Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A) Buraya gelince kime uğrar diye düşündüm

B) Yarın oraya gitsem mi bilmiyorum

C) Bugüne kadar bir gün olsun aramadı ki

D) Dün işe gitmediğimizi söyler mi dersiniz

E) Bu adam niye bağırıp duruyor, anlamadım

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Herhangi bir düşünceyi, yalnızca yeni olduğu için kabul etmemek doğru olmaz.

B) Saplantı durumundaki bu yanlış inanışlar asırlardan beri süregelmiştir.

C) Bir türlü terkedilemeyen bu düşünceler özgür düşünceye engel olmuştur.

D) Eleştirmen iyiyi kötüden ayırt etme özelliğinin yanında iyi niyetli de olmalıdır.

E) Bu durum, gitgide içinden çıkılmaz bir probleme dönüşüyor.

 

3. Çağrılmadığın yere gitme

Altı çizili sözcükte, aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin örneği vardır?

I. Ünsüz değişimi

II. Hece düşmesi

III. Kaynaştırma harfi

IV. Ünlü daralması

V. Ünsüz türemesi

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmış birden çok sözcük vardır?

A) Yapacağın işleri mutlaka bir sıraya koymalısın.

B) Ödevlerini günü gününe hazırlayınca zor duruma düşmezsin.

C) Akşama kadar kar yağdığı için sokağa çıkamadı.

D) Hepiniz, bu konudan ellişer soru çözmelisiniz.

E) Meltem'in kitabını sana kim getirdi?

 

5. Bir görüşte sana ümit bağladım

Halin nedir diye bir gün sormadın.

Gözlerimden yaşlar gibi damladın

Sen gidince sevdiğimi anladım.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi

B) Ünlü daralması

C) Kaynaştırma harfi 

D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünlü düşmesi

 

6. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ulama yoktur?

A) Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış.

B) Hasretin içimde dert oldu bana

C) Anlatamam, gönlümün macerası çok derin

D) El ele göz göze dinlemez misin?

E) Bir gonca gülün uğruna bülbül heder oldu.

 

7. Şimdiki zaman eki "-yor" kendinden önce gelen geniş ünlüleri daraltır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-yor" kullanılmadığı halde ünlü daralmasına uğramış bir sözcük vardır?

A) Böyle konuları bir daha sizinle görüşmeyelim.

B) Bu adamın anlattıkları, diyelim ki tümüyle yanlış.

C) Çocuğun gösterdiği hayvan, neye benziyordu?

D) Yarın başlayacak olan festivale 15 ülkenin oyuncuları katılacak.

E) Biz, bu konuyu bir kez daha inceleyelim.

 

8. Bebeği görünce yüreği sızladı.

Altı çizili sözcükte geçen "-le, -la" eki isimden fiil yapım ekidir. Bir ses değişimi olan bu sözcükte "-le, -la" eki fiile gelmiş gibi görünmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir sözcük kullanılmıştır?

A) Çiçekçiden aldığı gül demetini kokladı.

B) Küçük kız, kedinin hareketlerini izliyordu.

C) Öğleden sonra, hava yeniden bulutlandı.

D) Sedat'ın notları dosyasına işlendi.

E) Konuklarını, her zamanki gibi bahçe kapısında karşıladı. 

 

9. Kalbimde eserdi, sevginin yeli,

Yok artık esmiyor, terk etti beni.

Bir daha sevemem, dönemem geri;

Sevda yollarında tükendi ömrüm.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi

B) Ulama

C) Ünsüz düşmesi

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü daralması

 

10. (I)Gidiyor duvarın kıyısından

(II)Çardağıyla kahve (III)orda, bahçe

Yeni sulanmış. Bir iskemleye

Çöküyor bir çay (IV)söylüyor demli

(V)Ağaçtan bir dut düşüyor yere

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde aynı ses olayı olmuştur?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) III. ve V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Çocukların bu odaya girmesinde bir sakınca var mı?

B) Adamın suçlamasında pek çok insanın adı geçiyor.

C) İstediğimiz raporları getirmesinde o zaman görüşelim.

D) Basketbol takımına seçilmesinde, uzun boylu olması etkili oldu.

E) Müdürle görüşmesinde, bütün sorunlarını anlattı.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sen bencil olma ki, başkaları da sana yardım etsin.

B) Çocuğu bu durumda görüpte yardım etmemek olmaz.

C) Öyle sanıyorum ki bazı öğrenciler, hiç ama hiç kitap okumuyor.

D) Tahlil sonuçlarını doktora göster de sonra buraya gel.

E) Çıkışta bizi beklersen birlikte gideriz.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Burada beklemekte bir sakınca var mı?

B) Artık bu çocuklarla görüşmektemi suç sayılıyor?

C) Son zamanlarda çocuklarla anlaşmakta zorluk çekiyordu.

D) Bir an önce buradan çıkmakta kararlıydı.

E) Hâlâ, bazı soruları çözmekte zorlanıyor.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Sağlık Bakanlığının açtığı sınava, beş bin kişi katılmış.

B) Üç yıl önce dünyanın pek çok yerini dolaştı.

C) 500 sayfalık bir kitapta bütün şiirlerini yayımladı.

D) "Merdiven" sanatçının kısa ve güzel şiirlerinden biridir.

E) Mayıs Ayı geldiği halde havalar hâlâ ısınmamıştı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Onunla bir daha görüşemeyeceğiz.

B) Haber verip de gitmemek olmaz.

C) Gece kar yağmassa, yarın gideriz.

D) Memleketine gitmesin de ne yapsın?

E) Yol boyunca birbirleriyle konuşmadılar.

 

16. İnsan birden bire karşısına çıkan herhangi bir durum karşısında birşeyler söyleyebilir. Ne varki söylediği pek az şeyden dolayı daha sonra pişmanlık duymaz.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden kaçında yazım yanlışı vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-A  4-B  5-E  6-C  7-B  8-A  9-C  10-A  11-C  12-B  13-B  14-E  15-C  16-C