Zamirler Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A) Diğeri her şeyden vazgeçmeye hazırdı o günlerde.

B) Bizim iki sesimiz olmalı bu zor günlerde.

C) Sevdiği insana “evet” diye fısıldamalı biri.

D) Çocuklarının geleceğinin kendine emanet edildiğini bilmeli.

E) Bütün şairleri, hayatın o gül kokulu damarlarını, dolaşmalı

 

2. Kendimi uzun yaz ikindilerinde, güneşin eşya ile cilveleştiği masal saatlerde etrafta yalnız su sesi varken yazıyor hayal ederim.

Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçekte olmayan bir şeyi düşleyen bir anlamı vardır.

B) “masal saatler” bir ad tamlamasıdır.

C) “yalnız” sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır.

D) “su sesi” belirtisiz ad tamlamasıdır.

E) “uzun” sözcüğü bir ad tamlamasının sıfatıdır.

 

3. Sağol beyim, dedi ihtiyar. Ama (I)öteki duymazlıktan geliyor ve (II)hiç istifini bozmuyor. (III)İhtiyar da tıpkı yanındaki beyefendi gibi (IV)arkasına yaslanıyor ve camdan (V)dışarısını seyrediyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi zamir (adıl) görevinde kullanılmıştır?

A) I.   B) II,   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?

A) Sen, dünya dışındasın ve aslında kendini özlüyorsun.

B) Herkes bir mağarada kendi yüzüyle dövüşecek.

C) O da bakabilir yüzüne tam yedi kere

D) Çocuk alevler arasında kendini gösteriyor.

E) Sizler, bildiğiniz son oyunu da oynadınız.

 

5. Hayat saadetini, (I)sadece(II)günlük ekmeğini çıkarıp başını sokacak bir dam altı bulmaktan ibaret saydı; (III)gerisini (IV)başkalarına bıraktı.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin, sözcük türü bakımından doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

I        II       III      IV

A)      Sıfat   Ad      Zamir Zamir

B)      Edat    Sıfat   Sıfat   Zamir

C)      Edat    Sıfat   Zamir Zamir

D)      Zamir Zarf    Zamir Zarf

E)       Ad      Sıfat   Ad      Edat

 

6. (I) Benim hayatım da ağaçlıklı bir yolda ilerliyor. (II) Senin izine rastlamam gerekiyor biliyorum. (III) Sen beni de, kim olduğumu da bilemezsin. (IV) Ama ben, senin bu yoldan geçtiğini bilmeliyim. (V) Çünkü, ıhlamur ağaçlarından taze bir koku yayılıyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zamire yer verilmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Neleri seyre daldı gözlerin?

II. Saatin kumları niye dökülmüyor?

III. Terazi neyi ölçecekti o anda?

IV. Hangi günden sonra geliyor cumartesi?

V. Kırılmamış tekerlek niçin ilerlemiyor boşlukta?

7. Numaralanmış dizelerde soru anlamı katan sözcükler türleri bakımından eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?

A) Sonra hepsi bir kez daha unuttu yaşananları.

B) Dil, onun girdiği vahşi kılıklardan biriydi.

C) Başkasını görmedim rüyalarımın derinliğinde

D) Hiçbirini soramadım çevremdeki insanlara

E) Kuşların bazılarını da ormanda kaybetmiştik.

 

9. Sonra, uzayın (I)bu kısmında yolculuk zormuş. (II)Öteki yakada sesler konuşur, (III)orada işaretler anlaşırmış. Öyleyse (IV)şu boşluğun içinde ne var? (V)Bu yoğunlukla ruha yer yokmuş. İşaret bildiren sözcükler sıfat veya zamir görevinde kullanılabilir.

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi işaret zamiri görevinde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) Ben ağlıyorum, sen de mi kederden bitkin düştün?

B) Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi ne dersin?

C) Kulağıma geldi bilmem gerçek mi bu haber?

D) Sabah güneşinin doğduğu yerde Bilmiyorum, hangi derdin var senin?

E) Yükselirken, dinleyin insan mıdır bülbül sesi?

 

11. Zamirler de ad soylu diğer sözcükler gibi tamlayan ve tamlanan görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Kimsenin hayatına karışmadım ki, demişti.

B) Aynı şeyleri kendine başka türlü sormalısın.

C) İşaretlerin hiçbirini daha önce görmemişti.

D) Çocukların birini de evde bırakmışlardı.

E) Olmuş meyvelerin hepsini tek tek toplamıştı.

 

Yan yana gül (I)ile diken, (II)en büyük haz

Bir duygu (III)bu, yaşanılır, okunamaz

Canda bir olmanın zevki (IV)elbet güzel

12. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin, türlerine göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

I        II       III      IV

A)      Edat    Zarf    Zamir Zarf

B)      Bağlaç Zarf    Sıfat   Edat

C)      Bağlaç Zarf    Zamir Zarf

D)      Edat    Sıfat   Zamir Sıfat

E)       Bağlaç Edat    Sıfat   Sıfat

 

Gözlerimdeki yaşlar ancak böyle bir günde

Hıçkırıklar içinde kurtulup boşanacak

13. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Sıfat   B) Edat   C) Ad   D) Eylem   E) Zamir

 

I. Onun yüzüne bakıyorum, sonra da ölüyor.

II. Çeviriyorum kendi yüzümde yer gök düğüm

III. Coşkunun hiçbir hecesinde mavilikleri yaşamadım.

IV. Taşların hiçbiri okşamadı kıvırcık saçlarımı.

14. Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde zamir, tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

 

Sarplaştığı yerde durdu, (I)duruldu, birden (II)inceldi.

Bir (III)birikinti şimdi, eskiyor, (IV)bekliyor

Dağdaki kar her bahar erir, nehir (V)kendileşir

Zamirler de fiil yapım eki alarak yüklem görevinde kullanılabilir.

15. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bu kurala bir örnektir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. (I)Buradan hemen (II)şuraya atlayacağım. (III)Birçoğumuz gibi ben de (IV)bazı jürilerde, hatta biraz (IV)fazlaca bulundum.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve IV.   B) III. ve V.   C) II. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) Bilinmedik ırmağın çağladığı yer nerede?

B) Hangi yolu tutmalı, hangi aşkı hazırlamalıydı?

C) Dehlize kısılan ruh, hayatın canı mıydı?

D) Niçin geçmişte kalan aşkın kollarında dağıtıyorsun?

E) Hava mı ağırdı, gece mi karanlık burada?

 

I. Öyle masallar ki, çocuklar titrerdi heyecandan

II. O kadar iyi mi anlarlardı hocanın İngilizcesini

III. O, kapısı önünde durur beklerdi gelenleri

IV. İşte öyle bir adamdı bizim filozof

V. Belki de ürpermiştim öyle görünce

18. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler tür yönünden eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I)Kocaman(II)ağır yıllar batıyor (III)zayıf köklerinde

(IV)Uzak ülke (V)o, uzak düşlerden daha uzakta o yer.

19. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Bizim bir şeye saplanmak gibi fena bir huyumuz vardır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Kişi adılına

B) Belgisiz adıla

C) iyelik adılına

D) Birleşik zamanlı fiile

E) Ek – eyleme

 

21. (I)Orada bulunan (II)herkes ateşli bir tartışmaya girişti. Kadınlar ve erkekler gruplaşmıştı. (III)İhtiyar ise tarafsız kalmaya çabalıyordu. (IV)O, yanımda oturuyor, (V)diğerleri ayakta bağrışıyorlardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. (I)Biri yılda (II)bir kez (III)açan bir kar çiçeği gibi (IV)her gece (V)aynı heyecanla açmalı.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Üstelik (I)çoğu (II)karşı yakadan geliyordu. Çoğu hasta idi. (III)Birkaçı eşinin kolunda gelmişti. Asıl işin taşıyıcısı olan genç mesai arkadaşlarım geç gelmişti. Üstelik (IV)hepsi de çalışma yerinin (V)çok yakınında oturuyordu.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve V.   D) II. ve V.   E) II. ve IV.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Hepimizin hayatından bazı hayaller yürüyüp geçti.

B) Konuşmamız gereken yerlerde hep sustuk.

C) Mutlulukla aramıza kendimiz girdik.

D) Söylenmesi gerekeni söylemedik onlara.

E) Hayatı, bir oyun gibi yaşayacak gücümüz yok.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-A  4-B  5-C  6-E  7-D  8-A  9-C  10-B  11-A  12-C  13-E  14-A  15-E  16-D  17-A  18-C  19-E  20-D  21-C  22-A  23-D  24-A

102 Yorum Var: “Zamirler Test-1

    1. O zaman başka test bulabilirsin burada amaç öğrenmek uzun ya da kısa ne fark eder. :D

  1. Ben sizin yerinizde olsam ya online çözerim, (Bunun için “Bu testi online olarak çözün” yazısına tıklamanız yeterli olacaktır…) ya da boş bir kağıda cevapları yazıp sonra kontrol ederdim. Herkese başarılar…

  2. Çok güzel sorular ama keşke biraz daha kısa olsaydılar ama yine de süpersiniz teşekkürler.

  3. Çok iyi. Çemberlitaş Lisesi olanlara ve tabi ki Kağıthane Anadolu Lisesi’ndeki eski arkadaşlarıma selam olsun.

  4. 12. soru yanlış “en” sözcüğünü zarf olarak almışsınız ama orada sıfatı derecelendiriyor. Sıfat olarak alınmalıdır .

  5. Çok güzel başarılar. 24 Şubat 2022 20:11 İstanbul Perşembe 9.Sınıfım ve yorumlar ilk 2014 ama şimdi Gökhan ünidedir.

  6. A ve C şıklarında belgisiz zamir kullanılmakta, B ve D şıklarında ise kişi zamiri var. E şıkkı ise tek işaret zamiri olduğu için cevap E oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir