Şiir Bilgisi Test-8

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır?

A) Çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek

Bir incecik dal gibi üzerime titreyerek

B) Böylece bir lahza kaldığım zaman

Geceyi koynuma aldığım zaman

C) Dünya durmaz, bahar olur, kış olur

Ben garibim, benim gönlüm hoş olur

D) Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın

E) Girdim gülistana güller dermeye

Durdum yollarına selam vermeye

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde kelime halinde redif vardır?

A) Gene bahar oldu açıldı güller

Figana başladı gene bülbüller

B) Gene bülbül bilir gülün halinden

Yeter deli oldum yârin elinden

C) Bahçe biziz gül bizdedir

Yetmiş iki dil bizdedir

D) Yanılıp bu aşka başım koşalı

Deryalar menendi biz de coşalı

E) Halil der bülbülüm ayrı gülümden

Gece gündüz ismin gitmez dilimden

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

A) Yaylaya gidem de yol eksik değil

Açılmış bahçede gül eksik değil

B) Alaydım da cura sazı elime

Çekseydim sürmeler ela gözüme

C) Aramızı kesti dumanlı dağlar

Artıyor efkârım yine bu çağlar

D) Uzun olur İstanbul’un söğüdü

Çok verdiler ben tutamadım öğüdü

E) Başım alıp gidem gurbet ellere

Arzuhal eyleyem esen yellere

 

4. Aşağıdaki mısraların hangisinde ek biçiminde redif yoktur?

A) Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

B) Bir taze bahar âlemi seyretti felekte

Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek'te.

C) Rüzgâra benzer bir uğultuya sulardan

Sesler geliyor sandım ilahi kuğulardan.

D) Uyuduk kırda, gezindik dağda

O yazın, ah o engin çağda.

E) Hiç durmadan hayat öğütür devreden bu çark

Ölmek sırayladır, sıralanmakta v arsa fark.

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisinde tunç uyak vardır?

A) Ağlamışsın gözyaşını şileyim

Söyle derdin neyse ben de bileyim

B) Huda ayırmasın sen servi daldan

Söyledikçe sözün tatlıdır baldan

C) Açılmış bahçelerde bir gül güzel

Zülüflerden ayrılmış her tel güzel

D) Aşk eseri olan karar bağlamaz

Yüreğinde derd olmayan ağlamaz

E) Kendimi engine saldım

Muhabbet bahrine daldım

 

6. Aşağıdaki dizelerinden hangisinde redif kullanılmamıştır?

A) Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri

Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri

B) Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla

Önümdeki arazi örtülü şimdi karla

C) Bir sarsıntı Uyandım uzun süren uykudan

Geçiyordu araba, yola benzer bir sudan.

D) İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık

Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık

E) Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler

Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler 

 

7. Bir şiiri oluşturan dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan —-, ulusal ölçümüzdür. Türk yazın tarihi boyunca kesintisiz olarak kullanılmış ve günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hece ölçüsü

B) sarma kafiye örgüsü

C) aruz ölçüsü

D) serbest ölçü

E) çapraz kafiye örgüsü

 

8. Havaya bakarsam hava alırım

Toprağa bakarsam dua alırım

Topraktan ayrılsam nerde kalırım

Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dörtlükle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif vardır.

B) Düz uyak düzeni ile yazılmıştır.

C) 11'li hece vezni kullanılmıştır.

D) Benzetme yapılmıştır.

E) Epik şiire alt özelliklere sahiptir.

 

9. Sessiz harfle biten bir kelimenin sonundaki sessiz harfi sesli harfle başlayan kelimenin başındaki sesli harfle birleştirerek okumaya ne ad verilir?

A) Zihaf   B) Ulama   C) İmale   D) Aliterasyon   E) Asonans

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek halinde redif vardır?

A) Âşık Ömer muradın Haktan dile

Şair olan bunun manasın bile

B) Yetişir Dertli'ye sen eyledin naz

Nedir bu ettiğin behey hilebaz

C) Bu gözlerim seni görünce melek

Didelerim ruşen eyledi felek

D) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede

Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede

E) Beni mecnun etti ol saçı Leyla

Bana aşkı veren Hazreti Mevla

 

11. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A) Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez

Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez

B) Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız

Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız

C) Ağzıma kurtlar dolacak, gözüme kum

Dipsiz kuyu, sürdükçe zaman, sürecek uykum

D) Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım

Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım

E) Bir âlem ki, gökler boru içinde

Akıl, almazların zoru İçinde

 

12. Bir gün olur bu sevdadan bezersin

Niçin böyle melül mahzun gezersin

Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam   B) Zengin   C) Yarım   D) Cinaslı   E) Tunç

 

13. Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana

Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana

Bir gazelden alınan bu beyitten yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kim tarafından yazıldığına

B) Hangi uyağın kullanıldığına

C) Aruzun hangi kalıbının kullanıldığına

D) Gazelin hangi beyti olduğuna

E) Söz sanatlarına yer verilip verilmediğine

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A) Her nefeste eyledik yüz bin günah

Bir günaha etmedik hiç bir gün ah

B) Her sabah her sabah dertli esersin

Kerem eyle dost eline gidersin

C) Bilmem ki muradın ne seher yeli

Benim de halimi de seher yeli

D) Gözüm yaşı umman olmuş çağlıyor

Kömür gözlüm karalan bağlıyor

E) Kaçtı geçer günüm aklı karalı

Yitirmişim han bakışlı maralı 

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-D  4-E  5-D  6-D  7-A  8-E  9-B  10-D  11-C  12-A  13-A  14-A

1 Yorum Var: “Şiir Bilgisi Test-8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.