Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu Test-5

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yazar, okurun ilgisini çekecek kapıların anahtarlarını bulabilmelidir.

B) Her şairin kendi dünyasına ait şiirleri vardır.

C) Sanatçı olaylara sadece kendi açısından bakmamalıdır.

D) Kalemini cesaretle kullanan yazarlar, toplum tarafından benimsenir.

E) Okurun gösterdiği ilgi, yazarı yeni yapıtlar ortaya koymaya zorlar.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Yakup Kadri’nin Anadolu gerçeğini anlatma yolu ile Halide Edip’inki aynı değildir.

B) Kiralık Konak romanı Türk toplumunun genel bir değerlendirmesidir.

C) A. Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında, şiirlerinde olduğu gibi rüya ve musiki kavramları görülür.

D) Türk edebiyatında Tanzimat’la birlikte önemli bir değişiklik olur.

E) Divan şiiri ile Halk şiiri iki ayrı düşünceyi temsil eder.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?

A) Yarın bu yol, asfaltlama nedeniyle trafiğe kapatılacak.

B) Son ödeme tarihi geçmeden su faturasını ödemeliyim.

C) Geçen hafta, Ankara’da vatani görevini yapan arkadaşımı ziyaret ettim.

D) Hafta sonu bu saatlerde çay bahçesinde buluşalım.

E) Havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları başlatıldı.

 

4. Planlarımızın yine kâğıt üzerinde kalacağından korkuyorduk.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçeğe uygun olmamak

B) Uygulamaya konulamamak

C) Herkesçe kabullenilmemek

D) Beklenen ilgiyi görememek

E) Anlaşılırlıktan uzak olmak

 

5. Edebiyatın ve edebi zevkin en büyük belirtisi, en şaşmaz ölçüsü yapıtlarda edebiyat yapmamaktır.

Bu cümlede geçen “edebiyat yapmamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyat zevkine sahip olmak

B) Edebiyatın inceliklerini bilmek

C) Gereksiz söz oyunlarına başvurmamak

D) Edebi sanatlara yer vermemek

E) Duygusal bir söyleyişe ulaşmak

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

A) Girdiği son sınavda üç soruyu çözememişti.

B) Bütün öğrenciler cevap kâğıdını verdiğinde henüz zil çalmamıştı.

C) Görevliler, sınavın başlamasına beş dakika kala kitapçıkları dağıttı.

D) Bu sınavdaki sorular, daha öncekilere göre çok zordu.

E) Sınavlar başlar başlamaz görevliler, sınıfa başarılar diledi.

 

7. Bir şeyler öğrenmek için bir şeyler okumak isteyenler —- şu soruyu sorarlar.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) genellikle

B) çoğunlukla

C) devamlı

D) her zaman

E) hiçbir zaman

 

8. Bu ünlü sanatçı, çok başarılı bir şair. Bunun yanında iyi bir roman, deneme ve öykü yazarı. Aynı zamanda ülkemizin en değerli eleştirmenlerinden biri. Bu kadar geniş yelpazeli bir yazar ile söyleşi yapmak gerçekten keyif verici.

Bu parçada geçen “geniş yelpazeli” sözüyle söz konusu sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş bir kültüre sahip olduğu

B) Okurları aydınlatmayı kendine amaç edindiği

C) Nitelikli bir okur kitlesinin olduğu

D) Birbiriyle ilgisiz işleri bir arada yürütmeye çalıştığı

E) Edebiyatın birçok alanında çalışmalarının bulunduğu

 

9. Bu sanatçının kanat çırpmaya başladığı günlerde, benim şiir kitaplarım ikinci ya da üçüncü baskıya girdiği halde nasıl olur da ondan etkilendiğimi iddia edersiniz?

Bu cümlede “kanat çırpmaya başlamak” sözüyle, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat alanında ilk ürünlerini vermesi

B) Sanatında yetkinliğe ulaşması

C) Çok sayıda yapıt ortaya koyması

D) Yapıtlarının okurlarca beğenilmesi

E) Sanat anlayışını çok sık değiştirmesi

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görüş” sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Bu konuda onunla aynı görüşü paylaşamıyoruz.

B) Onun görüşleri her zaman özgündür.

C) İleriyi görüşü ona ayrıcalık kazandırmıştır.

D) Görüş alışverişi tarafları birbirine yaklaştırdı.

E) Eleştirmen kendi görüşlerini öne çıkarmamalıdır.

 

11. Kimi tarihi olaylar, tanıkları kalmadığı ve yapıtlara yansımadığı için bütünüyle anlaşılamaz. Ancak bilgisi ve yorum gücü iyi olan tarihçiler tarafından, yansı kaybolmuş bu resim, gerçeğine uygun şekilde tamamlanır. Böylece bu olayların karanlıktaki yönleri aydınlığa kavuşmuş olur.

Bu parçada geçen “yarısı kaybolmuş bu resim” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çarpıtılmış tarihi gerçekler

B) Kimi yönleri bilinmeyen tarihi olaylar

C) Tarihin ilginç sahneleri

D) Yanlış yorumlanmış sosyal olaylar

E) Nedenleri henüz saptanmamış savaşlar

 

12. Aşağıdaki deyimlerin hangisi “bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak” anlamına gelmektedir?

A) dili varmamak

B) dili sürçmek

C) dili dolaşmak

D) dili dönmek

E) dili tutulmak

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-A  3-C  4-B  5-C  6-E  7-E  8-E  9-A  10-C  11-B  12-A


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir