Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu Test-4

1. I. Ağaçlar arasındaki ev güneş görmüyor.

II. İşin kötü bir sonuca varacağını gördü.

III. Onun gözü sadece parayı görür.

IV. Bu davranışının kendisine nelere mal olacağını gördü.

V. Uzun süre hastanede tedavi görmüş.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “görmek” sözcüğü birbirine anlamca en yakındır?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansımalarla kurulmamıştır?

A) Evdeki ıvır zıvır eşyaları tavan arasına kaldırdık.

B) O kadar işlek bir cadde ki arabalar vızır vızır geçiyor.

C) Şakır şakır yağan yağmurda sırılsıklam olmuştuk.

D) Heyecandan olacak, kalbim küt küt atmaya başladı.

E) Kulübenin kapısı, rüzgârdan gacır gucur ötüyordu.

 

3. Bu değerli yapıt, o (I)bildiğimiz üslubuyla, yazarın (II)kaleminden çıkmış; (III)insana, düşlere, kitaplara dair (IV)yazılardan oluşuyor.

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri, gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ses” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Edebiyata yeni atılan bu gençler, bu dergiyle seslerini duyurmak istiyorlar.

B) Her sabah kuş sesleriyle yatağımızdan kalkardık.

C) Maçta çok bağırdığından yaramazın sesi kısılmıştı.

D) Adamcağız, çocukların seslerinden rahatsız olmuş ki onlara bağırıyor.

E) Türk dilinin ses özelliklerini anlatan bu kitabı uzun zamandır arıyorum.

 

5. “Somut anlamlı sözcükler, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanabilir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın bir örneği vardır?

A) Masayı taşırken ayaklarından birini kırmışlar.

B) Dedem, Kurtuluş Savaşı anılarını o ateşli konuşmasıyla herkese anlatırdı.

C) Yaşadıkları, onun yarınlara ümitle bakmasını engellememişti.

D) Ailesine duyduğu hasreti onlarla mektuplaşarak gideriyordu.

E) Mutluluğu dostlarıyla paylaşmak istemişti.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Az veren maldan, çok veren candan.

B) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

D) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

E) Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.

 

7. Kimi sözcükler, benzetme amacı gütmeksizin, kendi anlamları dışında başka bir sözcük yerine kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir örnek vardır?

A) Duvara asılacak birkaç tablo salona ayrı bir hava katacaktı.

B) Sarmaşık, bu kadar kısa zamanda epey büyümüştü.

C) Bahçedeki kirazı, dedesi onun doğduğu gün dikmişti.

D) Bu yıl bahçenin etrafı çitlerle çevrilecekti.

E) Kışa girmeden çatının onarımının bitmesi gerekiyordu.

 

8. Bir yapıtın dili ile yaşayabileceğini kavrayamayan yazarların romanları, dönemlerinde belki de çok parlaktır, çok sevilmiştir; ama günümüzde ışıklarından eser yoktur.

Bu cümlede geçen “ışıklarından eser yoktur” sözü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A) bilimsel bir nitelik taşımaz

B) evrensellikten uzaktır

C) topluma yararlı olamamıştır

D) unutulup gitmiştir

E) dili çok ağırdır

 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisini oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz?

A) Bu sorunların çözümü için adım adım yol alıyoruz.

B) Yol boyunca yer yer boş arazilerle karşılaşıyoruz.

C) Yağmur ince ince serpilmeye başladı.

D) Anlattıklarını dinleyince kafamız allak bullak oldu.

E) Bu konuyla ilgili herkese başka başka şeyler anlatıyor.

 

10. Yazıyı baştan sona okudum, fakat onda dişe dokunur bir şey göremedim.

Bu cümledeki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Güçlü olduğunu, her an hareketleriyle ortaya koyuyordu.

B) Grup çalışmasının önemini kavramış, bunu herkese anlatmaya başlamıştı.

C) Hasta olmamak için, alacağı besinlere dikkat ederdi.

D) Anlattıkları arasında bizi rahatsız edecek bir şey yoktu.

E) O uzun konuşmadan, üzerinde durulmaya değer bir bilgi edinemedik.

 

11. Her yapıt önce içinde doğduğu zamanın, sonra da gelecek çağların gözdesi olmayı amaçlar. Dolayısıyla bir şeyler anlatsın veya anlatmasın zamanın elinden tutup yürümek ister.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcılığı yakalamak

B) Zamanın önemini işlemek

C) Zamanı çok iyi değerlendirmek

D) İçinde bulunulan zamanı yansıtmak

E) Her zaman yaşanabilecek olayları ele almak

 

12. Ozanımızın günlük dilin ardına düşen şiirleri diriliğini, çekiciliğini hâlâ korumaktadır.

Bu cümlede “günlük dilin ardına düşmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmak

B) Şiirlerinde konuşma dilini esas almak

C) Şiirlerinde halkın sorunlarına değinmek

D) Şiirin, kendine özgü kurallarının dışına çıkmak

E) Sanatsız bir anlatıma sahip olmak

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-A  3-A  4-E  5-B  6-B  7-C  8-D  9-D  10-E  11-A  12-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir