Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu Test-3

1. Aşağıdakilerden hangisinde “bel” sözcüğü bir deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Adam, bel ağrısından yataktan kalkamıyor.

B) İhtiyar: “İşsizlik belimi büküyor.” dedi.

C) Bu tarihi yapının duvarı bel vermiş.

D) Bir iş yaparken kimseye bel bağlamazdı.

E) Bu olaydan sonra belini doğrultamadı.

 

2. Abdülhak Hamit’i sadece okul kitaplarından okuyanlar, onun şiirimize getirdiği yenilikleri de anlayamazlar. Eğer Hamit’i “Makber”le değil de bütün yönleriyle bilmek istiyorsanız edebiyat tarihimizi raftan indirmek zorundasınız.

Bu parçada geçen, “edebiyat tarihimizi raftan indirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairin bütün yapıtlarını, yaşadığı dönemi göz önünde bulundurarak değerlendirmek

B) Şairin hayatını geçmişten bağımsız olarak ele alıp incelemek

C) Edebiyatımızın, günümüze kadar olan gelişme sürecini bütünüyle okumak

D) Edebiyatımızın okul kitaplarında daha geniş bir biçimde ele alınmasını sağlamak

E) Şairin, edebiyatımıza olan katkılarının bilinmesini sağlamak

 

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Damlaya damlaya göl olur.” atasözüne anlamca en yakındır?

A) Gülme komşuna gelir başına.

B) Dost, kötü günde belli olur.

C) Üzüm üzüme baka baka kararır.

D) Her çok azdan olur.

E) Ev alma komşu al.

 

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca ötekilerden farklıdır?

A) Topalla gezen, aksamak öğrenir.

B) Kötü söyleme eşine, zehir katar aşına.

C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

D) Üzüm, üzüme baka baka kararır.

E) Körle yatan şaşı kalkar.

 

5. Hakkımda söylediği sözlerden dolayı ona çok darıldım. O vakitten sonra onun benim yanımda hiçbir değeri kalmadı, —-.

Bu cümle, aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa anlamca pekiştirilmiş olur?

A) gözüme girdi

B) gözüme battı

C) göz koydum

D) gözümden düştü

E) gözüme takıldı

 

6. Edebiyatta amaç, güzelliğe erişmek olmalıdır. Bu, her sanat yapıtında örtülü bir biçimde de olsa vardır.

Bu cümledeki altı çizili bölümün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sanatçı, asıl söylemek istediğini dolaylı yollarla anlatmak istemiş.

B) Her sanat yapıtı sahibinin ince duygularını aktarır.

C) Sanatçı, yapıtının konusunu kendi yaşamından aldığını önsözde açıkça söylüyor.

D) İyi bir şair, sözcükler arasındaki ses uyumuna da dikkat etmelidir.

E) Sanatçı, köylünün dertlerini abartısız bir şekilde yapıtına aktarmış.

 

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi, anlamca, birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?

A) Denize düşen yılana sarılır. – Zorda kalma

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. – İşbirliği yapma

C) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. – İyiliği unutmama

D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. – Kötümser olma

E) İstediğini söyleyen istemediğini işitir. – Karşılıksız kalmama

 

8. Başına dolu yağan, dünyanın dört bucağını fırtına içinde sanır.

Bu atasözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, kötülüklere direnebildiği ölçüde büyüktür.

B) Umutsuzluk, insanın başarısını olumsuz yönde etkiler.

C) Kötülükler insanı yıldırmamalıdır.

D) Bazı olaylar her insanı aldatabilir.

E) Herkes dünyaya kendi penceresinden bakar.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) O günkü kaza aklıma geldikçe içim büsbütün daralıyordu.

B) Geniş bir eve taşınınca çok ferahladık; burada, hepimizin içi açıldı.

C) Bugün buraya geleceği sanki içime doğmuştu.

D) Daha genç sayılırdı, bu yaşlarda içi içine sığmaması normaldi.

E) Nerede bir yağlıboya tablo görse içi gider, onu alamadığı zaman üzülürdü.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?

A) Bence bu konuyu tekrar gözden geçirmek gerekiyor.

B) Dedesi yıllar sonra torununu görünce onu tepeden tırnağa süzdü.

C) Bu acıklı haberi duyunca gözyaşlarını tutamadı, içi içine sığmadı.

D) Eskiden burası tarihi dükkânlarla doluydu, şimdi onların yerlerinde yeller esiyor.

E) Anlatılanlara çok kızmış, dostlarına bu davranışlarından dolayı gönül koymuştu.

 

11. “Kuyucaklı Yusuf” romanını okurken, orada çizilen dünya romanın çerçevesini kırıp dışarıya fırlıyor, sizin dünyanıza karışıyor hissine kapılırsınız.

Bu cümlede altı çizili bölümle, söz konusu romanla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olayların canlı bir biçimde işlendiği

B) Okurun taşıdığı duyguları dile getirdiği

C) Konusunu gerçek yaşamdan aldığı

D) Seçilen olayın ilgi çekici olduğu

E) Konuşma dilinin bütün inceliklerini yansıttığı

 

12. Sanatçının yapıtlarına bakıldığında, onun günlüğünden başka bir şey görülmez.

Bu cümlede sanatçının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Anlaşılması güç bir dil kullandığı

B) Sözcük seçiminde titiz davranmadığı

C) Söylediklerinin birbiriyle çelişmediği

D) Tekdüze bir anlatımının olduğu

E) Yapıtlarında kendi yaşamını anlattığı

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-D  4-B  5-D  6-C  7-D  8-E  9-B  10-C  11-A  12-E


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir