Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu Test-2

1. Yahya Kemal’in yapıtları, önemli bir iş görmüş ve edebiyatımıza birkaç adım attırmıştır.

Bu parçada geçen “edebiyata adım attırmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyucularda yazınsal zevk uyandırmak

B) Sanatta kalıcılığı yakalamak

C) Yazınımızın gelişmesine katkıda bulunmak

D) Yazınımızda klasikliğin sınırlarını belirlemek

E) Özgün olmayı başarmak

 

2. Çok okunan bir yapıtla ilgili olumsuz görüşleri dikkatsizce dile getirmek, o yapıtı benimseyenleri kızdıracağından bu; arı kovanına çomak sokmak demektir. Oysa bizim, eleştirmenden beklentimiz, yapıtın değeri ne olursa olsun, kalemini kibarlıktan ayırmaması, okurları üzmemesidir.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok fazla okur tarafından okunmak

B) Yapıtı beğenenleri rahatsız edecek eleştirilerde bulunmak

C) Yapıtla ilgili düşünceleri açık yüreklilikle dile getirmek

D) Değerlendirmelerde nesnel olmaya çalışmak

E) Sert bir üslupla yazarları uyarmak

 

3. Teknik, topluma ve bireylere, fazla dolambaçlı yollara sapmadan etkisini gösterebilen güçlü bir etmendir.

Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Doğrunun, gerçeğin savunucusu olmaktan hiçbir zaman çekinmemişti.

B) Duygularını, düşüncelerini doğrudan söyleyen bir kişiliği vardı.

C) O, konuşmaya başlayınca, herkes susar; dikkatle onu dinlerdi.

D) Davete yetişmek için kısa sürede hazırlanmamız gerekiyor.

E) Öğretmenimizin sesi yumuşak, şiir okuyuşu da çok düzgündü.

 

4. Öteden beri alışılmış sözleri aynı kalıplara dökmekle yetinen, kendilerini yormadan şair olunabileceğini zanneden, gerçek şairlerin gördüğü saygıdan kendilerine pay çıkarmaya çalışan şairler vardır.

Bu cümlede geçen “gerçek şairlerin gördüğü saygıdan kendilerine pay çıkarmaya çalışmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairlere gösterilen aşırı ilgiden rahatsızlık duymak

B) Şairliğe başkalarını taklit ederek ulaşmayı düşünmek

C) Şair olmanın kolay olduğunu zannetmek

D) Şairliğin kazandırdıklarından yararlanabileceğini ummak

E) Deneyim sahibi bir şair olma yolunda yeterince çaba göstermemek

 

5. Günümüzde şiirin başköşesinde oturan bu şair, edebiyat dergilerinde şiirleri çıkan genç şairlerden, oldukça umutlu görünüyor.

Bu cümlede geçen “şiirin başköşesinde oturmak” sözüyle, sözü edilen şairle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir yazmayı bırakıp köşesine çekildiği

B) Şiirin sevdirilmesine yönelik projeler ürettiği

C) Yeni şairlere destek olduğu

D) Şiir alanında en yetkin isim olduğu

E) Şiirlerinde bir yenilik bulunmadığı

 

6. Bu yapıt, günlük yaşamı konu edinmesine rağmen kahramanları öylesine abartılı ki sadece suları yokuş yukarı akıtmadıkları kalıyor.

Bu cümlede geçen “suları yokuş yukarı akıtmak” sözüyle belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmkânsız görünen şeyleri yapmak

B) Diğer insanlara benzememek

C) Tek başına bir şeyler yapmaya çalışmak

D) Kendini başkalarından üstün görmek

E) Olayları olduğundan daha ilginç göstermek

 

7. Yurtiçinde ve dışında çeşitli ödüller alan sanatçı, eserlerinden bazılarını bu sergi salonunda gösterime sunmuş. Sergideki tabloların çoğu, doğa manzaralarını içeriyor. Kimilerinde neredeyse fotoğrafa yakın nitelikte deniz resimleriyle karşılaşıyorsunuz; hatta resimleri seyrederken o bildik yosun kokusunu ve tuz tadını bile alıyorsunuz.

Bu parçadaki altı çizili bölümle, söz konusu resimlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğayı gerçekçi bir biçimde yansıttığı

B) Çevre bilincini öne çıkardığı

C) Canlı renklerden oluştuğu

D) Titiz bir çalışmanın ürünü olduğu

E) İnsanların sık karşılaştığı ortamları yansıttığı

 

8. Toplumun yapısı kolayca değişmediği ve buna bağlı olarak her yerde benzer olaylar yaşandığı için, aynı dönemde yaşayan yazarların benzer konuları işlemeleri doğaldır. Öyleyse çağdaş yazarların benzeşmeyen yönleri nerededir? Bu; onların, bir konuya değişik pencerelerden bakmalarıyla açıklanabilir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha önce işlenmemiş konulara yönelme

B) Aynı konuya farklı açılardan yaklaşma

C) Olayları tarafsız biçimde anlatma

D) Yaşanan dönemi yansıtma

E) Farklı konulara yer verme

 

9. Hüzün mevsimi olan sonbahardayız. Bazıları sonbaharla da, hüzünle de barışık değildir. Oysa hüzün, yaşamın bir rengidir. Sonbahar bizi şairane duygulara iter, sararmış yaprakların arasından süzülüverir içimize; yeter ki biz yüreğimizin kapısını hüzne açalım.

Bu parçada geçen, “yüreğin kapısını hüzne açmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevredeki olaylara duyarsız kalmamak

B) İç dünyada hüzne yer vermek

C) Her şeyde hüzünlü bir yan aramak

D) Olaylara karamsar bir gözle bakmak

E) Hüznü yaşamın içinde aramak

 

10. Çocuklar, kitapların gölgesinde doğmalı; onlara tutuna tutuna büyümelidir.

Bu cümlede altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A) yanlışı ve doğruyu sadece kitaplardan öğrenmelidir

B) çok küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmalıdır

C) yaşamın basamaklarını kitaplardaki bilgilerden yararlanarak çıkmalıdır

D) yazarlığın kitaplarla içli dışlı olmaktan geçtiğini bilmelidir

E) başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı yaşamları boyunca ihmal etmemelidir

 

11. Usta şair, edebiyat sohbetleri ile yeni kalemlere kılavuz kaptanlık yapmaya gayret ediyor.

Bu cümlede geçen “kılavuz kaptanlık yapmak” sözüyle, sözü edilen şairle İlgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni şairlere yol göstermeye çalıştığı

B) Okurlarının isteklerini dikkate almadığı

C) Edebiyat dünyasını, istediği gibi yönlendirdiği

D) Şiirde yetkin bir düzeyde bulunduğu

E) Yapıtlarını özgün bir biçimde oluşturduğu

 

12. Bu şairimiz, bütün şiirlerine kendi damgasını vurduğundan, hiçbirinin altına adını yazmazdı.

Bu cümlede geçen “şiirlerine kendi damgasını vurmak” sözüyle, adı geçen şairle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirlerinde ulusal konuları işlediği

B) Kendi çevresinde gördüklerini anlattığı

C) Şiirlerinde anılarından yararlandığı

D) Özgün bir üsluba sahip olduğu

E) Şiir alanında bir otorite sayıldığı

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-B  4-D  5-D  6-A  7-A  8-B  9-B  10-C  11-A  12-D


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir