Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük bir korku ve telaş içine düşmek” anlamı vardır?

A) Hiç beklemediği bir anda beni karşısında görünce dili tutuldu.

B) Bütün gün mesai bitimine kadar yüzü asık oturdu.

C) Polislerin geldiğini görüp paniğe kapılınca eli ayağına dolaştı.

D) Ev sahipleri, hırsızları yakalayıp yaka paça karakola götürdü.

E) Onun başına buyruk hareketleri herkesi sıkıntıya sokuyordu.

 

2. “Akıl yaşta değil, baştadır.” atasözünde savunulan görüşe aşağıdakilerden hangisi ters düşer?

A) Akıl olmayınca ne yapsın sakal.

B) Yaşı at pazarında sorarlar.

C) İnsan yaşla olgunlaşmaz.

D) Akıl kişiye sermayedir.

E) Başa akıl veren yaştır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir araya gelemeyecek kadar geçinemez olmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Aldığı maaş kiraya ve diğer ihtiyaçlarına ucu ucuna yetiyordu.

B) İki arkadaşın o kavgadan beri yıldızları hiç barışmadı.

C) Topluluk içinde ileri geri konuşması bizi usandırmıştı.

D) Son zamanlarda çoğalan trafik kazaları gözünü iyice korkutmuştu.

E) Uzun zamandır bize diş bilediğini bilmiyor değiliz.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Bu çocuklarla başa çıkamayacağını düşünüyordu.

B) Herkese laf taşıması etrafındakileri kızdırdı.

C) O olaydan sonra arkadaşının kalbini kırdığını anlamıştı.

D) Anlatılanları dikkatlice dinlemesi herkesi sevindirdi.

E) Kitabı bir defada bitirmeyi aklına koymuştu.

 

5. “Deyimleri oluşturan sözcükler kalıplaştığından, değiştirilemez.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, buna uymayan bir kullanım vardır?

A) Komşusuna yardım edeyim derken başına iş açtı.

B) Trafiğin bu kadar sıkışacağını hesaba katmamıştık.

C) O, çevresinde sevilen, hatırı sorulur bir insandı.

D) Babam, işinin püf noktalarını çok iyi bilir.

E) Yeni evine taşındı; ama yine de rahat yüzü görmedi.

 

6. Girdiği hiçbir işte başarılı olamamış, bindiği dalı kesmişti.

Bu cümlede altı çizili deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse deyim yanlışlığı giderilir?

A) deveye hendek atlatmak

B) işi yokuşa sürmek

C) dikiş tutturamamak

D) dibine darı ekmek

E) tutunacak dalı olmamak

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?

A) Dedeyle nine, küçük torunları ile başa çıkamamıştı bir türlü.

B) Bütün baskılara rağmen hiçbir zaman baş eğmemişti.

C) Artık bize gelmemesini, başının çaresine bakmasını söyledik.

D) Kendisine yaptığı kötülükleri yüzüne söylüyor, başına kakıyordu.

E) Öğrencilerinin geleceği için canla başla çalışıyordu.

 

8. Günlük hayatımızda “ateş” sözcüğü pek çok yerde kullanılmaktadır. Örneğin bir maddenin yanması, tutuşması anlamında “(I)ateş basmak”; bir olayın, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almasını anlatmak için “(II)ateş bacayı sarmak” deriz. Küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu “(III)ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” atasözüyle karşılarız. “(IV)Ateş pahası” deyimini değerinden çok fazla bir fiyat için kullanırız. Tehlikeli bir işle uğraşmayı anlatmak için “(V)ateşle oynamak” deyimini kullanırız.

Bu parçada numaralanmış deyim ya da atasözlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Şiirde anlam, bir iç varlığın akışına uyarak sözcüklerin günlük çağrışımlarından uzaklaştırarak biçim vermekten doğar.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükleri bilinen anlamlarının dışında kullanmak

B) Söz sanatlarına ağırlık vermek

C) Sözcükleri sözlük anlamıyla kullanmak

D) Konuşma diliyle yapıt oluşturmak

E) İçten bir anlatımla okuru duygulandırmak

 

10. Genç sanatçılar; bir dayanak, bir çıkış noktası, bir temel olarak geçmiş dönemlere bakmak, o dönemlerde yaşamış sanatçıların yapıtlarını didik didik etmek zorundadır.

Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A) önceki sanatçıların yapıtlarını örnek almak

B) geçmişteki sanatçıların yapıtlarında hata aramak

C) eski sanatçıların yapıtlarını en ince ayrıntısına kadar incelemek

D) eski yapıtları eleştirirken tarafsız davranmak

E) geçmişteki sanatçılardan mutlaka bir şeyler öğrenmek

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yapılmakta olan bir işte küçük de olsa katkısı bulunmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bu devirde bu fiyattan iyisi can sağlığı sayılır.

B) Yaptığım bu yardımla benim de çorbada tuzum bulunsun istedim.

C) Bu zor durumunda kimse ona destek olmamıştı.

D) Ailesinin arka çıkmasına rağmen bu işte de başarılı olamamıştı.

E) Arkadaşının alttan almasına rağmen sürekli ona bağırıyordu.

 

12. Halide Edip, toplumla beraber yaşamış, toplumun içerisinden çıkmış biridir. Onu diğer yazarlarımızdan ayıran en önemli özelliği, toplumla iç içe yaşaması ve toplumu yapıtlarına bir çıkış noktası olarak görmesidir. Onun hikâyelerinde adeta sokağın sesini duyarız.

Bu parçada altı çizili bölümle, sözü edilen sanatçının hangi yönü anlatılmak istenmiştir?

A) Günlük konuşma diliyle yazması

B) Toplumsal olaylara ışık tutması

C) Toplumsal yaşamı dile getirmesi

D) Günlük olayları değiştirerek aktarması

E) Toplumsal değişmeleri seslendirmesi

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-B  4-D  5-C  6-C  7-D  8-A  9-A  10-C  11-B  12-C