Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri:

 • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
 • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
 • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 • Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
 • Hece vezni kullanılmıştır.
 • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 • Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin tema ve içerik bakımından Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiiriyle benzer ve farklı özelliklere göre karşılaştıracak olursak;

 • Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirlerde genellikle bireysel nitelikli konular işlenmiş gibi görünse de aslında şairler bireysel olarak çıktıkları yolda milli ve yerli konuları ve manzaraları işlemişlerdir.
 • Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir benzer temalar etrafında şiirler yazılmıştır.
 • Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır.
 • Şiirlerde hemen hemen aynı edebî sanatlar kullanılmıştır.
 • Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler birer dergi etrafında kümelenmişlerdir.
 • Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, batı edebiyatçılarından diğerlerine göre daha fazla etkilenmişlerdir.

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler ve Edebi Topluluklar

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

 • “Neredesin?” şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir.
 • Şair ve oyun yazarıdır.
 • Halk şiiri geleneğine bağlı bir şairidir; Âşık Veysel’i edebiyat dünyamıza o tanıtmıştır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Şiirler
 • Oyunları: Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ahmet Kutsi Tecer Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ARİF NİHAT ASYA (1904-1975)

 • “Bayrak Şairi” olarak bilinir.
 • Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır.
 • Dini ve millî duyguları, kahramanlıkları sade bir dille şiirleştirmiştir.
 • Rubai türünün son ustalarındandır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Köprü
 • Mensur Şiir: Yastığımın Rüyası, Ayetler
 • Düzyazı: Kanatlar ve Gagalar, Terazi Kendini Tartmaz

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Arif Nihat Asya Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

KEMALETTİN KAMU (1901-1948)

 • Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır.
 • “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.
 • Eserleri:
 • Şiir: Gurbet, Bingöl Çobanları

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Kemalettin Kamu Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)

 • Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
 • Anadolu’yu, tarihi, deniz güzelliklerini işlemiştir.
 • Eserleri:
 • Şiir: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ömer Bedrettin Uşaklı Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

 • Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı.
 • 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi.
 • Eserleri:
 • Şiir: Bu Vatan Kimin?
 • Düzyazı: Dedem Korkut’un Kitabı, Kâtip Çelebi’den Seçmeler, Destursuz Bağa Girenler

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Orhan Şaik Gökyay Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)

 • Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı.
 • Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı.
 • Eserleri:
 • Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Zeki Ömer Defne Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)

 • Halk şiiri biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır.
 • Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır.
 • “Ankaralı Âşık Ömer” takma adıyla şiirler de yazmıştır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Behçet Kemal Çağlar Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ (1905-1975)

 • Şiir, roman ve araştırma alanlarında eser vermişlerdir.
 • Türkçülük akımının önemli temsilcilerindedir. Türkçülük akımını destekleyen Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi dergiler çıkarmış. Düşüncelerini bu dergilerde ortaya koymuştur.
 • Tarihi romanlar yazmıştır.
 • Romanlarında efsane mitos, destan geleneğinden yararlanmıştır. Göktürk dönemini yalın bir dille anlatmıştır.
 • Eserleri
 • Roman: Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Ruh Adam, Deli Kurt, Dalkavuklar Gecesi

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Hüseyin Nihal Atsız Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

NECMETTİN HALİL ONAN (1902-1968)

 • Şiire aruz ölçüsü ile başlamıştır.
 • Bireysel veya milli duygularla örülü hece şiirleriyle tanındı.
 • Milli Edebiyat hareketinin ge­liştiği sırada yetişen şair, şiirlerinde bireysel duygulanışlarıyla, ulusal duyguları birlikte işlemiştir.
 • “Bir Yolcuya” şiiri hamaset edebiyatının en güzel örneklerindendir.
 • Eserleri
 • Şiir: Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha
 • Roman: İşleyen Yara, Kolejli Nereye
 • Araştırma: İzahlı Divan Şiiri Antolojisi

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Necmettin Halil Onan Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

ŞÜKUFE NİHAL BAŞAR (1896-1973)

 • İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kul­landı. Sonra Milli Edebiyat akımını benimseyerek hece ölçüsüne dön­dü.
 • Şiirlerinde romantik duyguları, hikâye ve roman­larında ise toplum sorunlarını, kadın problemle­rini işledi.
 • Eserleri
 • Şiir: Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgârları, Gayya, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe
 • Hikâye: Tevekkülün Cezası
 • Roman: Renksiz Istırap, Yakut Kayalar, Çöl Güne­şi, Yalnız Dönüyorum, Domaniç Dağlarının Yolcusu, Çölde Sabah Oluyor
 • Gezi: Finlandiya

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Şükufe Nihal Başar Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

BEŞ HECECİLER

Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan “Beş Hececiler” de Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren edebi gruplar arasında sayılır. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu bu grubun kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işlerler. Bu akımda Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

Ayrıca Bkz. Beş Hececiler

HİSARCILAR

1950’lerde “Hisar” dergisi etrafında toplanan Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler gibi sanatçıların oluşturduğu edebi topluluktur. Hisarcılar da “Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir” akımından sayılır.

Ayrıca Bkz. Hisarcılar


53 Yorum Var: “Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

  1. Aslında güzel ama Beş Hececilerin orada ne işi var anlamadım. Bizde hoca saf şiirden sonra yazdırdı.

 1. Bana gereken konu, toplumcu şiir zevk ve anlayışı. Bu bilgiler o konu hakkında değil mi yoksa ayrı konular mı?

  1. O konu için serbest nazım ve toplumcu şiir sayfamıza bakınız.

  1. Şairlerini tüm eserlerine değil daha çok işimize yarayacak olan önemli eserlerine yer verdik.

 2. Bu siteyi kim yaptıysa gerçekten çok sağolsun :D Çok işime yarıyor sınavlara çalışırken özellikle şimdi YGS ve LYS’ye çalışırken. Tekrardan çok sağolun :D

 3. Ödevim milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir. Toplumculara ya da şairlere yer verecek miyim ödevimde?

 4. 11.sınıf ile 12.sınıf milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin karşılaştırması var mı, varsa yazabilir misiniz lütfen acil!

 5. Atsız Ata’yı da bu gruba dahil eden benim gördüğüm ilk sayfa, teşekkürler.

Zeynep için bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir