Şiir Bilgisi Test-5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

A) Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı

Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı

B) Gittikçe derinleşir saatler

Rikkatle yavaş yavaş ve yer yer

C) Düştüm ateşlere durmaz yanarım

İçip aşkın dolusundan kanarım

D) Var kimi istersen eyle muhabbet

Şimdiden geri sen sağ ben de selamet

E) Zihni dert elinde her zaman ağlar

Sordum ki bağ ağlar bağıban ağlar

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır?

A) Kandilli yüzerken uykularda

Mehtabı sürükledik sularda

B) Bir yoldu parıldayan gümüşten

Gittik, bahs açmadık dönüşten

C) Hülya tepeler, hayal ağaçlar

Durgun suda dinlenen yamaçlar

D) Mevsim sonu öyle bir zaman ki

Gaib bir musikiydi sanki

E) Gitmiş kaybolmuşuz uzakta

Rüya sona ermeden şafakta

 

Gönlümüz bağlandı zülfün teline

Alınmaz gözleri mestim alınmaz

Sencileyin cevredici kuluna

Bulunmaz gözleri mestim bulunmaz

3. Yukarıdaki dörtlüğün uyak örgüsü ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) aaab – Tam Uyak

B) abab – Zengin Uyak

C) abab – Tam Uyak

D) abab – Yarım Uyak

E) aaba – Yarım Uyak

 

Tepsilerde vişne kiraz

Şerbet içtim kandım biraz

Dedim gayri durmak olmaz

Remil atılsın ismime

4. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Uyak kullanılmıştır.

C) 4+4 sekizli kalıpla yazılmıştır.

D) Düz uyak tipiyle yazılmıştır.

E) Redif kullanılmıştır.

 

Yükseklerde yurdun mu var

Şahinlerin kurdun mu var

Bencileyin derdin mi var

Gözyaşları akan dağlar

5. Yukarıdaki dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örüşük uyak      

B) Mani tipi uyak

C) Düz uyak 

D) Çapraz uyak

E) Sarmal uyak

 

Ey dost aşkın denizine

Girem gark olam yürüyem

İki cihan meydan ola

Devranın sürem yürüyem

6. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uyak örgüsünün sarmal olduğu

B) Tam kafiyenin bulunduğu

C) 2.ile 4.dizelerin birbiriyle uyaklı olduğu

D) 1. ve 3. dizelerde redif kullanıldığı

E) Hece ölçüsüyle yazıldığı

 

Sevda yüceldi gitti

Bıraktı geldi gitti

Gelişi güzel amma

Kalbimi deldi gitti

7. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Mani tipi uyak şeklindedir.

C) Sözcük durumunda redif vardır.

D) Tam uyak kullanılmıştır.

E) Epik bir şiirden alınmıştır.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek durumunda redif yoktur?

A) Kimi cahil alıp kıldığın bilmez

Kimisi âlimdir mescide girmez

B) Kimisi aç yatar kimisi toktur

Kimisinin derdi Garip'ten çoktur.

C) Kimisi yapar işini eliyle

Ömrünü geçirir kimi heyheyle

D) Kimi pest kimisi ser-firaz olur

Kimi tilki gibi pek kurnaz olur

E) Kimi dağ bel aşar menzile erer

Kimisi düz yolda şaşırır gezer

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisine "Koymayıp intikam aldım düşmanda" dizesi getirilirse dizeler birbiriyle uyaklı olur?

A) Körpe maral idin sen dağlarımızda

B) Bir güzel gördüm yürürken yolda

C) Akıl yaşta değil baştadır başta

D) Nice kahramanlık edip meydanda

E) Dedim öz vebalim dedi boynumda

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Redif, yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan ek veya sözcüklerdir.

B) Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.

C) Redif, uyaktan önce bulunur.

D) Redif olmadan da uyak bulunabilir.

E) Tek ses benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak denir.

 

11. Aşağıdaki dizelerde kullanılan uyaklar ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?  

A) Yüce dağ başında nasıl yurt olur

Ak sürüden kuzu alan kurt olur.

B) Bahçede açılan güller

Dalında öten bülbüller

C) Biter Kırşehir'in gülleri biter

Çığrışır dalında bülbüller öter

D) Hilkatinden midir belalı başın

Herc ü merc oldu toprağın taşın

E) Üç beş atlı ileriye seçildi

Gemilerin yelkenleri açıldı

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde duraklar yanlış gösterilmiştir?

A) Şu karşıdan / gelen dilber Gelir amma / neden sonra

B) Hakikat yolunu / tutmuş gideriz Kemlik edenlere / iyilik ederiz.

C) Ela gözlerine / kurban olduğum Yüzüne bakmaya / doyamadım ben

D) Karışmasın kimse / benim karıma Huda takdir / etmiş yazmış serime

E) Uzun kavak / ne gidersin / engine Yaprakların / benzemiyor / rengine

 

1. Dedim ne gülersin dedi nazımdır

2. Dedim selvi nedir dedi boyumdur

3. Dedim bülbül nedir dedi dilimdir

4. Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür

5. Dedim Emrah nendir dedi kulumdur

6. Dedim bu güzellik dedi soyumdur

13. Yukarıdaki dizelerden çapraz uyaklı bir dörtlük oluşturulmak istense sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1-2-4-6

B) 2-3-5-6

C) 3-5-1-3

D) 2-6-1-4    

E) 5-3-1-4

 

Musiki her şeyden önce musiki

Onun için tekli mısradan şaşma

Kıvrak olur, erir havada sanki

Ağır aksak söyleyişe yanaşma

14. Yukarıdaki dizelerin uyak örgüsü ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz uyak – zengin uyak

B) Düz uyak – tam uyak

C) Mani tipi uyak – tam uyak

D) Çapraz uyak – yarım uyak

E) Çapraz uyak – tam uyak

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A) Beni beklemeyin, o bir hevesti

Gelemem aynalar yolumu kesti.

B) Şu karşımda duran dumanlı dağlar

Nazlı yârin hasreti yüreğim dağlar

C) Yeter ettin bana nazı

Âşık Ömer'in niyazı

D) Ayın on dördü gibi yârin yüzü

Mavi bir çarşaf gibi havzun yüzü

E) Zevk u şevk ehlini ah ü zâr almış

Süleyman tahtını sanki mâr almış

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-A  3-D  4-E  5-C  6-E  7-E  8-D  9-D  10-C  11-A  12-D  13-A  14-E  15-B

3 Yorum Var: “Şiir Bilgisi Test-5

 1. Aşağıdaki dizelerde kullanılan uyaklar ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
  A) Yüce dağ başında nasıl yurt olur
  Ak sürüden kuzu alan kurt olur.
  B) Bahçede açılan güller
  Dalında öten bülbüller
  C) Biter Kırşehir’in gülleri biter
  Çığrışır dalında bülbüller öter
  D) Hilkatinden midir belalı başın
  Herc ü merc oldu toprağın taşın
  E) Üç beş atlı ileriye seçildi
  Gemilerin yelkenleri açıldı

  Hocam bu soru nasıl çözülür anlam veremedim yardımcı olur musunuz?

  1. yurt/ kurt : zengin uyak ( 1 adet) = Doğru Cevaptır
   gül/ bülbül = baş /taş : tam uyak ( 2 adet)
   bit-/ öt- = seç-/ aç- : ( 2 adet)
   Üzerlerine gelen ekler ve sözcükler görev veya anlam bakımlarından aynı oldukları için rediftir; bu nedenle uyak sorusunda dikkate alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.