Öne Çıkanlar

1. Gözlerim daldı gitti, bir rüya denizine,

Sularda uzun uzun baktım ayın izine,

Hani başım düşerdi bir sevgili dizine!

Dedim: yirmi yaşının ay ışığı değil bu.

Bu dizelerle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz kafiye düzeni vardır.

B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Tam kafiye kullanılmıştır.

E) İntak (konuşturma) sanatı vardır

 

2. Gözlerinde aksi, bir derin hiçin

Kanadın yayılmış çırpınmak için

Bu kış yolculuk var diyorsa için

Beni de yanına al, anneciğim

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinaslı kafiye   B) Çapraz kafiye   C) Tam kafiye   D) Yarım kafiye   E) Zengin kafiye

 

3. İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Düz kafiye düzeni kullanılmıştır.

C) Ulama vardır.

D) Ünsüz benzeşmesi vardır.

E) Kişiselleştirme sanatına başvurulmuştur

 

4. Ahenk unsurlarından olan zengin kafiye, ikiden fazla sisin tekrarıyla oluşturulur.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A) Reyhani'yem aşka yanmışam gayet

Özlediğim yere geldim nihayet

B) Edep gerektir kula

Her işi temiz ola

C) Gün ikindi akşam olur

Gör ki başa ne gelir

D) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız

Alalarla alalanırız pest ile pestiz

E) Dedim dilber sana yazılı kanım

Dedim niçün dersin benüm sultanım

 

5. Şiirlerde bir ahenk oluşturmak için mısra sonlarında aynı görev ve anlamdaki kelime ve seslerin tekrar edilmesine ne ad verilir?

A) Nakarat   B) Redif   C) Kafiye   D) Vezin   E) Aliterasyon

 

6. "Mısra sonlarındaki yazılışları ve görevleri aynı olan ses, ek ve kelime tekrarlarına redif denir."

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır?

A) O zaman başından aşkındı derdi,

Mermeri oyardı, taşı delerdi.

B) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.

C) Vefasız Aslı ya yol gösteren bu,

Kerem'in sazına cevap veren bu.

D) Gönlümü Maraşlının yaktı kara haberi.

Aradan yıllar geçti işte o günden beri

E) Ne şair yas döker, ne âşık ağlar.

Tarihe karıştı eski sevdalar. 

 

7. Şiirlerde, aynı veya yakın ünlülerin bir ahenk oluşturacak biçimde tekrarlanmasına —- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) aliterasyon   B) asonans   C) ahenk   D) redif   E) kafiye

 

8. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor

Eski zamanlardan bir cuma çalıyor

Durup köşe başında deliksiz dinlesem

Sana kullanılmamış bir gök getirsem

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Ünlü daralması vardır.

C) Ünsüz benzeşmesi kullanılmıştır.

D) Düz uyak düzeni vardır.

E) Kafiye kullanılmamıştır.

 

9. Avuçlarımla ben serptim

Gökyüzüne yıldızları

Durup sonra da seyrettim

Gün batınca akşamları

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsim tamlaması kullanılmıştır.

B) Edat (ilgeç) kullanılmıştır.

C) Bağlaç kullanılmıştır.

D) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.

E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

10. O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

Seyreyle gülü bülbülü

Çifter çifter aylar gökyüzünde

Her gece ayın on dördü

Bu dizelerden hareketle şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Abartma yapılmıştır.

B) Redif kullanılmıştır.

C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Gelecekle ilgili hayallere yer verilmiş.

E) Ulama yapılmıştır.

 

11. Od düşe de döne döne yanaşın

Yüce dağlar sen de bana dönesin

Ayrılasın yâreninden eşinden

Fenasın da Karac'oğlan fenasın

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Cinas sanatı yapılmıştır.

B) 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Bir koşmadan alınmıştır.

D) Şair mahlasını söylemiştir.

E) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

 

12. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir

Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uyak   B) Çapraz uyak   C) Sarma uyak   D) Tunç uyak   E) Cinaslı uyak

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-E  3-C  4-A  5-B  6-A  7-B  8-B  9-A  10-C  11-A  12-B