Tanzimat Edebiyatı Test-13

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı II. döneminin özelliklerinden biri değildir?

A) Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.

B) Eserlerde kullanılan dil ağırlaşmış, sanatlı söyleyişe önem verilmiştir.

C) Eserlerde bireysel konular işlenmiştir.

D) Roman, tiyatro, eleştiri, makale gibi türler bu dönemde edebiyatımıza girmiştir.

E) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

2. Realizm ve natüralizmin edebiyatımızdaki öncülerindendir. Roman ve hikâyeleriyle tanınmıştır. Romanlarının en önemlileri Karabibik ve Zehra'dır. Realist bir roman olan Karabibik, edebiyatımızda ilk köy romanı olarak tanınır. Yazarın Zehra adlı romanı ise İstanbul’daki bir Türk ailesinin yaşamını konu edinir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabizade Nazım

B) Abdülhak Hamit

C) Samipaşazade Sezai

D) Recaizade Mahmut

E) Muallim Naci

 

3. Bu romanda Fransız realizminin etkileri görülür. Sanatçı, Edebiyat-ı Cedide romanının temelini hazırlamıştır. Romanda Kafkaslar'dan kaçırılıp başkalarına satılan bir kızın hayatı anlatılır. Romanın yazarı aynı zamanda Batılı anlamda yazılmış ilk öyküler olan "Küçük Şeyler" in de yazarıdır.

Bu parçada sözü edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai

B) İntibah – Namık Kemal

C) Afife Anjelik – Recaizade Mahmut Ekrem

D) Makber – Abdülhak Hamit Tarhan

E) Şair Evlenmesi – Şinasi

 

4. (I) Eski edebiyat ile yeni edebiyat mücadelelerinde, eski edebiyat taraftarlarının lideri durumundadır. (II) Dili; sade, yalın olarak ve başarılı bir biçimde kullanır. (III) Recaizade Mahmut'un Demdeme adlı eserine karşılık Zemzeme adlı eseri yazmıştır. (IV) Şiir kitapları Ateşpare, Şerare ve Füruzan'dır. (V) Ayrıca Ömer'in Çocukluğu adında bir anı kitabı ve Lugat-i Naci adında bir sözlük çalışması vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Muallim Naci'yle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Tanzimat edebiyatının II. dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İlk resmi Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi bu dönemde çıkarılmıştır.

B) İlk çeviri roman olan Telemak'ın çevirisi bu dönemde yapılmıştır.

C) İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi, bu dönemde yazılmıştır.

D) İlk realist roman olan Araba Sevdası bu dönemde yazılmıştır.

E) Noktalama işaretleri ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.

 

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde eseri yoktur?

A) Recaizade Mahmut

B) Abdülhak Hamit

C) Nabizade Nazım

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Samipaşazade Sezai 

 

7. Türk tiyatrosu —- ile bir başlangıç yaptı ve komedi türü —- ile temelini atmış oldu.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Şinasi, Şair Evlenmesi

B) Namık Kemal, Vatan Yahut Silistire

C) Abdülhak Hamit Tarhan, Finten

D) Namık Kemal, Gülnihal

E) Ahmet Vefik Paşa, Hastalık Hastası

 

8. Türk edebiyatında edebi roman türünün başlangıcı sayılan —-, Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır. Roman zengin, mirasyedi bir gencin hayat tecrübesizliğini konu edinir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Telemak

B) Zehra

C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

D) İntibah

E) Araba Sevdası

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının I. dönemiyle II. dönemi arasındaki farklılıklardan biri değildir?

A) Sanat anlayışı

B) Eserlerde yoğun olarak işlenen konular

C) Dil anlayışı

D) Siyasi durum

E) Şiirlerde aruzun kullanılması

 

10. Tanzimat’ın şiir anlayışıyla birlikte divan şiirinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ortadan kalkmamıştır?

A) Bireysel konuları işleme

B) Toplumsal hayattan kopuk olma

C) Şiirde parça güzelliğine önem verme

D) Ağır, sanatlı bir dil kullanma

E) Aruz veznini kullanma

 

11. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Namık Kemal – Kamus-ı Türkî

B) Ahmet Mithat Efendi – Felatun Beyle Rakım Efendi

C) Recaizade Mahmut Ekrem – Zemzeme

D) Ziya Paşa – Zafername

E) Ahmet Vefik Paşa – Şecere-i Türk

 

12. Aşağıdakilerden hangisi I. dönem Tanzimat romanlarının bir özelliği değildir?

A) Konuların çoğu, yanlış Batılılaşma üzerinedir.

B) Toplum için sanat anlayışıyla okuyucuyu eğitme amaçlanmıştır.

C) Romantizm akımından etkilenilmiştir.

D) Teknik açıdan kusurlu eserlerdir.

E) Yazarlar kişiliklerini gizlemişlerdir.

 

13. Avrupa tarzı bir duyuş ve düşünüşü manzum hale getiren, kâinata ince ve titiz bir gözle bakan şair, Terci-i Bent'le, Doğu ve Batı düşüncesini başarılı bir şekilde vermiştir.

Yukarıda tanıtılan Terci-i Bent şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa

B) Namık Kemal

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Şinasi

E) Nabizade Nazım

 

14. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Namık Kemal – Cezmi

B) Ziya Paşa – Harabat

C) Şinasi – Şiir ve İnşa

D) Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayet

E) Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-E 10-E 11-A 12-E 13-A 14-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir