcüğü, sayı sıfatıdır; çünkü yerine “iki” veya “üç” gibi başka bir sayı getirilebilmektedir.

“Ali, dürüst bir insandır.”

Bu cümlede “bir” sözcüğünün yerine başka bir sayı getirilememektedir; çünkü bu cümlede “bir” sözcüğü “herhangi bir” anlamına gelmektedir ve belgisiz sıfattır.

d. Soru Sıfatı

Adları soru yoluyla belirten, yani adları anlamca tamamlayan soru sözcükleridir. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır.

nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne

Sen, tatilde kaç kitap okumuştun?

Bu cümlede, “kaç” soru sözcüğünün “kitap” adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek “beş kitap” cevabının sıfat olması, bize, bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir.

Hangi yoldan gitmemizi tavsiye ediyorsun?

Bu cümlede, “hangi” soru sözcüğünün “yol” adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek “şu yol” cevabının sıfat olması, bize, bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir.

Köyde nasıl bir evde oturuyordunuz?
Orada ne kadar para harcamış?
Vergi dairesi, binanın kaçıncı katında bulunuyor?
Arkadaşların bize ne gün gelecek?
Bu oyunda takımlar kaçar kişiden oluşuyor?

Bu cümlelerde geçen “nasıl, ne kadar, kaçıncı, ne, kaçar” sözcükleri; önündeki sözcükleri soru yönüyle belirttiği ve bu sözcüklere verilen cevaplar sıfat olduğu için soru sıfatıdır.

Not: “Hangisi, kaçı” soru adıllarıyla “hangi, kaç” soru sıfatlarını birbirine karıştırmamak gerekir.

Hangi soru daha zordu? Hangisi daha zordu?

Bu cümlelerde “hangi” sözcüğü “soru” adını belirttiği için soru sıfatı; “hangisi” sözcüğü, bir adın yerini soru yoluyla tuttuğu için soru adılıdır.

Kaç öğrenci gelmedi.
Öğrencilerin kaçı gelmedi.

Cümlelerde “kaç” sözcüğü “öğrenci” adını belirttiği için soru sıfatı; “kaçı” sözcüğü, bir sayı adının yerini soru yoluyla tuttuğu için soru adılıdır.

Not: Bir ad, hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir.

O, yeni bir araba almış.

Bu küçük köyde konaklamaya karar verdik. Birinci cümlede “yeni” niteleme sıfatıyla “bir” belgisiz sıfatı, “araba” adının sıfatı olarak; İkincide “bu” işaret sıfatıyla “küçük” niteleme sıfatı, “köy” adının sıfatı olarak kullanılmıştır.

Sıfatlar, adılları da niteleyebilir.

Ahmet, gerçekten dürüst birisidir.
O, her zaman deneyimli kimselerle çalışır.

Bu cümlelerin birincisinde “dürüst” sıfatı “birisi” adılını nitelemektedir. İkinci cümlede “deneyimli” sıfatı, “kimse” adılını nitelemektedir.

Not: İlgi eki (-ki), yer ve zaman bildiren sözcüklerden sonra gelip eklendiği sözcüğü sıfat yapar.

Sınıftaki öğrenciler dışarı çıkmış.
Yarınki sınava hazır mısın?

Bu cümlelerde “sınıf” sözcüğü, ilk önce bulunma durumu (-de, -da, -te, -ta) ekini alıp ardından sıfat yapan “-ki” ekini alarak önündeki “öğrenciler” adını; “yarın” sözcüğü, sıfat yapan “-ki” ekini alarak önündeki “sınav” adını belirttiği için sıfat görevindedir.

Adlaşmış Sıfat

Niteleme sıfatları, çekim eki alarak veya almadan niteledikleri ismin yerini tutacak şekilde kullanılabilir. Bu sözcüklere “adlaşmış sıfat” denir.

İhtiyar adam yine parkta oturuyordu.
İhtiyar, yine parkta oturuyordu.

Birinci cümlede “ihtiyar” sözcüğü, “adam” adını niteleyen bir niteleme sıfatıdır. İkinci cümlede ise, “ihtiyar adam” tamlamasındaki “adam” sözcüğü düşmüş, “ihtiyar” sözcüğü hem adın yerine geçmiş hem nitelik bildirmiştir, yani adlaşmış sıfat olmuştur.

Manav, kasalardaki çürükleri çöpe atıyordu.

Bu cümlede “çürükleri” sözcüğü, “meyve” adını nitelerken, çekim eki alarak hem “meyve” adının yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış sıfat olmuştur.

Öğretmenimiz bu görev için sınıftan gönüllüler seçti.

Bu cümlede “gönüllüler” sözcüğü, “öğrenci” adını nitelerken, çekim eki alarak hem “öğrenci” adının yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış sıfat olmuştur.

Bizim kurnaz yine birisini kandırmış.

Bu cümlede “kurnaz” sözcüğü, bir kişiyi nitelerken, çekim eki almadan hem nitelediği kişinin yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış sıfat olmuştur.

Not: Türkçede meslek adları ve bazı adlar, sıfat olarak kullanılabilir. Bu sözcükleri, adlaşmış sıfatlarla karıştırmamak gerekir.

Yönetici insanlar, insan ilişkilerinde başarılıdır.
Yöneticiler, insan ilişkilerinde başarılıdır.

Bu cümlelerin birincisinde “yönetici” sözcüğü, “insanlar” adını nitelediği için sıfat görevindedir. İkinci cümledeki “yöneticiler” sözcüğü ad olarak kullanılmıştır; ama adlaşmış sıfat değildir.

Futbolcular, disiplinli kişilerdir.
Yarın ailece yazlığa gideceğiz.

Bu cümlelerde geçen “futbolcu, yazlık” sözcükleri gerektiğinde sıfat olabildiği halde (futbolcu kişiler, yazlık ev) bu cümlede ad olarak kullanılmıştır; ama adlaşmış sıfat değildir.

Not: Adlaşmış sıfattan sonra bir ad geldiğinde anlam karışıklığı ortaya çıkıyorsa bu adlaşmış sıfattan sonra virgül (,) getirilir.

Hasta, çocuğu yanına çağırdı.

Bu cümlede “hasta” sözcüğü bir kişiyi karşılayarak adlaşmıştır. Bu sözcükten sonra “çocuk” adı geldiğinde virgül konulmazsa “hasta” sözcüğü “çocuk” adının sıfatı olmaktadır. Bu yüzden “hasta” sözcüğünün adlaşmış sıfat olması için bu sözcükten sonra virgül (,) konmalıdır.

Unvan Sıfatı

Kişilerin meslek, rütbe, makam gibi sosyal statülerini belirten sözcüklerdir. Unvan sıfatları, adların önüne de sonuna da gelebilir.

Yüzbaşı Cemil, Hakkı Çavuş, Hatice Teyze, Naciye Hanım…

Dün Doktor Kemal Bey bize geldi.

Bu cümlede “Doktor, Bey” sözcükleri; beraber kullanıldıkları “Kemal” özel adını belirttiği için unvan sıfatıdır.

Ayşe Hemşire, hastalarla yakından ilgilendi.

Bu cümlede “Hemşire” sözcüğü; beraber kullanıldığı “Ayşe” özel adını belirttiği için unvan sıfatıdır.

Not: Özel adla birlikte kullanılmayan unvan sözcükleri, küçük harfle başlar ve unvan sıfatı görevinden çıkar.

Dün doktor, hastaneye uğramamış.

Bu cümlede “doktor” sözcüğü özel bir adla birlikte kullanılmadığı için unvan sıfatı değildir ve bu yüzden küçük harfle başlar.

Özel bir adla kullanılan; ama akrabalık ilişkisi belirten unvan sözcükleri, küçük harfle başlar ve unvan sıfatı görevinden çıkar.

Salih, bugün Ayşe teyzesine gidecekmiş.

Bu cümlede “teyze” sözcüğü özel bir adla birlikte kullanıldığı halde akrabalık anlamı taşıdığı için unvan sıfatı değildir ve bu yüzden küçük harfle başlar.

Sıfatlarda Küçültme

Sıfat olan sözcüğün anlamında küçültme ya da daralma, “-cik,-ce, (-ı)msı, (-ı)mtırak” ekleri ile yapılır.

Bu eklerin getirilmesi ile oluşan sıfatlara küçültme sıfatları denir.

“Küçük bir evleri vardı.”

cümlesinde “küçük” sıfattır ve kendinden sonra gelen ismin niteliğini belirtmektedir.

Küçücük evleri vardı.”

cümlesinde “-cik” eki almış “küçücük” sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Buradaki “küçücük” sözcüğün “küçük” sözcüğünden farkı, eklendiği ismin anlamında küçültme yapmış olmasıdır.

Küçük ev – küçücük ev

“Ekmek ayvasının ekşimsi bir tadı vardı.”
“Üzerine mavimtırak bir ceket giymişti.”
“Masada kalınca bir kitap duruyordu.”

Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler küçültme sıfatıdır.

Sıfatlarda Pekiştirme

Sıfatlarda pekiştirme, yani anlamın kuvvetlendirilmesi iki şeklide yapılır:

Sıfat olan sözcüğün ünlüye kadarki ilk hecesi alınır, daha sonra “m, p, r, s” harflerinden uygun olanı getirilir. En son da sıfat olan sözcük tekrar yazılır.

“temiz” sözcüğü üzerinde uygulayalım:

Te – r – temiz = tertemiz

“Çocuklar bembeyaz elbiseler giymişlerdi.”
Dümdüz yolda ilerliyorduk.”
“Şöyle yemyeşil çimenlerin üzerine uzansam!”

cümlelerinde altı çizili sözcükler pekiştirme sıfatıdır.

Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesi ile yapılır. Örneğin “çeşit” sözcüğünü ele alalım. Bu sözcük tekrar ederek bir ismi nitelediğinde pekiştirme sıfatı olur:

Çeşit çeşit meyveler vardı masada.”

Bu cümlede altı çizili sözler pekiştirme sıfatıdır.

“Bahçede uzun uzun ağaçlar vardı.”
Derin derin ırmaklar aşarak geldik.”

cümlelerindeki altı çizili sözler pekiştirme sıfatıdır.

Sıfatlarda Derecelendirme

Sıfatlarda derecelendirme “pek, çok, daha, en…” gibi sözcüklerle yapılır.

“Kardeşin onlardan daha akıllı biri.” cümlesinde “daha” sözcüğü üstünlük,

En güzel kitap buydu.” cümlesinde “en” sözcüğü en üstünlük,

Çok güzel çiçekleri vardı.” cümlesinde “çok” sözcüğü aşırılık anlamı katmıştır.

Ayrıca Bkz. Sıfatlar (Ön Adlar) Konu Testleri


458 Yorum Var: “Sıfatlar (Önadlar) Konu Anlatımı

 1. Çok güzel bir site ve bir de soru testleri koysanız çok iyi olur. Sizin sayenizde sınavdan 85-100 arası puan alacağım.

  1. 2016 yılında bana yardımcı oldu teşekkür ederim, performans ödevinde kulandım.

 2. Gerçekten iyi anlatıyor ben bile öğretmen oldum :) Komik olmayabilir arkadaşlar bence iyi anlatım, sınavlar için iyi gerçekten iyi anlatım, arkadaşlar hoşçakalın.

 3. Allah razı olsun hocam, çok güzel anladım yazılı anlatım olduğu halde hocalarımızdan daha güzel anlatmışsınız inşallah sınavlarımdan geçecegim.

 4. Siz süpersiniz, sayenizde bütün edebiyat ve dil anlatım ödevlerimi kolaylıkla yapıyorum, hocalar çok beğeniyor.

 5. Çok güzel olmuş, çok işime yaradı sağolun :D Yapanların elleri dert görmesin inşallah.

 6. Ön ad sıfatı unutmuştum, bunu açınca ön ad ve sıfatın ne demek olduğunu öğrendim. Bunu yazan çok güzel yazmış ve çok güzel örnek vermiş. Bunu yazana teşekkür ederim.

 7. 2014’te ilk yorum benden. Teşekkürler çok güzel olmuş ama bazılarını işlemedik, unvan sıfatı falan…

 8. Çok sağolun. Yarın dil ve anlatım sınavım var inşallah, sayenizde bununla ilgili soruları yapacağım.

 9. Çok iyi bir site. Bizim öğretmen bu siteyi bize önerdi. Ben de çok faydalandım, herkese tavsiye ederim.

  1. Gerçekten bana da çok yardımcı oldunuz ödevimde, bu sayfayı çok ama çok beğendim ve 100 aldım sınavdan :)

 10. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sizin sayenizde çok iyi anladım. Çok sağ olun. Harikaydı. Öğretmenimiz de bu siteden yararlanıyor. Size de çok selamı var. Bu siteye bayıldım.

 11. Çok teşekkürler sayenizde anlamadığım konuyu anladım, SBS’den yüksek alırım inşallah emeğinize sağlık.

 12. Çok güzel olmuş sağ olun testimden yüksek not alabilirim bu bilgilerle inşallah :)

 13. Ben bu siteyi sevdim ve bütün arkadaşlarıma tavsiye ettim, size çok teşekkür ederim.

 14. Süper bir site, bugün sınavım vardı bu konuyu anlamamıştım şimdi daha iyi anladım sağolun çok teşekkürler.

 15. Süper bir site, anlatılmak istenenler çok anlaşılır bir şekilde ifade edilmiş. Elinize sağlık.

 16. Çok teşekkürler işinizin hakkını tam anlamıyla veriyorsunuz. İyi çalışmalar :-)

 17. Çok güzeldi bunu size tavsiye ederim, sayenizde sınavımdan 100 aldım sağolun çok teşekkürler.

  1. Çok güzeldi bunu size tavsiye ederim, sayenizde sınavdan 100 aldım sağ olun çok teşekkürler.

 18. Çok yararlı, bugün sözlü vardı çok teşekkürler artık konuyu buradan tekrar ederim.

 19. Çok teşekkür ederim. iyi ki varsınız, sınavımdan 100 aldım tabi sizin sayenizde.

 20. Çok teşekkür ederim, sizin sayenizde yazılıdan 100 aldım annem tebrik etti yeni telefon aldı.

 21. Güzel bir anlatım var, açıklayıcı ve ayrıntılı bunu okuyan kişi kolaylıkla konuyu anlayabilir. Ben bir öğretmenim ve öğrencilerime bu siteden anlatıyorum bu konuyu da buradan anlattım çok iyi anladılar.

 22. Güzel bir site açıkçası 100 beklemiyorum ama bu site yüzünden değil bizim hoca yüzünden of her şeyden puan kırıyor. Neyse siteye gelirsek iyi, derslerinize çalışın, akıllı olun, adam kadın bir şey olun, bu siteye de bakın!

 23. Çok sağ olun elleriniz dert görmesin, yarınki sınavım için açtım faydasını çok gördüm. Hocamdan daha iyi anlattınız :D

 24. Yazılıya hep buradan çalıştım; elinize, yüreğinize sağlık. Bu kadar vakit ayırıp biz çocukları düşünmüşsünüz, teşekkürler.

 25. Bence ayrıntılı olması çok iyi olmuş, konuyu anlamamıştım ama artık çok daha iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese.

 26. Çok güzel bayıldım anlatım çok iyi bir kere, anlayınca çok güzel tebrikler. Anlatan kişi ellerin dert görmesin…

 27. Yarın sınavımız var, bu siteden yararlandım inşallah güzel not alırım. Çok teşekkürler.

 28. Gerçekten çok güzel ama biraz test olsa iyi olurdu. Ama yine de sağ olun. Eleriniz dert görmesin.

 29. Arkadaşlar vergilerin herkesten eşit oranda alınmamasının sebebi nedir? Cevaplarınızı bekliyorum.

 30. Çok teşekkür ederim, sınavlardan yüksek alıyorum karışık olmuş ama olsun tekrar teşekkürler :)

 31. Çok güzel, babam futbolu kısa sürede öğrenmiş, ben de sıfatları kısa sürede öğrendim. Tabi Galatasaray önüme ışık tuttu.

 32. Çok uzun olmuş. Yarın sınavım var ve pek bir şey anlamadım ki. Yarın sınavdan pek iyi alamayacağım. Bu yazıyı yazan kişi boşuna uğramış. Daha kısa yazabilirdi.

 33. Bence çok ayrıntılı olmuş. Ama hiç bilmeyen arkadaşlarımız için mükemmel olmuş. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkürler.

 34. Gerçekten çok güzel hazırlanmış emeği geçen herkesten Allah razı olsun başarılar arkadaşlar.

 35. Çok süper tek kelimeyle muhteşem ötesi. Allah razı olsun çok isime yaradı bu bilgiler sayesinde hep 100 aldım… İnşallah hepimizi de başarıya ulaştırır :)

 36. Gerçekten çok başarılı ve anlaşılır bir açıklama ve anlatım olmuş elinize konumuza sağlık.

 37. Çok ayrıntılı bir anlatım olmuş, benim çok isime yaradı. Çok teşekkür ederim elinize sağlık.

 38. Çok teşekkürler edebiyat hocamız dil ve anlatım hocamız sizi çok öneriyor, gerçekten çok güzel site sağolun :)

 39. Kardeşimin dersine çok lazımmış kardeşime de çok iyi oldu, öğretmeni anlatırken dinleyememiş gerçekten çok lazım oldu teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılarla iyi akşamlar diyorum hoşçakalın diyorum.

 40. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Benim gerçekten çok işime yaradı. Tebrikler,sağ olun. :)

 41. Çok teşekkür ederim, işime yarayacağını biliyorum çünkü yarın Türkçe sınavı var. Bu konular da çıkacaktı bilmiyordum konuları ama sizin sayenizde çok iyi biliyorum artık. Allah sizden razı olsun :D

 42. Çok pekiştirici aldığım bilgiler, işime çok yarayacak inşallah yüksek alırım sağ olun.

 43. Güzel bir yazı olmuş. Her şeyi ayrıntısıyla anlatmışsınız. Teşekkür ederim.

 44. Çok güzel anlattı, defterimi arkadaşıma verdiydim işime yaradı. İnşallah sınavdan yüz alırım çok güzel bir site sağolun.

  1. Basit sıfatlar ve türemiş sıfatlar da vardır, “dün sabah” ise basit sıfatlara örnektir türemiş sıfatlara örnek olarak dünkü sabah diyebilirim umarım görür ve anlarsın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir