Ses Bilgisi Test-5

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte, öteki altı çizili sözcüklerdeki ses olayı yoktur?

A) Babası küçük kızı omzunda taşıyordu.

B) Rüzgârda kaldığı için boynu tutulmuştu.

C) Rüzgârın çağrısına uyup kırlara koştuk.

D) Etrafı ağaçlarla çevrili bir bahçeye girdik.

E) Çocukların oyunu iki saattir sürüyordu.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

A) İşler uzayınca eve dönmemiz gecikirdi.

B) Arkadaşlarının teşvikiyle yeni bir işe başlamıştı.

C) Kimse, bu olayın tanığı olmak istemiyordu.

D) A şama kadar hepimiz çok acıkmıştık.

E) O gün işlerin çoğunu bitirmiştik.

 

3. Karşımda hayalin, diyorum ki

Bir fırtınanın kahrına kurban

Bir gün bana ağlarsa bu gözler

Beyhude değildir, bunu bilsin

Bilsin ki bugün, bir sen eziyette değilsin,

Yukarıdaki dizelerden kaçıncısında hece düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ünsüz benzeşmesinin örneği yoktur?

A) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

B) Herkesin geçtiği köprüden sen de geç.

C) Her şeyin yokluğu yokluktur.

D) İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.

E) Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte öteki sözcüklerdeki ses olayı yoktur?

A) Çocuk gizli gizli ağlıyordu.

B) Yol için yiyecek bir şeyler almalıyız.

C) Siz ne zaman geliyorsunuz, dedi.

D) Yararı olur diye biraz gezmesini söyledim.

E) Adam sanki bizi hiç duymuyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte birden çok kaynaştırma harfi vardır?

A) Çocuğun anlattıklarını hayret içinde dinledik.

B) Sizinle yarın ben de gideyim.

C) Yolun karşısına geçmek için uzun süre bekledi.

D) Dışarıda bekleyenleri, sırayla içeri aldılar.

E) Akşama doğru bahçeye indi.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili sözcükte birden çok ses düşmesi olmuştur?

A) Üç gündür uykusuz olduğunu söyledi.

B) Bu teklifi de reddederse yapılacak bir şey yok.

C) Bu iki adam birbirini tanıyormuş.

D) Peki yarın tekrar görüşelim dedi.

E) Biz, Kadıköy vapuruyla gideriz.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen altı çizili sözcükte birden fazla ses değişikliği olmuştur?

A) Başkasını görüp haline şükretmek gerekir.

B) Kaybettiklerimizin arkasından boşuna üzülürüz.

C) Her nedense, pek çoğumuz için sabretmek bir işkence gibi gelir.

D) Her şeyin bir gün uçup gideceğini niçin düşünmüyoruz.

E) Bir saklambaç oynuyor gibiyiz hayatla.

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasının örneği vardır?

A) Uzakta kalmış mesafeler heyhât

B) Açık gönüllerimiz kanat kanat

C) Geldi zamanı, dört yandan çevirmenin

D) Kalmayacak dünyamız böyle garip

E) Artık bekliyoruz kendi dünyamızda

 

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde "ses türemesi" olmamıştır?

A) Kendi hakkını aramayan kişi, olanlara katlanacaktır.

B) Bir şeyler olacağını hissetmişti, ama ne olacağını tam kestiremiyordu.

C) Bu sorunun halli için başvurmadığı yer kalmamıştı.

D) Onların bu derece hissiz olabileceklerini tahmin etmiyordu.

E) Yarın geleceğini zannediyoruz, ama yine gelmeyebilir.

 

11. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.

Bu atasözünde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?

A) Hece (ünlü) düşmesi

B) Ünlü daralması

C) Yazım yanlışı

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ulama

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili sözcükte ünsüz benzeşmesine aykırı bir kullanım vardır?

A) Elindeki anahtarla kapıyı açtıktan sonra içeri girdi.

B) Üç gündür, çocukcağız hasta yatıyormuş.

C) Çocuk, yaşadıklarını ayrıntılı biçimde anlatmıştı.

D) Girdiği hiçbir işte hedeflediği başarıya ulaşamamıştı.

E) Aldığı kitapları teker teker yerlerine yerleştirdi.

 

13. "Kaptıkaçtı, şıpsevdi, vurdumduymaz" gibi bileşik sözcüklerin oluşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Ses kaynaşması yolu ile

B) Sözcüklerin tür değişikliğine uğramasıyla

C) Bazı tek heceli sözcüklerin yardımcı eylemlerle birlikte kullanılmasıyla

D) İkinci sözcüğün sözlük anlamından uzaklaşmasıyla

E) Her iki sözcüğün de sözlük anlamını korumasıyla

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde "ses yitimi" yoluyla oluşan bileşik sözcük kullanılmıştır?

A) Cumartesi günü arkadaşlarla maça gideceğiz.

B) Dünkü fırtına ortalığı altüst etti.

C) Sınav başvuruları gelecek ay yapılacak.

D) Hiçbir sosyal olay birdenbire ortaya çıkmaz.

E) Çoğu zaman herhangi bir neden olmaksızın tartışma çıkabilir.

 

15. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır.

Altı çizili sözcüklerde, sırasıyla hangi ses değişiklikleri olmuştur?

A) Hece düşmesi – ünlü türemesi

B) Ünsüz türemesi – ünlü düşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması

D) Ünsüz türemesi – ünlü daralması

E) Ünlü düşmesi – ünsüz düşmesi

 

16. Bir gül olaydı gönlüm, canan koparmak üzre.

Altı çizili sözcükteki ses olayının örneği aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Kaybettim ben şimdi bütün güzellikleri.

B) Biz yazmadık alnımıza bu yazıyı.

C) Gün geldi, hayat ufkunu zor buldu cihanda.

D) Senin devrinde hangisi mesut olabildi?

E) Omuz omuza savaştık yaşam kavgasında.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-B  4-D  5-C  6-C  7-D  8-B  9-E  10-D  11-D  12-B  13-B  14-A  16-D  16-E


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir