Şiir Bilgisi Test-6

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dize sonlarında kullanılırsa cinaslı uyak oluşturur?

A) temiz   B) umut   C) yalan   D) sert   E) yol

 

1. Her yalana kanmışım

2. Her sözü inanmışım

3. —-

4. Bıkmışım usanmışım

2. Yukarıda üçüncü dizeye aşağıdakilerden hangisi getirilirse dörtlüğün uyak düzeni “a a b a” olur?

A) Bu dertten yanmışım

B) Tatlı diline aldanmışım

C) Onu sen sanmışım

D) Aşkınla yıkanmışım

E) Ayrılıktan yılmışım

 

I. Hep musiki biraz daha musiki

II. Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde

III. Kafiyenin ağzına da bir gem vur.

IV. Havalan bir şey olmalı mısra

V. Başka göklere başka sevdalara

VI. Bir deli gönülden kalkıp gitmeli

3. Yukarıdaki dizelerle sarmal uyaklı bir dörtlük oluşturulursa hangi ikisi dışta kalır?

A) I-III   B) II-III   C) II-IV   D) IV-V   E) V-VI

 

Kelime seçer iken meydan senin

Bile bile bir nebze aldanmalı

Dumanları güzeldir türkülerin

Öyle hem seçik olsun hem kapalı

4. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uyak kullanılmıştır.

B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C) Çapraz uyak örgüsüne sahiptir.

D) II. ve IV. dizelerde redif kullanılmıştır.

E) -alı sesleri zengin uyak oluşturmuştur.

 

Ne söz ister ne de saz

Güzelde vefa olmaz

Başımı koyup biraz

5. Yukarıdaki dizelerle mani tipi uyak oluşturmak istense ikinci dizeden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dedim gayri durmak olmaz

B) Tepsilerde vişne kiraz

C) Artık ne kış kaldı ne yaz

D) Kız sendeki bu naz

E) Bir taş olsan dinlensem

 

I. Serpilen aydınlıkta dalların arasından

II. Sessizlik dökülüyor bir yerden yaprak yaprak

III. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

IV. Her şey yerli yerinde masa, sürahi, bardak

V. Biliyorum gölgede şenin uyuduğunu

6. Yukarıdaki dizelerle sarma uyak oluşturulursa sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV-I-III-II

B) IV-V-I-III

C) I-III-V-IV

D) IV-I-V-II

E) II-V-I-III

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Aruzda vezinden dolayı sessiz sesle biten heceyi açmaya vasıl denir.

B) Uyak ve redif dizelere ahenk katar.

C) Redifler sözcük durumunda bulunmaz.

D) Uyak örgüsü dizelerdeki uyakların dizilişine göre adlandırılır.

E) Dizelerde uyak olmadan da redif bulunabilir. 

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisine "Uğruna serimi feda kıldığım" dizeleri getirilirse dizeler birbiriyle uyaklı olur?

A) Uykudan uyanmış gözlerine baktığım

B) Arayıp da buluşunu sevdiğim

C) Görüp cemalini aşık olduğum

D) Halini düşünüp derinden yandığım

E) Artık yeter senden çektiğim

 

I. Yürüktür bizim atımız

II. Kimi tatlı kimi acı

III. Doldur da ver içem zehri

IV. Gönül gurbet ele varma

V. Yardan atlattı zatımız

VI. Bahçenizde nar ağacı

9. Yukarıdaki dizelerden çapraz uyaklı bir dörtlük oluşturulmak istense, sıralama nasıl olur?

A) I-III-V-IV  

B) II-IV-VI-III

C) I -VI -V-II 

D) III-I-II-VI

E) IV-V-I-III

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A) Ben aşıkım el göğüste yüz yerde

Gel efendim del sinemi yüz yerde

B) Gevheri der benim yârim sanemdir.

İki gözüm çağlar kurusa nemdir.

C) Bu güzellik baki kalmaz sevdiğim

Aşıkın ağlatan gülmez sevgilim

D) İltifat etmeye gelsen yanıma

Beddua alırsın girme kanıma

E) Bilmem sarhoş mudur uykudan kalkmış

Taramış zülfünü gerdana dökmüş

 

Senin yazın kışa benzer

Bir sevdalı başa benzer

Çok içmiş sarhoşa benzer

Duman eksilmeyen dağlar

11. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Yarım uyak kullanılmıştır.

C) Uyak örgüsü düzdür.

D) Sözcük durumunda redif vardır.

E) -şa sesleri tam uyak oluşturmuştur.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek durumunda bulunan redif kullanılmamıştır?

A) Arz eyle bu pendi kendi özüne

Dost sanma her güleni yüzüne

B) Huy alır huyundan ol göre göre

Hizmet eyler isen eyle bir ere

C) Gerçi çok cihanda boşa yelenler

Kanda bilmeyenler kanda bilenler

D) Düşündüm bu hali ben önden sona

Ahvali âlemden bahsetmek bana

E) Hakkın intikamı uzar kısalır

Sanma ki tamamen terk olur kalır

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak kullanılmıştır?

A) Pançov kalesinden bir saat beri

Geldi düşmanlardan müjde haberi

B) Pek çok yiğitleri yeldirip geçti

Nemse kâfirine gör ne iş açtı

C) Allah Allah deyip yürüdü asker

Katanası yolu göstermek ister.

D) Çekti tuğlarını düşman üstüne

Asker tayin etti hasmın üstüne

E) Çarkı feleklerin kurup geçtiler

Şehitlik şerbetin anda içtiler

 

Torunuyuz bir dedenin

Tohumuyuz bir bedenin

Münkir ile ceng edenin

Silah olsam bellerine

14. Yukarıdaki dörtlüğün uyak örgüsü ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) abab – Tam Uyak

B) abab – Zengin Uyak

C) aaba – Tam Uyak

D) aaab – Zengin Uyak

E) aaab – Yarım Uyak

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-E  3-B  4-D  5-E  6-A  7-C  8-C  9-C  10-A  11-E  12-B  13-A  14-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir