Zamirler Test-2

1. Zamirler de ad soylu diğer sözcükler gibi cümlede değişik görevler üstlenebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir “özne” görevinde kullanılmıştır?

A) Herkes geleceğe bir savaş topu ağzına bakar gibi bakıyor.

B) Toplantıda, söylediklerimizin hiçbirine değer vermemişti.

C) O gün toplantı için hepsini tek tek aramıştım.

D) Öğrencilerin bazılarını daha önceden de tanıyordum.

E) Ankara’ya kitaplarının hepsini getiremediğini söylemişti.

 

Uzun zamandır seviyorum seni, haz almak için

Ana demek isterdim sana, armağan etmek

Bir içten şarkı sana.

2. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine yer verilmemiştir?

A) Niteleme sıfatı

B) Kişi zamiri

C) Edat (ilgeç)

D) Bağlaç

E) Ad

 

3. Dil (I)elbette sadeleşecektir ve zaman (II)geçtikçe değişecektir, (III)bunu (IV)hiçbir kuvvet önleyemez. Fakat hiç kimse de Türkçeyi özleştiriyorum diye (V)uydurma bir dili millete kabul ettirmek gücünde değildir.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcükler tür ve görevlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Zamirler ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan görevini üstlenebilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir, bir ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Nasıl uçar bilmem ormanın güzel kuşu

B) Ağaçların üzerinden bir yıldız kaymış gibi

C) Titrerdi köprünün ayakları sular coşunca

D) Nehir senin alnından parıltılarla geçerdi.

E) Ey ülkemin çocukları sevinin artık.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

B) Saltanat dedikleri cihan kavgası mıdır?

C) Gözüm acıyor, ağlarım hâlâ bilmem niye?

D) Gençler için günümüzde nasıl dergiler çıkarılıyor?

E) Şimdiye kadar söylediklerim niçin etkili olmuyor?

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zamir diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bu, o zamana kadar hiçbir yerde görülmemişti.

B) Herkes her yere yaya gidip geliyordu.

C) Burada kimse kimseyi rahatsız etmiyordu.

D) Her sözü ıslıklarla kesildi; ama kimse onu susturamadı.

E) Üniversiteyi bitirdiğimden beri ben hep destekledim onları

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Bu, gerçeği kendimden saklamak için uydurduğum bir bahaneydi.

B) Örneğin, o gün kullandığım kitapları yine yerine koydum.

C) Çalışmanın başından bir gün için bile kalkmadım.

D) Birkaç kez, bundan farklı davrandığım da olmuştur.

E) Bu dağınıklıklar da hemen toplanmıyor, ertesi güne kalıyordu.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) Bu yüzden mi Dostoyevski’yi ilginç buluyorsunuz?

B) Sizce günümüz dünyasında romanın konumu nedir?

C) Gelişimin en önemli noktasının bu olduğunu mu düşünüyorsun?

D) Fransız edebiyatında yazılan romanlar arasında şiire kayanlar var mı sizce?

E) Sizce, bu toplumda sınırlar niçin yok oluyor?

 

9. “(I)Bu kapı senin. (II)Öyle söylemiştin beni buraya getirirken. Kapı kiminse (III)o açar.” Ne de bilmiş, ne de büyümüş de küçülmüş bir kız çocuğu (IV)bu, diye düşündü adam.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin tür bakımından doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

         I        II       III      IV

A)      Sıfat   Sıfat   Zamir Zamir

B)      Sıfat   Zamir Sıfat   Zamir

C)      Zamir Zarf    Zamir Sıfat

D)      Sıfat   Zarf    Zamir Zamir

E)       Zamir Sıfat   Sıfat   Zamir

 

10. Belirtme sıfatları çekim eki aldığında zamir olur ve ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu yolla oluşmuş bir sözcük tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Başkalarının seslerini duyuyoruz şimdi sokaklarımızda.

B) Durgun gölün üstünden kalkıyor ince boyunlu kuğular.

C) Kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış eski kitaplar.

D) Olayların hiçbirini yorumlayacak bilgisi ve yeteneği yoktu.

E) Çocukların yüzlerine yansımıştı annesiz büyümek

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?

A) Onlar dün ıhlamur ağaçlarına asılı kovanları gördü.

B) Herkes bir parça o deli ballardan yedi.

C) Nereden geldiği bilinmeyen bir meltem uyandırdı beni.

D) Seni bekleyen büyük tehlikeler vardı ormanda.

E) Hangi ordular çarpışmıştı Çubuk Ovası’nda?

 

12. (I)Genç yazarlar dediğimiz zaman (II)bunlar, (III)kimlerdir, (IV)bunu anlamak isterim. (V)Bazı adlar söylememiz gerekiyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tür bakımından özdeştir?

A) I. ve II.   B) II. ve V.    C) I. ve III.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

 

13. (I)Nerede (II)o (III)mutlu köy, (IV)yeşil zeytinle çiğnenen (V)kurak tepeleri?

Yukarıdaki dizede altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. (I)Onun yaşamı, gizlice üzerine çullanan bu sessizliğe karşı bir çığlık atabiliyordu. Âşıktı, (II)burada (III)kendi kendine oyun oynayarak, (IV)kendisiyle alay ederek oturuşunun nedeni (V)buydu.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Biliyordu, (I)herhangi bir kimse doldurabilirdi (II)bu boşluğu. (III)Ona göre herhangi bir (IV)kimse rahatlıkla (V)kendi yerini alabilirdi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi İkisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) II. ve V.   E) I. ve V.

 

16. (I)O sekiz yıl, içinden çıkamayacağı bir boşluk olmuştu, bir uçurum neredeyse. (II)Bunun yanında, (III)öyle bir gün gelir ki, (IV)senin için, ne kadar korkunç olursa olsun her şey geçmişte kalır; yalnızca (V)o gerçek ve canlıdır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve III.   D) I. ve IV.   E) III. ve V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) Akıl almaz bir canlanıştı bu.

B) Toprağın devinimi artıyor gittikçe.

C) Kendi ölümünden kurtuluş sanki.

D) Bir bakıma güzel bir şeydi o.

E) Bu kurtuluş başkalarının ölümüydü.

 

18. (I)Neden, öğleden sonraları iyice gölgelenen çalışma odamda otururken, (II)yabancı bir şehirde tek başına terk ettiğim (III)birisi olduğu kuşkusuna kapılırım; (IV)kimdi (V)o yapayalnız kalan diye merak ederim.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) II. ve V.   E) I. ve III.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir belgisiz zamirdir?

A) Çevrede herkes yoksuldu aşağı yukarı.

B) O mutlu günlerden emektar bir makine kaldı.

C) Dikiş makinesi tek yaşama aracı olmuştu.

D) Yaptığı ufak tefek terzilikle geçiniyordu.

E) Kadın, memurlar gelmeden komşuya kaçıyordu.

 

20. (I)Böylece dönmeleri önlenmek istenirdi. Yürek yakıcı bir şeydi (II)bu. Ama (III)başka çare de yoktu. (IV)Onlara bakmaya (V)kimsenin gücü yetmezdi.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) I. ve III.

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Erkekler neyin vaktini dolduruyorlardı?

B) Onlar da çoluk çocuğa karışmıştı.

C) Hiçbiri bir işte çalışmıyordu.

D) Hangisini aradığını bile bilmiyordu.

E) Buraya neden gelmişti acaba?

 

22. Toprağı (I)ilk kez düşünüyorum. (II)Neden yapılıdır o? (III)En (IV)ufak parçasına insek, (V)orada bir hayat bulacak mıyız?

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Niye rahatsız oluyorsun?

B) Bu sana ne kazandıracak?

C) Niçin bu yana dönmek istiyorsun?

D) Su gibi akıp gidecek misin?

E) Buraya gelmeyi mi düşünüyorsun?

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamir kullanılmıştır?

A) Herkes, kendi derdine düşmüştü.

B) Kimse evinin duvarına bile bakmıyordu.

C) Onların da durumları iç açıcı değildi.

D) Onlar zaman zaman haber gönderirdi.

E) Hepsi fakirlik içinde yüzüyordu.

(I)Seni (II)öyle (III)çok sevmiştim ki yurdum

(IV)Biraz keder biraz acı

Verdinse de (V)bana hâlâ sızlar

 

25. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler türlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) Herkesin en derin uykuda olduğu bu saatte kimi imdada çağırabilirim?

B) Bu, kapalı bir toprak çanak gibi beni içinde mi boğacak?

C) Daha sonrası da var mı acaba?

D) Neden beni seçti bu toprak?

E) Öcünü benden mi almaya kalkıyor?

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-D  3-C  4-D  5-A  6-D  7-A  8-B  9-D  10-A  11-B  12-E  13-A  14-C  15-A  16-C  17-B  18-A  19-A  20-E  21-A  22-C  23-B  24-A  25-D  26-A


20 Yorum Var: “Zamirler Test-2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir