Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

10.Sınıf Edebiyat Konuları

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

  1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
  2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

  1. Destan Dönemi
  2. Sözlü Edebiyat     
  3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

  1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
  2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
  3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)     
  4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı