Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz türemesinin örneği vardır?

A) Elindeki bir demet gülle öğretmenler odasına girdi.

B) İsveççe diye bir dil olduğunu, doğrusu, ben bilmiyordum.

C) Sabahtan beri ıssız bir yolda ilerliyorduk.

D) Bir vergi affının çıkacağını sanmıyorum.

E) Annesini göreceği için çok sevinçliydi.

 

2. Şahinleyin yüksek uçar,

Kaplan gibi kanlar saçar.

Gökte buluttan nem kapar.

Ben gönlümü bilmez miyim?

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünsüz değişimi    

B) Hece düşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi

D) Kaynaştırma harfi

E) Ulama

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde bileşik sözcüğün oluşması sırasında birden çok ses düşmüştür?

A) Yarın sabah sekizde sizi burada bekleyeceğim.

B) Cuma günü işin vardı, peki dün niye gelmedin?

C) Yedi yaşından büyük olan bu çocuklar, niçin okula başlamıyor?

D) Bu odayı nasıl yerleştireceğinizi size söylediler mi?

E) Kendine özgü bir yöntemle, fırında sütlaç yapardı.

 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ulama yoktur?

A) Her gecenin ardından gün gibi yakışın var.

B) Deli etmiş bu hasret, ırmak ırmak taşmışım.

C) Bir gece geliver, özlemler bitsin.

D) Kanlı yaş ol gözümde, bağrıma sen ak da gör.

E) Aklın, sana ayrıldığın andan beri dargın.

 

5. I. Bilmem bana ne oldu, hep seni arıyorum,

II. Özlemin çoğaldıkça huzur bulamıyorum.

III. Petekteki aşk balısın, yediveren gül dalısın.

IV. O yemyeşil gözlerinle sanki başka dünyalısın.

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. de ünlü daralmasının örneği vardır.

B) II. de ünsüz yumuşamasının örneği vardır.

C) III. de ünsüz benzeşmesini örneklendiren bir sözcük kullanılmıştır.

D) IV. de kaynaştırma harfi almış sözcük vardır.

E) Ulama örneği yoktur.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan altı çizili sözcükte ötekilerden farklı bir ses olayı vardır?

A) Biricik kızı her zaman yanında olmalıydı.

B) Bu daracık odada on beş kişi vardı.

C) Sen de bu çocuklara azıcık anlayış göster.

D) Küçük kızın yüzünde, her zamanki gibi gülücükler vardı.

E) Bu gencecik çocuk, sürekli evde oturmak zorundaydı.

 

7. Geceleyin bir ses böler uykumu,

İçim ürpermeyle dolar: – Nerdesin?

Arıyorum yıllar var ki ben onu

Âşıkıyım beni çağıran sesin

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Dar ünlü düşmesi 

B) Kaynaştırma harfi

C) Ünlü daralması     

D) Geniş ünlü düşmesi

E) Ünsüz yumuşaması

 

8. Bu benim derdime uyan bir beste; "Annem öldü!" diye ağlıyor deniz.

Altı çizili sözcüklerde, sırasıyla hangi ses olayları olmuştur?

A) Ünsüz yumuşaması – ünlü türemesi – ünlü daralması

B) Ünsüz yumuşaması – ünlü daralması – ünsüz benzeşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi – ünlü düşmesi – ünlü daralması

D) Ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması – ünlü düşmesi

E) Ünsüz yumuşaması – ünlü daralması – ünlü daralması 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses olayı ile ilgili bir yanlışlıktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A) Ağabeyinin evine gittiğinde, yeğenleri omuzundan inmezlerdi.

B) Amcam, "Kıbrıs'ta düşmanla göğüs göğüse çarpıştık." derdi.

C) Çocukların hiçbiri, oyunun bitmesini istemiyordu.

D) Gönül'ün kardeşi de geçen yıl burada öğrenci imiş.

E) Alnındaki kırışıklıklardan yaşını tahmin etmek kolaydı.

 

10. Bilmem, böyle niye uzun,

Kalpten kalbe giden yollar.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Aşınma     

B) Ünlü daralması

C) Ünsüz benzeşmesi

D) Ulama

E) Kaynaştırma harfi

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde, büyük ünlü uyumuna uymayan iki ya da daha çok sözcük vardır?

A) Gönlüme neşe veren hiç bitmeyen rüyamsın.

B) Benim yârim nerde şimdi, acep hangi yerde şimdi?

C) Sevip yanmakla ancak bir gönül mesut olur sanmış.

D) Sakin sanma sevda adli boş bir vehme saplanmış.

E) Seni öyle özledim, dilimde hep duamsın.

 

12. İki heceli olup ikinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcüklere, ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralı örneklendiren bir sözcük vardır?

A) Baba ile oğulun aynı kazada ölmesi, herkesi çok üzmüştü.

B) Kendisine yaptığımız son çağrıya da cevap vermedi.

C) Çocuklar, ihtiyarı görünce oyunu bırakıp kaçtılar.

D) Siz yardım ederseniz, çocuğun ümidi kırılmaz.

E) İki gemi burun buruna geldi.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeş, meşini örneklendiren birden çok sözcük vardır?

A) O gün, hepimiz çok yorulmuştuk.

B) Bir saatlik bir yolculuktan sonra Trabzon'daydık.

C) Bir süre, sokakta oynayan çocukları izledi.

D) Yılmaz Bey, eskiden çok inatçı biriymiş.

E) Kapıyı açtıktan sonra yavaşça içeri girdi.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz değişiminin örneği vardır?

A) Yaz aylarında, televizyonda izlenecek program bulamazdı.

B) Odadaki eşyaların çoğu, oldukça eskimişti.

C) Deniz kıyısında yürümek için, güneş doğmadan evden çıktı.

D) Yarın yağmur yağmazsa Sapanca'ya gitmeyi planlıyoruz.

E) Şiddet içeren programlar, çocukları olumsuz etkiliyor.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte farklı bir ses düşmesi olmuştur?

A) Yapraklar rüzgârın önünde savruluyordu.

B) Altı ay İngiltere'de kalınca, İngilizcesini ilerletti.

C) Ailesinden ayrı kalmak onu çok üzüyordu.

D) Dedem avludaki ağacın dallarına bizim için salıncak kurardı.

E) Aitmiş yaşındaydı, ama saçları kıvrım kıvrımdı.

 

16. İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, ğ" ye dönüşür.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralı örneklendirmeyen bir yumuşama olmuştur?

A) Sevgilim güvenme güzelliğine

B) Yıllardır bir kılıcım kapalı kında

C) Aldanma talihin pembe rengine

D) Şefkatine inandığım biri var gibi

E) Başucumda biri bana "Su yok!" desin de

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-A  3-B  4-C  5-D  6-D  7-E  8-E  9-A  10-D  11-B  12-B  13-E  14-B  15-D  16-C