Öne Çıkanlar

Tarih boyunca insanlar anlatarak, göstererek veya coşku ve heyecanını dile getirerek kendini, çevresini ve tabiatı anlatmaya çalışmıştır. Tüm bu çalışmalar edebi metinlerin ve edebi türlerin ortaya çıkışını hazırlamıştır.

İnsanoğlu çağlar boyunca kendini ve doğayı ya anlatarak ya göstererek ya da coşku ile dile getirerek ifade etmiş, edebî metinlere yansıyan ifade edişler, çeşitli edebî türlerin oluşmasını sağlamıştır.

Anlatma ile destandan modern romana kadar oluşan metinler, gösterme ile ilk tiyatro denemelerinden günümüze kadar gerçekleşen tiyatro metinleri, coşku ile dile getirme ile de her türlü şiir ortaya çıkmıştır.

Coşku ve heyecanı dile getirilen metinler olan şiirlerin temelinde daha çok hayaller ve hissedilenler yer alırken anlatılarak ya da gösterilerek oluşturulan edebî metinlerin temelinde yaşanan, duyulan ya da görülen olaylar yer almıştır. Başka bir ifadeye söylersek şiir, duyguların; tiyatro, hikâye ve roman gibi türler ise temelinde hareket öğesinin bulunduğu olayların aktarılmasında kullanılmıştır.

Olayı yazılı olarak anlatmak veya sahneden göstermek amacıyla oluşturulan metinlere olay çevresinde gelişen edebî metinler denir. Olay çevresinde oluşan edebî metinler temelde ikiye ayrılır. Bunlar “anlatmaya bağlı edebî metinler” ve “göstermeye bağlı edebî metinler”dir.