Yazım ve Noktalama Test-1

1. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bu saat de Mehmet'te Serap ta sokakta değildir.

B) Bu saatte Mehmet te Serap ta sokakta değildir.

C) Bu saatte Mehmet de Serap da sokak da değildir.

D) Bu saatte Mehmet de Serap da sokakta değildir.

E) Bu saat de Mehmet de Serap da sokak da değildir.

 

2. Dumanlı bir kızıllık ormanı (I)gölgeliyor.

Yüksek gururlu (II)alnı, geniş omuzlarıyla,

Bir şeyler mırıldandı, bir şeyler (III)emreyledi;

Bir demir heykel gibi öyle (IV)sessiz (V)bekliyor.

Numaralanmış sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. "Bir bıçak saplı durur göğsünde

Hangi su tasına uzansan boş."

Birinci dizedeki ses değişiminin örneği aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bakıp imreniyorum akınına / Şehrin üstünden geçen bulutların.

B) Belki gidiyorlardır yakınına / Rüyamızı kuşatan hudutların.

C) Evler, ağaçlar, sular, ben ve bu an, / Sanki bulutlarla bir akıyoruz.

D) Onların hevesine uyaraktan, / Cenup ufuklarına bakıyoruz

E) Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan, / Yer alsaydık şu bulut kervanında.

 

4. Demek o da anlamıştı; ben zaten kaderimin alnımda yazılı olduğunu biliyordum.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Hece (ünlü) düşmesi

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Kaynaştırma harfi

D) Ünsüz değişimi

E) Ünlü daralması

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölümün yazımı yanlıştır?

A) Ülkemizde okuryazar oranının %90 olduğu söyleniyor.

B) Başvuru için iki fotoğraf vereceksiniz.

C) O dönemin bellibaşlı sanatçılarının şiirlerini okumuştuk.

D) Yerli yersiz konuşan, boşboğaz insanları sevmezdi.

E) Murat'ın ağzı sıkı biri olduğunu hepimiz biliyorduk.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili bölümde yazım yanlışı vardır?

A) İyiden iyiye yaşlandığı için yanına gelenleri ayırdetmesi kolay olmuyordu.

B) Yapacak bir şeyi kalmayınca, yıllar önce buraları terk edip gitti.

C) Burak, sınıfta konuşma yaparken kendini bütün Türkiye'ye hitap ediyor gibi hissediyordu.

D) Bugünlerde, bize yeni bir makineden söz ediyor.

E) Kendisini yarın tekrar aramamızı, rica etti.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A) Aynı ölçü de bir yanlışlığı, günün birinde siz de yapabilirsiniz.

B) Aynı ölçüde bir yalnışlığı, günün birinde sizde yapabilirsiniz.

C) Aynı ölçüde, bir yanlışlığı günün birinde siz de yapabilirsiniz.

D) Aynı ölçüde bir yanlışlığı, günün birinde siz de yapabilirsiniz.

E) Aynı ölçüde bir yalnışlığı, günün birinde siz de yapabilirsiniz.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Asırlardan beri bu topraklar yurt biline gelmiş.

B) Bakakalırım giden her dostun ardından.

C) Bu yazarın, yıllardan beri alışageldiğimiz bir anlatımı vardı.

D) Sözlü edebiyatımız asırların ötesinden süregelmiştir.

E) Tam yemeğe oturmuştuk ki, yine komşunun çocuğu çıkageldi. 

 

9. Oynamasını bilmeyen gelin ( ) "Yerim dar ( )" demiş ( ) yerini genişletmişler ( ) "Yenim dar." demiş.

Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (:) (.) (;) (:)

B) (,) (;) (.) (:)

C) (:) (,) (,) (;)

D) (;) (.) (,) (:)

E) (:) (,) (;) (,)

 

10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Grip tedavisi için portakal, limon birebirdir.

B) Kitaplığa çekidüzen verip ortalığı düzenlemeyi düşünüyordu.

C) Bütün işlerimi yüzüstü bırakıp geldim.

D) İnsanın, can dostunu unutması mümkün değildir.

E) Çocuğu kucaklayıp, yanıbaşındaki boş koltuğa oturttu.

 

11. Anayolun üstünde büyük köyler vardı (I) Belki iki yüz haneli (II) çatılarına kiremit yerine ot konmuş, bahçelerinde kararmış bir ot yığını, balçık (III) Bu evlerden birinin içine girip kapanmak (IV) Günlerce bir pencereden yağan karı, yağmuru, çobanları seyredip içlenmek (V)

Numaralanmış yerlerden hangi ikisine üç nokta (…) konulmaz?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) I. ve II.   E) II. ve V.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde virgül (,) kullanılmaz?

A) Açıklanacak kavram ya da terimlerden sonra

B) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

C) Cümlede geçen arasözlerin başında ve sonunda

D) Mektuplarda hitap (seslenme) sözlerinden sonra

E) Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin bitiminde

 

13. Aşağıdakilerden hangisi noktalama ve yazım yönüyle doğrudur?

A) Ben yanlışı söylemek de herhangi bir sakınca görmüyorum.

B) Ben, yalnışı söylemek de herhangi bir sakınca görmüyorum.

C) Ben, yanlışı söylemekte herhangi bir sakınca görmüyorum.

D) Ben yalnışı söylemekde her hangi bir sakınca görmüyorum.

E) Ben yanlışı söylemekte her hangi bir sakınca görmüyorum.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Her insanın bir öyküsü vardır, ama her insanın bir şiiri yoktur.

B) Şairin kitaplarına girmeyen şiirlerini sayıyor mu sunuz?

C) O, yaşamıyla ve şiirle her an hesaplaştı.

D) Hiçbir zaman tekdüze mutlulukların şairi olmadı.

E) Şiir işçiliğini hep sakladı, kolay bir iş yaparmış gibi davrandı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Güzel sanatların her alanına ilgi duymuş, sanatkâr ruhlu biriydi.

B) Yetiştirdiği pek çok öğrenci, çeşitli meslek dallarında önemli yerlerdedir.

C) Otuza yakın eserinin herbiri defalarca basıldı.

D) Öğretmenliğinin yanı sıra aydın, milletini seven bir insandı.

E) Eserlerini birkaç ayrı başlıkta incelemek yerinde olur.

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yoktur?

A) Onun çalışıpta geçtiğine sen de mi inanmıyorsun?

B) Onun çalışıp da geçtiğine sende mi inanmıyorsun?

C) Onun çalışıp da geçtiğine sen de mi inan mıyorsun?

D) Onun çalışıp da geçtiğine sen de mi inanmıyorsun?

E) Onun çalışıp ta geçtiğine sende mi inanmıyorsun?

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-D  3-A  4-E  5-C  6-A  7-D  8-A  9-A  10-E  11-D  12-A  13-C  14-B  15-C  16-D


5 Yorum Var: “Yazım ve Noktalama Test-1

  1. Elinize sağlık… Sorularınızla sunum hazırlayıp öğrencilerimle derste işleyeceğim. Hakkınızı helal edin. Teşekkürler…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir