Dadaizm (Kuralsızlık)

Dil ve estetik kurallarını tanımayan, anlatımda başıboş bir yöntem benimseyen, kapalılığı amaçlayan sanat akımıdır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde T. Tzara adlı gencin öncülüğünde bir grup şair tarafından kurulmuştur. Bu genç şairler, Fransızca’da “oyuncak tahta at” anlamına gelen “Dada” sözcüğünü akımlarına isim olarak seçerler.

Birinci Dünya Savaşının ardından kurulan bir akım olduğundan dönemin karamsarlığı dadaistlere de yansımıştır. Dayandığı temel görüşler dayanaksız olduğu için çok kısa bir süre (1916-1922) varlığını sürdürebilmiştir.

Dadaizm Akımının Özellikleri

 • Dadaistler aklın hiçbir değerinin olmadığına inanırlar.
 • Her şeye kuşkuyla bakan dadaistler çevrelerindeki hiçbir şeyin doğruluğuna ve varlığına inanmazlar.
 • Bu akım, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir.
 • Dadaist sanatçılar, insanları şaşırtmak istemişlerdir.
 • Alışılmış estetik anlayışa karşı çıkarak, dil ve biçimde yeni deneylere girişen dadaistler, dil, biçim, uyak gibi kaygılar taşımaz. Çünkü onlara göre estetiğin hiçbir değeri yoktur.
 • Dadaistler, bilinçsiz bir şekilde hayalle ruhun kontrol edilemeyen boyutlarına kadar ilerleyip karışıklık meydana getirip sanatı bile ortadan kaldırmayı düşünürler.
 • Dadaizmde, bilincin yönünü kaybetmiş bir kuşağın ümitsizliği ve isyanı vardır.

Dadaizmin Temsilcileri

 • Tristan Tzara
 • Jean Arp
 • Richard Hülsenbeck
 • Marcel Janco
 • Emmy Hennings

37 Yorum Var: “Dadaizm (Kuralsızlık)

 1. Dadaizm sonradan sürrüalistliği getirmiştir, insanın benliğini nefsinin benlik dairesindeki içten gelen arzuları resimlere ve şiirlere dökmek demek insanın bilinçaltı dünyası korkuyu, şehveti, egoyu, cimriliği, yalnızlığı, merhametsizliği, istediği her şeyi yapmasını emreder. Kurallara uymamazlık ahlaki kuralları haya, edep, hoşgörü, tevazuyu, merhameti, yardımlaşma gibi insanı insan yapan duygulardan insanı uzaklaştırır. Böyle şeyleri şeytan emreder, insana verilen en büyük nimeti aklı kullanmaması ve nefsinin emrettiği her türlü kötülüğü dışarıya yansıtmasını amele dökmesini istiyor. Bu tür oyunlara gelmeyin eğer Allah’tan korkuyorsanız tabi.

 2. Dadaizm, toplumun değerlerini hiçe saymak için değil, yavaş yavaş gelişen yeni dünya düzeni karşısında dayanacak bir temel kalmaması üzerine, “o zaman neye inanıp güvenebiliriz ki başka” veya “geriye ne kaldı ki” endişesini dile getirmektedir. Buna verilen cevapların yetersizliği düşünebilen insanları, sürrealizme değil, nihilizme götürür.

 3. Diğer akımlara baktığımız zaman insan işte ben buyum diyebiliyor. Oh be ne hoş. Ancak bu dadaizmin Türkiye’de maalesef temsilcileri hala var ve nefret ediyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir