Edebi Akımlar

Sanatta görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyan, farklılık gösteren harekete “sanat akımı” denir. Bir başka deyişle belli bir tarihsel süreçte aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların oluşturduğu topluluktur akım.

Hemen her sanat akımı ortaya çıktığı dönemden itibaren belli bir süre edebiyat ortamında kendine yer edinmiş, bu akımın temsilcileri ortaya koyduğu yapıtlarla toplumda yankı uyandırmışlardır.

Sanat akımları, yepyeni bir düşünce ortaya atarak toplumların günlük yaşamında, özellikle de kültürel yaşamında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Sanat akımlarının çoğu, varlıklarını kendinden önceki akımın varlığına borçludur. Çünkü birçok sanat akımı, kendinden önceki sanat akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Bu akımlar şunlardır:

 1. Hümanizm (İnsancılık)
 2. Klasisizm (Kuralcılık)
 3. Romantizm (Coşumculuk)
 4. Realizm (Gerçekçilik)
 5. Natüralizm (Doğalcılık)
 6. Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)
 7. Sembolizm (Simgecilik)
 8. Empresyonizm (İzlenimcilik)
 9. Fütürizm (Gelecekçilik)
 10. Dadaizm (Kurasızlık)
 11. Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
 12. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
 13. Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Ayrıca Bkz. Batı Edebiyatı Akımları


14 Yorum Var: “Edebi Akımlar

 1. Tanzimat edebiyatı ve Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması; benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirtilmesini araştırdım ama bulamadım lütfen yardımcı olabilir misiniz?

  1. Edebi akımlar ve Batı edebiyatı konuları mevcut müfredatın hiçbir sınıfında bulunmamaktadır.

 2. Paylaşım için teşekkürler. Edebi akımlar ve yazar-eser konusunda eksiği olanlara internetteki animasyon eğitim setlerini denemelerini tavsiye ederim. Ben animonik üzerinden alıp denedim kullandım. Fazlasıyla faydasını gördüm. 1 hafta 10 gün gibi kısa bir sürede bütün edebi akımları ve yazar-eser eşleştirmelerini kolaylıkla öğrendim. Animasyon olmasının da çok faydası oluyor çünkü biliyorsunuz edebiyat normalde çok sıkıcı olduğundan. Tavsiye ederim yani denemenizi. Denemelerdeki doğru sayıma doğrudan faydası oldu diyebilirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir