Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

Dini- Tasavvufi Halk şiiri, 13. yüzyılda Babai isyan­ları, Moğol istilası, haçlı seferleri, inanç ve kültür farklılıkları sosyal ve siyasi huzursuzluklarla dolu Anadolu’da oluşmuştur.

Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin Özellikleri

 • Tasavvuf düşüncesini temel alır.
 • Kurucusu Ahmet Yesevi’dir.
 • Tasavvufun amacı insanı olgunlaştırmak ve onu insan-ı kâmil yapmaktır.
 • Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır; yani ilahı aşktır.
 • Tasavvufa göre bütün evren Allah’tan bir parçadır ve in­san nefsi arzularından arınarak gönlünü ilahi aşkla doldurarak Allah’a ulaşabilir.
 • Tekkeler etrafında bir araya gelen tasavvufçular bu görüşlerini, İslamiyet’i yaymak için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
 • İlahi aşkın ele alındığı lirik ve didaktik ürünler verilmiştir.
 • Şiirler ağırlıklı olarak müzik eşliğinde söylenmiştir.
 • Genel olarak hece ölçüsü kullanılmış olsa da aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
 • Nazım birimi olarak hem dörtlük hem de beyit kullanılmıştır.
 • Özellikle “koşma” nazım şekliyle ilahi, nutuk, şathiye, dev­riye, nefes nazım türlerinde şiirler yazılmıştır.
 • Gazel, kaside, mesnevi nazım şekliyle şiirlerin yazıldığı da görülmektedir.
 • Tasavvufi terimlerin ve bazı yabancı sözlerin dışında genellikle halkın konuştuğu dil kullanılmıştır.
 • Oğuz Türkçe­sinin Anadolu’daki ilk ürünlerinde sade bir dil kullanılmıştır.
 • Âşık Paşa, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana 13. ve 14. yüzyıl mutasavvıflarındandır.
 • Yunus Emre’nin dili dönemin diğer sanatçılarına göre daha sadedir.

Dini-tasavvufi halk şiiri nazım türleri şunlardır:

 1. İlahi
 2. Nefes
 3. Şathiye
 4. Devriye
 5. Nutuk

61 Yorum Var: “Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

 1. Peki size tasavvufun Türk şiirine etkisini sorsam nasıl cevap verirsiniz? Öğrencilerim sordu iyi bir yanıt veremedim.

  1. Türk şiirine dini İslami getirerek şiirlerin insanımız tarafından daha kolay benimsenmesini sağlamıştır.

 2. Çok güzel olmuş bütün ödevlerimi buradan yapıyorum. Ayrıca sınavlarıma da buradan hazırlanıyorum teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.