Öne Çıkanlar

1. “O” sözcüğü şahıs isminin yerini tutarsa “şahıs zamiri” olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü “şahıs zamiri” olarak kullanılmıştır?

A) O çiçeği mi getirdin?

B) Kuşlar, hep o ağaca konardı.

C) Bana o kitaplardan söz etmedi.

D) O eşine az rastlanır bir insandı.

E) Bu ev Mustafa’nın, o da Ali’nin olmalı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?

A) Sizin ev onlarınkinden daha güzel.

B) Sizinkilerden bir haber yok.

C) Dışarıdaki kolileri içeri alır mısın?

D) Seninki yine birinci oldu.

E) Senin gözlerin onunkinden güzel.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir zamirle sağlanmıştır?

A) Hangi resmimi beğendiniz?

B) Acaba beni seviyor mu?

C) Adana’ya ne zaman gelecekler?

D) Kardeşiniz benimle neden konuşmuyor?

E) Bu çiçekleri hanginiz getirdiniz?

 

4. Zamirler nesneleri ya temsil, ya da işaret yoluyla karşılayan sözcüklerdir.

Aşağıdakilerin hangisinde zamir, işaret yoluyla nesneleri karşılar?

A) ben

B) bazıları

C) kimisi

D) şunlar

E) birtakımı

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?

A) Bazı olayları çözmek çok zor.

B) Birçoğu çıkmaza girdi.

C) Biri benimle konuşmak istiyormuş.

D) Hepimiz bir ağacın dalları gibiyiz.

E) Kimsenin ahi, kimsede kalmaz.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcüklerden biri, soru yoluyla bir adın yerini tutmaktadır?

A) Hangi resmime baksam ben değilim.

B) Neden beni düşman görüyorsun?

C) Dostluğunu nasıl unuturum?

D) Bu hastayı kim ameliyat etti?

E) Günde kaç kilometre koşuyorsun?

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem de ilgi zamiri kullanılmıştır?

A) Onun gözleri sizinkinden daha güzel.

B) Bahçedeki çocuklar, bizi de rahatsız etti.

C) Ondaki kitapların çoğu işine yaramaz.

D) Dilleri var, bizim dile benzemez.

E) Arkadaşlardan biri dershaneyi de bıraktı.

 

8. “Böylesine” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın yerine kullanılmıştır?

A) Hayatında böylesine saçma bir şeyle karşılaşmamıştım.

B) Böylesine hiçbir yerde rastlamadım.

C) Böylesine çalışkan gençlere yardım etmeliyiz.

D) Hiçbir zaman böylesine çalışmamıştım.

E) Böylesine yağmurlu bir havada nereye gidebilirsin?

 

9. Anlam belirsizliğini gidermek için aşağıdaki cümlelerden hangisinin başına şahıs zamiri getirilmelidir?

A) Bu sabah Almanya’ya hareket etti.

B) Babamla nerede tanıştınız?

C) Elbiselerini iyice temizlettim.

D) Öğrencileri onu çok seviyor.

E) Ellerinizi başınızın üstüne koyunuz.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

B) Nasıl insan olduğunu anladın mı?

C) Elimize değen kimin eli?

D) Neden yine karıştı havalar?

E) Rüzgâr niçin tersine esiyor?

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan belgisiz zamir, belgisiz sıfat durumuna getirilemez?

A) Şiirlerinin birçoğunu ezberledim.

B) Bu adam, kimsenin işine karışmazdı.

C) Hiçbirimiz mutsuz olmayı istemeyiz.

D) Birkaçının borcunu henüz ödeyemedik.

E) Kimileri için sanat bir güzelliktir.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapısı yönünden diğerlerinden farklı bir zamir kullanılmıştır?

A) Bu kitabı kimden aldın?

B) Onların birçoğu kaba ve asabiydi.

C) Zaten hiçbirinden fayda göremedim.

D) Birkaçının parasını henüz ödemedik.

E) Her birini ayrı ayrı değerlendirmeliyiz.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir deyim içinde kullanılmıştır?

A) Dışarda kalan çamaşırlar kazık kesildi.

B) Arayan Mevlâsını da, belâsını da bulur.

C) Gördün mü nasıl keklik gibi sekiyor?

D) Neden kendini eleştirmiyorsun?

E) Aslında ne ettikse kendimize ettik.

 

14. İşaret zamirleri, bir ad tamlamasının tamlananı görevinde bulunabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zamir vardır?

A) Attığı taş, kolumun şurasına değdi.

B) Bunun açıklamaları çok tatmin ediciydi.

C) Onun sözünü yerine getirmeliyiz.

D) Bunların tümü seninle güzelmiş.

E) Senin varlığın bana güç veriyor.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasının hem tamlayanı hem de tamlananı bir zamirden oluşmuştur?

A) Bunun yanına şu çiçeği koysak nasıl olur?

B) Bunların birçoğunu sizden almıştım.

C) Özledim Erzurum’un havasını suyunu

D) Onun dışında hiç kimse, senden memnun değil.

E) Bunu, bana öğrencilerimden biri hediye etti.

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde zamirden türemiş bir sıfat vardır?

A) Taşlar kendiliğinden yuvarlandı.

B) Bu, tam senlik iş, sakın kaçırma.

C) Burası hemen boyanıp yeniden düzenlenmeli.

D) Buraya bir iki gün dinlenmek için geldim.

E) Geçen yılki eğlenceye katılmamıştık.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?

A) Herkese yardım etmekten zevk alırdı.

B) O da birçok düşüncenin sahibidir.

C) Her şeyi kendine dert etmezdi.

D) Arkadaşlar hepimizi davet etti.

E) Haftalar sonra, kimilerinden haber aldık.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Bahçede ne arıyorsun?

B) Kağıtları hangi dolaba koydun?

C) Bu makaleyi kim yazdı?

D) Elif’i nerede bulabilirim?

E) O evi hangisi satın aldı?

 

19. “Birkaç” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı türde kullanılmıştır?

A) Cephelerden birkaç kişi sağ dönebildik.

B) Sınıfta birkaç sıra temiz kalmış.

C) Kursa birkaç gün devam etmeliyim.

D) Kitaplardan birkaçı elimde kaldı.

E) Konuyu birkaç veliyle görüştüm.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı görevde kullanılmıştır?

A) Kimi öğrenciler, konuyu kavrayamadı.

B) Kimi eşyaları sular altında kaldı.

C) Kimi kitaplar okunmadan raflara konuyor.

D) Kimi kürek çeker, kimi midye çıkarır.

E) Kimi günler sokakta yatarmış.

 

21. Kişi zamirleriyle oluşturulan ad tamlamalarında tamlanan eki kullanılmayabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?

A) Onun sözleri beni çok etkiledi.

B) Bizim soruları nereye koydunuz?

C) Kendi hatasını başkasına yüklerdi.

D) Şunun gözleri beni büyüledi.

E) Oranın havası çok güzeldir.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir bir ad tamlamasının yerini tutmuştur?

A) Her öğrencinin bir hatırası vardır bende bunu biliyor musun?

B) Dolabın kapağı kapanmıyor; ona bakabilir misin?

C) Buradaki sorular çok kaliteli; bunları çözersen İyi olur.

D) Duvardaki yazı çok çirkin; onu siler misin?

E) Bu tablo daha güzel; bunu sarar mısın?

 

23. İşaret bildiren sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Bu sözler kulağına küpe olsun.

B) İnsan bu güzelliklere hayran kalıyor.

C) Bu kitabı sana hediye ediyorum.

D) Bu sana bir ders olsun, unutma.

E) Bu ateşi sen yaktın içime.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-E  4-D  5-A  6-D  7-A  8-B  9-C  10-C  11-B  12-A  13-E  14-A  15-B  16-B  17-B  18-B  19-D  20-D  21-B  22-B  23-D