Romantizm (Coşumculuk)

18.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan 19. yüzyılda etkisini gösteren bir edebiyat akımıdır. Klasisizme tepki olarak doğan romantizm, duygu ve hayali ön plana çıkarmıştır.

Hazırlık Dönemi
Klasisizm akımının ortaya koyduğu sağduyu ve akıl ilkesi bilimsel ve sanatsal gelişmeyi hızlandırmıştır. J. J. Rousseau, Montesquieu gibi felsefeciler, katı kurallara bağlı sistemle düşünce yönünden çatışma içine girmiştir.

Bu felsefeciler, insan hakları, özgürlük, adalet gibi konuları halkın gündemine sokmayı başarmıştır. Sonunda bu düşünceler meyvesini vermiş ve 1789’da Fransız İhtilali olmuştur. İhtilalden sonra derebeylik ve aristokrasi çökmüş; soylulara karşı yeni bir yapılanma (burjuva) oluşmuştur. Bu gelişmelerden sonra da yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlayan, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunan romantizm akımı doğmuştur.

Romantizmin en önemli özelliği klasisizme tepki olarak doğuşudur. Klasik öğretinin bütün kuralları romantizmle birlikte yıkılmış, Latin ve Yunan edebiyatlarının etkisi iyice zayıflamıştır. Bu akım, Victor Hugo’nun “Hernani’ adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır.

Romantizmin Akımının Özellikleri

 • Duygu ve coşku önem kazanır.
 • Birey, öznellik, akıl dişilik, düş gücü, kişisellik ön plana alınmıştır.
 • Romantik sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlemezler, olaylarla ilgili görüşlerini açıkça ortaya koyarlar.
 • Seçilen kahramanlar ya çok iyi ya da çok kötüdür ve romanlarda iyi-kötü çatışması vardır. Ayrıca romantizmde her sınıftan insan eserlerde kendine yer bulur.
 • Aşk, ölüm, tabiat, belli başlı konular olarak dikkat çeker.
 • Romantikler, edebiyat dilindeki kalıplaşmış kelimeler yerine, günlük konuşma dilini kullanmayı benimserler. Bu yüzden romantizmde klasisizme göre daha sade bir dil göze çarpar.
 • Romantikler, her sınıftan insanı da eserlerine konu olarak almışlardır.
 • Klasiklerin önemsemediği din duygusuna geniş yer veren romantiklerin kahramanlarının çoğu dindardır.
 • Romantizmde ilk eserler tiyatro alanında verilir, ancak daha sonra roman ön plana çıkar.
 • Romantik tiyatroda, klasik tiyatroda bulunan zaman ve yer birliği kaldırılmıştır.

Romantizmin Temsilcileri

 • Vıctor Hugo
 • J.J. Rousseau
 • Goethe
 • Schiller
 • Lamartine
 • Aleksandre Dumas
 • Alfrede de Musset
 • Voltaire
 • Lord Byron
 • Chateaubriand
 • Puşkin

Türk edebiyatında romantizmin temsilcileri:

 • Tanzimat edebiyatı dönemindeki ürünlerin çoğunluğu Romantizmin etkisiyle kaleme alınmıştır.
 • Namık Kemal (Roman ve tiyatrolarıyla)
 • Ahmet Mithat (İlk romanlarıyla)
 • Recaizade Mahmut Ekrem (Şiirleriyle)
 • Abdülhak Hamit (Tiyatrolarıyla)
 • Ziya Paşa (Şiirleriyle)

55 Yorum Var: “Romantizm (Coşumculuk)

  1. Yazılan ilk tiyatromuz Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi’dir. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı oyunudur.

  2. Hayrullah Efendi tarafından yazılan hikaye İbrahim Paşa ve İbrahim Gülşeni okunmamış ve oynanmamış olduğu için ilk tiyatro olarak bilinmez. 1844’te yazılmıştır.

  3. Batılı anlamda ilk tiyatro Şinasi’nin ‘Şair Evlenmesi’ adlı eseridir. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal’in ‘Vatan Yahut Silistre’ isimli eserdir.

 1. Romantizmde ilk eserler tiyatro alanında verilir, ancak daha sonra roman ön plana çıkar.
  Bu maddenin cevabı değil mi? Yazılan ilk tiyatromuz Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi’dir. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı oyunudur.

 2. Şimdi romantizm akımında ilk tiyatro eseri ve roman diyor ya o yazılan ilk tiyatromuz Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi’dir. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı oyunudur doğru mu?

  1. Romantizm akımı Batı edebiyatı akımıdır. Yani ilk ürünler derken Batı’yı kastediyor. Şair Evlenmesi Klasisizm etkisinde; Vatan yahut Silistre ise Romantizm etkisinde yazılmıştır.

 3. Sizden bir şey rica etsem yarın edebiyat yazılım var boşluk doldurma ve doğru, yanlış şeklinde olacak ağırlıklı bana bu tür soruları bulmamda yardımcı olabilir misiniz? Olumlu ya da olumsuz cevap bekliyorum. (konu cumhuriyet dönemi)

  1. Sitemizdeki yazılı sorularından yararlanabilirsiniz.

 4. Açmıyor ama 2007 ne yapmam lazım. Bu arada verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.

  1. Dosya winrar programı ile sıkıştırılmıştır. Önce onu winrardan çıkarıp word’de açmanız gerekiyor.

 5. Ben doğa kolejinde okuyorum ve bazı akımları hiç bulamıyorum ama bu site bana çok yardım ediyor. Sanat tarihi dersinde sayenizde sınıf birincisi oluyorum, aslında sınıfta 20 kişiyiz birinci olmam pek bir şey değiştirmiyor ama yinevde teşekkür ederim bu siteden çok memnunum.

  1. İntibah – Namık Kemal
   Sefiller – Victor Hugo

 6. Sefiller bütün dünyada realist kabul edilir. Victo Hugo’nun birçok eseri romantik olsa da “Sefiller” realisttir. Romantizme örnek olarak Chateaubriand’ın “Rene”si verilebilir.

 7. Recaizade Mahmut Ekrem ve Ziya Paşa şiirleriyle örnek verilir ama ilk kim vermiştir?

 8. Bu site sayesinde Fransız edebiyatı performans ödevinden 100 aldım. Çok teşekkürler süper bir site herkese tavsiye ederim.

 9. Biz şairleri nasıl ezberleyeceğiz çok var. Yüzyıllarıydı, eserleriydi nasıl olacak bu?

  1. Klasisizm özellikle tiyatro türünde etkili olmuştur. İlk dönem sanatçıları da tiyatroya çok önem verdikleri için klasisizm akımı kendini eserlerde hissettirmiştir.

 10. Hocam romantizm akımı ile yazılmış dünya ve Türk edebiyatındaki eserleri ve kim kaleme almıştır rica etsem söyler misiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir