Zamirler Test-3

1. Bundan önceki sorunuzda bu konuya değinmiştim. Ben dünya şiirini pek iyi bilmiyorum; bildiğim birkaç Fransız şairi var. Bugün bizde yazı yazan herkes dünyaca ünlü olmayı hedefliyor.

Altı çizili sözcüklerden kaçı zamirdir?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) Lacivert elbiseli, keskin bakışlı adam kimdir biliyor musunuz?

B) Doldursun bütün bu sahili Marikkule.

C) Balıkçıların torik yakalamasına onlardan çok sevinmişti.

D) Burada omuz omuza dalgıcı seyrederlerdi.

E) Bende hiç tükenmez bir hayat vardı.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki farklı zamir kullanılmıştır?

A) Birinin yaptığını hemen hepsi tekrarlıyordu.

B) Onu kapıda görünce hepimiz çok şaşırdık.

C) Onun, aslında bizi çok sevdiğini bitiyoruz.

D) Bunu buradan al, onların üstüne koy.

E) Yarın nereye gidileceğini kim biliyor?

 

4. Aynalar, aynalar (I)sevgili aynalar

Yok (II)beni anlayan, seven (III)sizin kadar.

(IV)Kim beni düşünür, hayalimi saklar?

Aynalar, (V)ne olur siz, yalnız aynalar…

Numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı türdedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır?

A) Bunu daha önce hiç görmemiştim.

B) Çocuklar, onun getirdiği hediyeleri çok beğenmişlerdi.

C) Yolcuların çoğu, otobüs hareket ettikten sonra uykuya dalmıştı.

D) Şiire şöyle bir göz attı, fakat onu sonuna kadar okumadı.

E) Bu soruyu Gamze’nin kendisine sormalısınız.

 

6. Bu soruyu o, dün bana sormuştu, onu çözemeyeceğimi söylemiştim,

Altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde, sırasıyla verilmiştir?

A) İşaret sıfatı – işaret zamiri – kişi zamiri

B) İşaret zamiri – kişi zamiri – işaret zamiri

C) İşaret sıfatı – belgisiz zamir – işaret sıfatı

D) İşaret zamiri – kişi zamiri – işaret sıfatı

E) İşaret sıfatı – kişi zamiri – işaret zamiri

 

7. (I)Herkesin kendine göre birtakım kuralları vardır. Yazının kurallarının (II)ne olduğu nasıl belirlenecek? (III)Kimi yazarken düşüncesini olgunlaştırır, geliştirir. (IV)Kimse kendi doğrularını (V)başkasına dayatamaz.

Altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türden zamirdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Kişi zamirleriyle kurulan isim tamlamalarında, kimi zaman tamlananın aldığı iyelik eki düşebilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım vardır?

A) O yıllarda, bizim okul şehrin bir hayli uzağındaydı.

B) Sana kitapları getiren çocuk onun kardeşiymiş.

C) Bu yaz onların tek isteği deniz kıyısında bir kamp çadırı kurmaktı.

D) Dersten sonra, sizin sorularınızı çözelim.

E) Okuldaki öğrencilerin içinde yalnız benim bisikletim vardı.

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde “çoğu” sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A) Kitaptaki şiirlerin çoğu ortalama 10-15 dizelikti.

B) Kar yağdığı gün, çoğu okula gelmemişti.

C) Bu dönemde, çoğu bilgisayarla oynamayı seviyor Çocukların.

D) Bu yaylada yaşayan çoğu insan, hiç büyükşehir görmemiştir.

E) Soruların birkaçı zordu, ama çoğu oldukça kolaydı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük zamir değildir?

A) Çocuklardan biri dün hasta olduğu için kursa gelememiş.

B) İçeriye kimi sorduysam yok dediler.

C) Dersten sonra, hepimiz sınıfta oturup kitap okuduk.

D) Sorulan bitirmek için epeyce zaman harcadı, birkaçını çözemedi.

E) Günhan lise biri Ankara’da okuduktan sonra buraya gelmiş.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir zamirdir?

A) Kimi kitap okuyor, kimi yanında oturanlarla konuşuyordu.

B) Herkes vakit geçirmek için kendine bir iş bulmuş gibi.

C) Çocukların oyununa kimse karışmıyordu.

D) Otobüs durduğu hâlde yolcuların hiçbiri aşağı inmedi.

E) Çocukların hepsi burada olmaktan mutlu görünüyordu.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kim” sözcüğü soru zamiri göreviyle kullanılmıştır?

A) Görevliler salonda kim varsa dışarı çıkardılar.

B) Kimi bilir de konuşmaz, kimi de bilmediği hâlde konuşur.

C) Dün bizi kimin çağırdığını biliyor musunuz?

D) Buralarda kimi kimsesi yok, nerede katacak?

E) Kimi yer kimi bakar.

 

13. Sizin evin ne eksiği vardı?

Bu cümlede yüklemden önceki sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Zamir – isim – isim – isim

B) Zamir – isim – zarf – isim

C) Zamir – sıfat – zamir – isim

D) Zamir – isim ~ sıfat – isim

E) Zamir – isim – sıfat – zamir

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?

A) Ansızın hastalanmıştım o eylül akşamında.

B) Kerem kediye tekme savurunca, annem onu azarladı.

C) Kuşlar kaçıyor; çocuk, onları yakalamaya çalışıyordu.

D) Bu kuşları daha önce hiç görmemiştim.

E) Babam, onlara çay götürmemi söyledi.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “başka” sözcüğü zamir göreviyle kullanılmıştır?

A) Karadeniz yaylaları yaz geldi mi bir başka güzeldir.

B) Verdiğin kitabı bitirmiş, bugün elinde başka bir kitap vardı.

C) Kalacak yer sorununu da halledersek başka bir derdimiz kalmayacaktı.

D) Bu şehirler içinde Denizli’den başka sanayisi gelişmiş olanı yok.

E) Başkaları ne der bilmem, ama ben gitmenize karşıyım.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?

A) Hiçbir suç karşılıksız kalmazmış.

B) Geçmişin hayaline dalarsınız kimi zaman.

C) Yıllardan beri ne anlatır bilinmez.

D) “Cümlenizin sağlığına duacıyım.” derdi.

E) Her ne edersek kendimize ederiz.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-B  4-A  5-B  6-E  7-B  8-A  9-D  10-E  11-B  12-C  13-D  14-C  15-E  16-D

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir