Zamirler Test-5

1. İsmin yerini tutan sözcüklere zamir (adıl) adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Şöylelerinden alacaksın, anladın mı?

B) Bir ben vardır bende, benden içeri.

C) Bu çocukları çok seviyorum.

D) Bunları, sana emanet ediyorum.

E) O, benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.

 

2. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi şahıs zamiridir?

A) Buradan bir atlı geçti.

B) Ben gelemem kendi gelsin buraya.

C) Bu senden kalan en büyük hatıraydı.

D) Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş

E) Dün olanları ellerimle kopardım.

 

3. İşaret zamirleri ikileme kurdukları zaman belgisiz zamire dönüşebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir zamir vardır?

A) Ona buna söylediklerini unutmadım.

B) Şunun, şuraya yerleştirilmesi iyi oldu.

C) Olayı şöyle şöyle anlattı.

D) Sen sen ol da gece dışarı çıkma!

E) Bunu bana yapamazsın.

 

4. “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Arılar, o çiçekten, o çiçeğe konuyordu.

B) O insanları görseydin için yanardı.

C) Nasıl oldu, o kıza geçit verdiniz dağlar?

D) O taş kafa, bu işi nasıl başardı?

E) O, bir tüydü savruldu; o, bir yapraktı gitti.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?

A) Bazıları bu işe olumsuz yaklaşıyor.

B) Gittiğim yerde birçok arkadaş edindim.

C) Dün, birkaçını yurda yerleştirdim.

D) Onların hiçbiri işime yaramaz.

E) Kimileri soru çözmek istemiyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?

A) Akşamki yemeğin tadına doyamadım.

B) Elindeki bardak, yere düştü.

C) Kolundaki saati arkadaşına verdi.

D) Arabam bozuldu, seninkini alabilir miyim?

E) Öyle koşuyordu ki peşinden yetişemedik.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Hangi resmimi beğendiniz?

B) Bu gömleği kaç paraya aldın?

C) Dünkü toplantıya kimler katılmadı?

D) Nasıl kitaplardan hoşlanırdınız?

E) Hangi mahallede oturuyorsunuz?

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır?

A) Baban, sana ne aldı?

B) Ne gün ders çalışacaksın?

C) Ne gülüp duruyorsun?

D) Beni dövmeye ne hakkın var?

E) Neden uyuyamadığını biliyor musun?

 

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden ikişerli grup oluşturulursa hangisi dışta kalır?

A) Buraları hiç unutmayacağım.

B) Onda bir resmim var yarısı yırtık.

C) Bu olaya bazıları inanmıyor.

D) Şunları bahçeye çıkarsan iyi olacak.

E) Başkalarından bana ne; beni, sen ilgilendiriyorsun.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama farklı türde bir zamirle kurulmuştur?

A) Onların arabasına binmeyeceğim.

B) Artık kendi evimizde

C) Onun işlerine akıl sır ermez.

D) Şunun arabasını kaçırmışlar.

E) Dün bizim okula gelmişlerdi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?

A) O, abide şahsiyetlerimizden biridir.

B) Şu kitabı ne zaman aldın?

C) Çok yoruldum şurada oturabilir miyim?

D) Hayatımda kimseye kötülük etmedim.

E) Biz haddimizi bilen insanlarız.

 

12. “Bu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde kullanılmıştır?

A) Bu binayı iki gün sonra yıkacaklarmış.

B) Bu ben gelene kadar sende kalabilir.

C) Bu insanlara yardım etmeliyiz.

D) Bu bahçeyi temizlemek gerekir.

E) Bu sözlerim kulağına küpe olsun.

 

13. “Öteki” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde kullanılmıştır?

A) Öteki çocuk daha zekiymiş.

B) Sen git, öteki gelsin.

C) Öteki kitaplar daha akıcı.

D) Bugün öteki komşuya gidelim.

E) Madalyonun öteki yüzünü de göreceğiz.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Bu sınavda kaçınız barajı aşabildiniz?

B) Bu kitabı okumak ister misin?

C) Dünkü maça niçin gelmedin?

D) Bu evi kaç liraya almışlar?

E) Kaçıncı taksidi yatırdın?

 

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir zamir vardır?

A) Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.

B) Gün doğmadan neler doğar?

C) Tembel, şeytanın yastığıdır.

D) Yalan dinlemek, yalan söylemek kadar güçtür.

E) Baba bilgisiyle âlim olunmaz.

 

16. Bazı zamirler, özneyi pekiştirerek belirtir. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi onlarla birlikte de kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir zamir vardır?

A) Bu evi geçen yıl o tamir etti.

B) Ben senin derdini çekemem gülüm.

C) Bu ayakkabıları ben kendim boyadım.

D) Bu olayı bana sen anlattın.

E) Onun sesiyle gözlerimi açtım.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamirinin çıkarılması cümlenin anlamında bir değişikliğe yol açmaz?

A) Çocuklar sadece sana inanırlar.

B) Onun ayakkabılarını bize getireceksin.

C) Senin eşyalarını depoya koyduk.

D) Onun doğum gününü hiç kimse bilmiyordu.

E) Ben sınava Mersin’de gireceğim.

 

18. Ad tamlamalarında zamirler de tamlayan olabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır?

A) Onlar kapının kolunu da kaybetmişler.

B) Şunun babası sigorta müfettişiymiş.

C) Ceketinin düğmelerini burdan aldım.

D) Damın üstünde biber kurutuyorlar.

E) Bu depoyu biz yaptırmak istiyoruz.

 

19. “Böyle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevi üstlenmiştir?

A) Bu dünya böyle gelmiş böyle gider.

B) Böyle yürekli insanlar az bulunur.

C) Günlerce arasak da böylesi elimize geçmez.

D) Kardeşlerine böyle davranman hoşuma gitmiyor.

E) Böyle kilimleri hiçbir yerde bulamazsın.

 

20. Şahıs zamiriyle kurulan ad tamlamalarında tamlayan durumundaki zamir düşebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan durumundaki zamir düşmemiştir?

A) Arabası herkesinkinden temizdi.

B) Kitapları zevkle okunuyor.

C) Sözleriniz aklıma yattı.

D) Davranışlarınız hepimizi etkiledi.

E) Onun hayatı Burgaz’da geçti.

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde, belgisiz sözcük tür bakımından farklıdır?

A) Burada birçok dostum vardı.

B) Her aşkın bir ahi vardır, derler.

C) Birtakım olaylara karıştığını biliyorum.

D) Çoğu insan, ondan zarar gördü.

E) Kimsenin işine karışmazdı o.

 

22. Penceren iğdelerle örtülü

İğde kokusuyla yıkanmış odan

Sen ömrün bir defa açılan gülü

Senin kokun gelir hep uzaklardan

Yukarıdaki dörtlükte ek durumunda kaç zamir vardır?

A) 3 B) 4 C) 5    D) 6    E) 7

 

23. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Ne dönüp duruyorsun etrafımda?

B) Bu ay kaç kitap okudun?

C) Vefasız olanı kim arar?

D) Hangi tabloyu beğendiniz?

E) Bu olayı bana neden söylemedin?

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-A  4-E  5-B  6-D  7-C  8-A  9-B  10-D  11-C  12-B  13-B  14-A  15-B  16-C  17-E  18-B  19-C  20-E  21-E  22-C  23-C

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir