Zamirler (Adıllar) Konu Anlatımı

Adların yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklerdir.

İzmir’de doğdum; ama yıllardır oraya gitmedim.

Bu cümlede, “İzmir” adını tekrar etmemek için, bu adın yerine kullanılan “ora” sözcüğü adıldır.

Bunu ona kim verdi?

Bu cümlede “bu, o, kim” sözcüklerinin yerine ad getirilebilir. (Kitabı Ali’ye Ahmet verdi.) “Bu, o, kim” sözcükleri, “kitap, Ali, Ahmet” adlarının yerini tuttuğu için adıl görevindedir.

Adıllar, adların yerini tutma özelliklerine göre şu şekilde gruplandırılır:

 1. Kişi Adılı
 2. Dönüşlülük Adılı
 3. İşaret Adılı
 4. Belgisiz Adıl
 5. Soru Adılı
 6. İlgi Adılı

1. Kişi Adılı

İnsan adlarının, yani kişilerin yerini tutan adıllardır. Türkçedeki kişi adılları şunlardır:

Ben     I. tekil kişi adılı
Sen      II. tekil kişi adılı
O         III. tekil kişi adılı
Biz      I. çoğul kişi adılı
Siz       II. çoğul kişi adılı
Onlar   III. çoğul kişi adılı

Bu adıllar, cümlelerde çeşitli çekim ekleri alarak kullanılabilir.

Benim onu tanıdığımı söylemişsin.

Bu cümlede “benim, onu” sözcükleri kişi adılıdır.

Öğretmenimiz bana ve sana dün derse gelmediğimiz için kızmış.

Bu cümlede, yaklaşma durumu ekini (-e, -a) alan I. ve II. tekil kişi adılı olan “ben” ve “sen” sözcükleri “bana” ve “sana” biçimine dönüşmüştür.

2. Dönüşlülük Adılı

Dönüşlülük adılı, “kendi” sözcüğüdür. Dönüşlülük adılı, iyelik eki alarak kullanılabilir:

Kendi – m Kendi – n Kendi – si Kendi – miz Kendi – niz Kendi – leri

Dönüşlülük adılı, kişi adılının yerine kullanılabildiği gibi, kişi adıllarıyla birlikte, cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde de kullanılabilir.

Bu soruyu kendim çözdüm.
Bu soruyu ben kendim çözdüm.

Birinci cümlede “kendim” sözcüğü I. tekil kişiyi belirtecek şekilde, kişi adılının yerine; ikinci cümlede kişi adılıyla (ben) birlikte, cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde kullanılmıştır.

3. İşaret Adılı

İşaret anlamı taşıyan ve adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir.

bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura(sı), şura(ya), ora(da), öteki, beriki…

Pek kitap okumam; ama onu daha önce okumuştum.

Bu cümlede, “onu” sözcüğü işaret yoluyla “kitap” adının yerine kullanıldığından, işaret adılıdır.

Gömlekleri sen al, şunu da Ali’ye ver. Ötekini alsan daha iyi olacak.

Bu cümlelerde “şunu, ötekini” sözcükleri, işaret anlamı taşıyarak bir varlığı karşıladığı için işaret adılıdır.

Biz buraya iki yıl önce gelmiştik.

Bu cümlede “buraya” sözcüğü, bir yer, mekân adının yerine geçtiği için işaret adılıdır.

Not: “O” ve “onlar” sözcükleri, Türkçede hem işaret adılı hem kişi adılı olarak kullanılabilir. Bu sözcükler, insan için kullanılırsa kişi adılı; insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret adılı olur.

Onları toplantıya davet etmelisin. Onları bir hafta içinde postaya vermelisin.

Birinci cümlede “onları” sözcüğü, insan için kullanıldığından kişi adılıdır. İkinci cümlede ise, insan dışındaki varlıklar için kullanıldığından işaret adılıdır.

İşaret adılları içinde bu durum, sadece bu iki sözcük için geçerlidir. Diğer işaret adılları (bu, şu, bunlar, şunlar, öteki…) insan için de kullanılsa, adıl olduklarında her zaman işaret adılıdır.

Orhan’ın değil, bunun sorusuna cevap vermeliydin.

Bu cümlede “bu” sözcüğü bir kişiyi karşılamasına rağmen işaret adılıdır.

4. Belgisiz Adıl

Adların yerini kesin olmayacak biçimde tutan adıllardır.

biri, birisi, birçoğu, birkaçı, bazısı, başkası, herkes, hepsi, hiçbiri, hiç kimse, kimi, kimisi, çoğu, şey…

Senin yerine başkası nöbet tutsun.

Bu cümlede, “sen” adılı, belli bir kişiyi karşılarken, “başkası” sözcüğü, karşıladığı kişi kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.

Birkaçımız, taşınan komşumuza yardım ettik.

Bu cümlede, “birkaçımız” sözcüğü, sayıca bir belirsizlik anlamı taşıyıp karşıladığı kişiler kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.

Herkes bu konuya çalışsın.
Soruların bazıları gerçekten çok zordu.
Bu soruları kimse çözememiş.
O, işlerini titizlikle yapan birisidir.
Kimileri bu tür romanları daha çok seviyor.

Bu cümlelerde, “herkes, bazıları, kimse, birisi, kimileri” sözcükleri, karşıladıkları kişiler kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.

5. Soru Adılı

Adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Soru adılının cevabı, bir ad ya da başka bir adıldır.

Kim (kime, kimi, kimde, kimden, kimler…) Ne (neyi, neye, neler, nesi, neyin…) Nere (nerede, nereden, neresi, nereyi…) Hangisi (hanginiz, hangimiz, hangileri…) Kaçı (kaçıncısı, kaçınız, kaçımız…)

Beni dün akşam kim aradı?

Bu cümlede, “kim” sözcüğü, soru anlamı taşımaktadır ve yerine cevap olarak bir ad gelebilmektedir. “Seni dün akşam arkadaşın aradı.” cevabında görüldüğü üzere “arkadaş” adı, “kim” sözcüğünün yerine cevap olarak gelebilmektedir.

Bana çarşıdan ne aldın? (gömlek)
Bütün bunları kimden duydun? (Ali’den)
Buranın neyi meşhur? (fındığı)
Geçen yaz, nereyi gezdin? (Konya’yı)
Bu tablolardan hangisini beğendin? (şunu)
Kalemlerin kaçını sana verdi? (üçünü)

Not: Soru adılları, cümlelerde her zaman soru anlamı taşımaz; fakat bu sözcükler yine de soru adılıdır.

Onun nereye gideceğini bilmiyorum.

Bu cümlede “nereye” sözcüğü cümleye soru anlamı katmamıştır; ama yine de görevce soru adılıdır.

6. İlgi Adılı (-ki)

İlgi eki olan “-ki” bir adın yerine geçerse ilgi adılı olur.

Ahmet’in çantası okulda kalmış, Ali’ninki nerede?

Bu cümleden “-ki” ekinin, tamlanan durumundaki “çanta” adının yerini tuttuğu anlaşılmaktadır.

İlgi zamiri “-ki”, mutlaka tamlayan ekinden (-ın, -in, -un, -ün, -im) sonra gelir.

Onunki, seninki, benimki, bizimki…

Antalya’nın denizi Muğla’nınkinden güzeldir. (deniz)
Bizim okul sizinkinden daha başarılı. (okulunuz)
Bizimki yine okuldan sonra parka gitmiş. (çocuk)

Ayrıca Bkz. Zamirler (Adıllar) Konu Testleri


333 Yorum Var: “Zamirler (Adıllar) Konu Anlatımı

 1. Teşekkür ederim sınavım için en iyi site artık bütün ödevlerim için bu siteyi kullanacağım.

 2. Çok teşekkür ederim. Sınavdan 100 aldım, 1. sınavda 95 2. sınavda 100 teşekkür ederim.

 3. Benim çok işime yaradı çok güzel bir site, ödevlerimde bu siteyi kullanacağım. Zaten de kullanıyorum. Sizlere tavsiyem…

  1. Bence çalışmadın ondan yani bu siteye baktın diye 20 almamışsındır.

 4. Çok teşekkür ederim, performans ödevime çok yaradı, aldığım notu size en kısa zamanda bildiririm.

 5. Teşekkürler çok yardımcı oldunuz, hocam anlattığında anlamamıştım ve şimdi burada okudum anladım, yine teşekkürler :D

 6. Tam olarak istediğime ulaşamadım, zaten bizim öğrendiklerimizden yazmışsınız. Soruma cevap alamadım ama yine de teşekkürler.

 7. Çok teşekkürler, ben 4.sınıftan beri buradan faydalınıyorum ve şu an 8’e gidiyorum. Hep taktir getirdim ama sadece ben buradan değil genelde öğretmenlerini dinleyerek, özel ders ve dershane ve yüzme bale ve patene gidiyorum. Abim de evli o da bu siteden yararlanıyordu. O beyin cerrahisi çıktı, yani ailemizi sürekli sevindiriyoruz. Onlar bizi hep sevindiriyordu şimdi sıra bizde.

 8. Çok sıkıcı okuyamadım. Hem uzun hem de yaşıma göre anlatmamış. Resimlerle süslenirse beğenirim belki.

 9. Çok cins olduğum bir konuydu. Israrla inat edip anlayamadığım bir konu olmasına rağmen bu site faydalı geldi yapandan Allah razı olsun.

 10. Tek kelimeyle muhteşem, yarın sınavım var çok yardımcı oldu bu paylaşım, teşekkür ederim.

 11. Bayıldım, müthiş. Derste anlamadığımı buradan çalışacağım. Bana uğur getirdi 85 aldım.

 12. Hocam emeğiniz için teşekkür ederim. Kopyala yapıştır yapılmıyor mavi ekran içinde yazı şeklinde yapıştırılıyor, bu konuları normal şekilde kopyala yapıştır yapmanın yolu yok mu?

  1. Yapıştır dediğinizde çıkan imlece “Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir” seçeneğine tıklarsanız düzelecektir.

 13. Çok güzel bir site bütün ödevlerimde bu siteden yaralanıyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir site yaptığınız için.

 14. Çok güzel bir konu anlatım olmuş, önce anlatmış sonra çıkmış sorular sormuş mükemmeldi teşekkürler.

 15. Sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılmış ayrıca testlerin olması konuyu pekiştirmede yardımcı olmakta, emeğinize sağlık diyorum. Bu arada konuların anlatımları renkli yazılarla olursa daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.

 16. Hiç bir şey anlamadım ama iyi iyi. Belki siz anlarsınız tavsiye etmem. Şaka tavsiye ediyorum ama cidden anlamadım. Tabi anlamam 8 yaşındayım.Bu arada sınav geçmişti ki. Herkes sınav diyor ben de söyleyeyim dedim :D

 17. Konuyu pekiştirmek için ÖYS sorularında sormanız da çok iyi olmuş. Allah razı olsun.

 18. Çok teşekkürler işime yaradı ama yine de ayrıntı olursa sevinirim. Bu siteye çalıştım, 61 aldım.

 19. Gerçekten çok güzel konu anlatımı süper. Sınavdan 100 bekliyorum. Sağ olun. teşekkürler.

  1. Teşekkürler harikaydı, bu test sayesinde sınavımı kazandım.

 20. Edebiyat ve dil anlatım sınavları için birebir bütün sene boyunca buradan çalıştım, çok teşekkürler harika anlatım.

 21. Zamirler konusu biraz kafa karıştırıcı bir konu ama bu site sayesinde artık kafam karışmıyor. Çok teşekkürler emeğinize sağlık…

 22. Yıl 2020 hala ders çalışacak kadar hevesi olan var mı? Neyse elinize sağlık, beğendim. :D

 23. Hocam bizim yorumu niye onaylamadınız hocam alındım, gücendim. Yazımlarıma da yorumu onaylamadığınız için dikkat etmiyorum haberiniz olsun edebiyat hocam.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir