Öne Çıkanlar

Ömer Bedrettin Uşaklı

1904’te Uşak’ta doğan sanatçı, ilk şiirlerini yükseköğrenimi sırasında Milli Mecmua’da yayımlamıştır. 1927’de Mülkiye Mektebi’nden mezun olmuştur. Çeşitli yerlerde memurluk ve kaymakamlık görevlerinde bulunmuş, bir dönem de Kütahya milletvekili seçilerek meclise girmiştir. Ömer Bedrettin 1946’da İstanbul’da ölmüştür.

Edebi Kişiliği:

  • Memleket edebiyatı çığırını açan sanatçıların önde gelenlerinden olan Ömer Bedrettin Uşaklı, gezdiği her yeri ressam duyarlılığı ile anlatmış, Anadolu’yu pastoral bir güzellikle mısralaştırmıştır.
  • Devlet görevlerinden dolayı Anadolu’da gezip gördüğü yerleri şiirlerine konu olarak seçmiştir.
  • Beş Hececilere biçim açısından benzemesine rağmen öz olarak onlardan ayrılır.
  • Toplumsal konulara karşı duyarlılığı bulunan sanatçı, sanatının son döneminde Fransız şairlerden de etkilenmiştir.
  • Yazdığı şiirlerin kimileri bestelense de değerinin pek anlaşılmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
  • Özellikle Artvin, Ardahan, Antakya’yı eserlerine konu edinen sanatçı deniz, gurbet, özleyiş, tabiat konularını büyük başarıyla anlatmıştır.

Kısaca özetleyecek olursak;

  • Hece ölçüsünü kullanan sanatçı memleket edebiyatının temsilcisidir.
  • Şiirlerinde Anadolu’nun güzelliklerini anlatmıştır.
  • “Anadolu şairi” olarak bilinir.

Eserleri:

  • Şiir: Deniz Sarhoşları, Deniz Hasreti, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri