Şiir Bilgisi Test-7

Rüşvet ile yazar hâkim hücceti

Hüccet ile alır kadı rüşveti

Halk bilmiyor dini, şer'i, sünneti

Bozuldu sikkenin tuncuna kaldık.

1. Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne örnek olabilir?

A) Pastoral   B) Epik   C) Didaktik   D) Lirik   E) Satirik

 

2. Olağanüstü kahramanlıkları anlatan şiirlere —- şiir, kır yaşamını ve doğayı sade bir şekilde anlatan şiirlere —- şiir, bireyin ya da toplumun aksak yönlerini eleştiren şiirlere —- şiir denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şiir türleri getirilmelidir?

A) epik, lirik, satirik

B) pastoral, epik, satirik,

C) epik, didaktik, pastoral

D) epik, pastoral, satirik

E) lirik, pastoral, satirik

 

Hayran oluyordu koca gökyüzü

Göğüslerimizde büyüyen bahta

28 Mart günü bir adsız tepede

Kahramanca vuruştu Çeliğe karşı tahta

3. Yukarıdaki dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?

A) Pastoral   B) Didaktik   C) Epik   D) Dramatik   E) Satirik

 

4. Doğrudan doğruya doğa manzaralarını canlı bir şekilde anlatan şiirlere —-, konuşma biçiminde yazılan pastoral şiirlere —- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki şiir türlerinden hangileri getirilmelidir?

A) eglog, idil   B) idil, lirik   C) pastoral, idil   D) idil, eglog   E) eglog, lirik

 

Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

5. Yukarıdaki dörtlük konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?

A) Epik   B) Didaktik   C) Satirik   D) Dramatik   E) Pastoral

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yergi anlamı vardır?

A) Bütün sertliği ile geldi kara kış

Damların üstünde karlar bir karış

B) Bu ne ihsan o değersiz cüceye

İskelet başlı ciğersiz cüceye

C) Oklar gibi saplanmada kalbe

Vurdukça semadan yere mehtap

D) Sesin nerde kaldı her günkü sesin

Unutulmuş güzel şarkılar için

E) Buğulandıkça yüzü her aynanın

Beyaz dokusunda bu saf rüyanın

 

7. Bu tür şiirlerde şair, doğayı açık ve sade bir dille anlatır. Kuşların cıvıltılarını, kuzuların meleşmelerini dizelerden duyabilirsiniz.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epik şiir   B) Lirik şiir   C) Didaktik şiir   D) Pastoral şiir   E) Dramatik şiir 

 

8. İlyada ve Odysseia ilk ve temel örnekleridir —- şiirin. Uzun soluklu oluşu, hem olağan hem de olağanüstü olaylara yaslanışı, insan ve tanrıları kahraman seçişi en belirgin özellikleridir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yer aşağıdaki şiir türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) lirik   B) pastoral   C) didaktik   D) dramatik   E) epik

 

9. Konusu daha çok olağanüstü olaylar olan, bir yönüyle ulusların yaşamını derinden etkileyen savaşları anlatan uzun soluklu, geniş oylumlu öyküleme şiirlerdir. Dokusunda masalla tarih, gerçekle düş iç içedir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastoral şiir   B) Lirik şiir   C) Dramatik şiir   D) Epik şiir   E) Didaktik

 

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

10. Yukarıdaki dizelerle konu bakımından özdeş olan dizeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalık açmış uyandım. Dedim artık gideyim

Önce amma bu fakir âdemi memnun edeyim.

B) Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi.

Ne yalan söyleyeyim kalbime haşyet geldi.

C) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

D) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum

Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum

E) Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerine

Takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek

 

11. Bu tür şiirlerin duygu yönü zayıftır. Amaç ahlaki ders vermek, bir şeyler öğretmektir.

Yukarıda özelliklerinden sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Didaktik şiir   B) Pastoral şiir   C) Epik şiir   D) Lirik şiir   E) Satirik şiir

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir türünü örneklendirir?

A) Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir.

B) Bir elife dili dönmeyen hödük

Şehristana gelir ezan beğenmez.

C) Kesilir kelleler boşalır kanlar

Yeğin olur leşler meydan içinde

D) Yiğitler çağrışır yaman gün olur.

Allah Allah derler yüksek ün olur

E) Şahlar şahı divan aşar

Divan gümbür gümbürlenir.

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi didaktik şiire örnek olabilir?

A) Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası

Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası

B) Dinledim telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi

Nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi

C) Boynu bükük eller dizler üstünde

İster bir yabancının, ister kardeşimin de

D) Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz

Ufuklardan ufuklara haber sorar gezeriz.

E) Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda

Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-D  3-C  4-D  5-E  6-B  7-D  8-E  9-D  10-C  11-A  12-B  13-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir