Sembolizm (Simgecilik)

19.yüzyılın sonlarında Fransa’da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım, 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Sembolizm, geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen kat kurallara bir tepki olarak doğar.

Hazırlık Dönemi
Realizm ve natüralizmin etkisiyle Fransız edebiyatında aşırı gerçekçi bir ortam oluşmuştur. Bilimsel ilerlemeler, makineler, yeni buluşlar insanoğlunu mutlu kılma şöyle dursun, bir bunalımın eşiğine getirmiştir. Mele 1870 bozgunu Fransa’daki bu karamsarlığı büsbütün artırmıştır. Genç kuşak da bu bunaltıcı ortamı değiştirmek için bazı siyasal ve toplumsal girişimlerin gerekliliğini öne sürmeye başlar. Bu gereksinim sanat içinde ortaya atılmaya, tartışılmaya başlar. İşte bu tartışmaların sonunda sembolizm doğar. Simgecilik olarak da adlandırılan sembolizm, hem gerçeği gösteren hem de onun sınırlarını aşma isteğine cevap veren bir sanat akımıdır.

Sembolistler, duygu ve heyecanları sembolik kelimelerin müziğiyle anlatmaya çalışır. Ayrıca şiiri, açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçlar. Sembolistler, alışılmamış, yepyeni birtakım taze imge ve düşünceleri anlatmak için de yeni yeni sözcükler türetme yoluna gitmiştir.

Sembolizmin Akımının Özellikleri

 • Sembolizmde dış dünyayı sembollerle anlatmak esastır. Sembolist şairler, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır.
 • Sembolistler, şiirde müzik unsuruna önem verirler, hatta müziği şiirin amacı hâline getirirler.
 • Şiir, düşüncelere değil, duygulara seslenmelidir çünkü şiir bir şey anlatmak için yazılmaz.
 • Şiirde anlam kapalılığı olmalıdır, buna göre şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarmalıdır. Anlam kapalılığı amaçlandığından söz sanatlarına sıkça başvurulur.
 • Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma, çirkinlikleri hayal yardımıyla güzelleştirme, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan karamsarlık, sembolizmin en belirgin özelliklerindendir.
 • Sembolistler daha çok serbest nazım türleriyle şiir yazmışlardır.

Sembolizmin Temsilcileri

 • Baudelaire
 • Rimbaud
 • Mallarme
 • Paul Valéry
 • Verlaine
 • Edgar Allen Poe

Türk edebiyatında sembolizmin temsilcileri:

Bu akımın ilk uygulayıcısı Cenap Şahabettin’dir. Ancak bu akımın en başarılı örneklerini Ahmet Haşim vermiştir.

35 Yorum Var: “Sembolizm (Simgecilik)

 1. Sembolizmdeki özelliklerin tümü bunlarla sınırlı değildir. Bu akımın edebiyat üzerindeki tüm etki ve iz düşümlerini tam olarak algılamak için Ahmet Haşim’ in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı poetikasini incelemek gerekmektedir. Sembolizm, özellikle bizim edebiyatımızda Fransa’da geliştiği şekilde kullanılmamıştır. Sembolizm başta da Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret olmak üzere en doruk haline Ahmet Haşim’de ulaşmış, duygu çağrışımları ve telkinler için birer araç olarak kullanılmıştır. Sembolizm etkileri edebiyatımızda gözlemlenebilir lakin hiçbir şekilde tam olarak Yeni Türk Edebiyatının bir parçası olamamıştır.

 2. Çok yardımcı oldu. Hoca kaldırın kitapları sözlü yapacağım dediği an imdadımıza yetişti.

 3. Bana edebi akımlar lazım hem de öğretmenlikte yükselme sıvaları için. Hepsini tek tek okuyorum genel bilgi edinmek için gerçekten güzel. Emek vermişsiniz Allah razı olsun.

 4. Verdiğiniz bilgiler çok işime yaradı çok teşekkür ederim sizi seviyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir