Ses Bilgisi Test-3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?

A) Uzun ve ıssız kış gecelerinde yaşayacağı yalnızlığı biliyor.

B) O sonsuz kederi daha şimdiden hissediyordu burada

C) İnsansız, unutulmuş köylerden geçiyordu tren.

D) Her yerde hayatını karartan o eksik cümlenin izlerini görüyor.

E) Birbirlerini yalnızca baba oğul gibi sevecekti onlar.

 

2. Bunu, düğünden bir gün önce konağında uzun bir aradan sonra yeniden karşılaştıklarında hissetmiş.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

B) Ünlü (Hece) Düşmesi

C) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

D) Ünsüz Türemesi

E) Ulama

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ünlü daralmasına örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) Sözünü ettiği huzurun ne olduğunu şimdi kavrıyordu.

B) Coşkulu parçalar geçtiğinde içi sızlıyordu.

C) Bir köşeye oturarak onun konuşmalarını dinliyordu.

D) Babasının sesinde bir sitem duymayı bekliyordu.

E) Haliç'te gül kokusu, tuzlu deniz kokusuna karışıyordu.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A) Şarkı o olağanüstü aşkın ifadesi haline gelmiştir.

B) Kendisini acemice, babasının kollarına bırakmıştı.

C) İz bırakan bir dostlukları ya da düşmanlıkları olmayacaktı.

D) Sanki kasları, çizgilerini taşımakta güçlük çekiyordu.

E) O muhteşem tebessümüyle ama üzgün bir sesle konuştu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü (hece) düşmesine örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) Gönül rahatlığına kavuşmuş olarak oradan ayrıldı.

B) Bütün sabrına rağmen sinirlenmişti Cevat Bey.

C) Aklının ermediği işler hakkında fikir yürütüyor.

D) Cümleyi tamamlamak için ikisi de fırsat kolluyor.

E) İnsanın ömrünü yakınlık duymadığı biriyle geçirmesi zordur.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) Hiçbir sevinci tam olarak yaşatmamaya kararlıydı.

B) Onun huzuru ve mutluluğu için her zaman dua ediyordu.

C) Hayatına ve geleceğine güven duyarak tedirginlikten kurtuldu.

D) Düşman bizi yok etmenin hesabını yapıyormuş.

E) Meyve kokulu bahçede daha korkunç olaylar yaşanacaktı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzeşmesine (sertleşme) örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) Yüzündeki bütün çizgileri teker teker incelemeye başladı.

B) Odasında gereksiz olan bütün eşyalar atılmıştı sonunda.

C) Kimseye bir açıklama yapmadan köşkten ayrıldılar.

D) Biraz daha hızlı gitmesi için arabacıyı sıkıştırdı.

E) Saadeti bulmakta güçlük çektiğini herkes biliyordu.

 

8. Ham iken, pişiren de aşktır. Aşığa acı çektiren ise ayrılık. Yani sevgiliden, yardan ayrılık.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi (sertleşme)

B) Ünlü daralması

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz değişimi (yumuşama)

E) Ulama

 

9. Bu acı öyle ki insanı olgunlaştırıyor. Sabır gücünü artırıyor. Şükretmeyi sağlıyor, gönlü genişletiyor. Öyle genişliyor ki gönül, aşkın gücü acıyı yeniyor.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz benzeşmesi (sertleşme)

C) Ulama

D) Ünlü daralması

E) Ünsüz değişimi (yumuşama)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Âşık, dostun yakınlığıyla cihandan geçer.

B) Gerçek aşığın derdine hiçbir şey derman olmaz.

C) İnsanoğlu aşktan her geçen gün uzaklaşıyor.

D) Öğrencisinin sevme yeteneğini ölçüyordu.

E) Kimse onun derdinin gerçeğini bilemez.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü düşmesine örnek olabilecek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Âşık olduğunu sanan asrın insanı, aşktan uzak

B) Göklerin dönüşünü aşkın dalgalarından bilin.

C) Âlemdeki her şey aşk imiş, gerisi dedikodu.

D) Sevinç ve aşk büyük çabaların kanatlarıdır.

E) İnsan varlığını oluşturan dört unsur vardır.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü daralmasına örnek olabilecek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Mumlar karanlığın içinde yol alan yıldızlar gibi parlıyordu.

B) Binlerce ateş parçası yılan dilleri gibi birbirine karışıyordu.

C) Şerbetçiler akşamları konağın parmaklıklarının dibine diziliyorlar.

D) Yüzbaşının söylediklerinin hiçbirini tam olarak anlayamamıştı.

E) Onu sandallarıyla, gizliden gizliye dinlemeye gelenler olurmuş.

 

13. Gösterişe, güce (I)alışkındı ama (II)gösterişten kaçınan bir (III)yalınlığın her yanında (IV)hissedilen tevazu, bu kadının hiç (V)bilmediği güç olarak belirmişti.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünsüz türemesi vardır?

A) I.  B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Uçları burulmuş ince bıyıkları, alnının parlak genişliğini ortaya koyan, geriye taranmış gür saçları ile herkesin beğenisini kazanmıştı.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

B) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

C) Ünlü Daralması

D) Ünlü (Hece) Düşmesi

E) Ulama

 

15. Beyin yalnızca kendisine acı hissetmesini söyleyecek şekilde temsil edilen uyarıcıları aldığında acı hisseder. Bu nedenle bu kişilere acılarını tanımlattım.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

B) Ünlü Daralması

C) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

D) Ünsüz Türemesi

E) Ünlü Düşmesi

 

16. Bu (I)küskünlüğü, farklı bir bakışı olan o insanlardan çok, kendisini bu (II)eksikliğiyle dünyaya getiren annesiyle babasına (III)yönelikti. Çevremdekilere bu yüzden daha iyi bakmayı öğrendim (IV)demişti, sonra (V)hafifçe gülerek.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi (sertleşme) hem de ünsüz değişimi (yumuşama) vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. O sadece (I)çelişkilerin değil, büyük yanlışların da insanı olmasına karşın, kendisiyle ilgili (II)gerçeği tüm yüzüyle görebilecek bir (III)yeteneğe (IV)sahiptir (V)aslında.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler, ses olayları bakımından eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) O an rahatsızlığın bambaşka duyguyla yaşandığı bir andı.

B) Onun gösterdiği bu insanı tanımam, hatırlamam hiç zor değildi.

C) Hem kendisine hem babasına yönelik bir kırgınlığı dile getiriyordu.

D) O insanlar da o zamanlar için birçok oyunu göze almışlardı.

E) İyiliğin bedeli kimi hayatlarda hep böyle mi ödeniyordu acaba?

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzeşmesine (sertleşme) örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) Hafiften gülümsemeye mecbur hissetmiştik kendimizi

B) Sonra da bir süre konuşmamış önümüze bakmıştık.

C) Kaçmak, bir kez daha kaçmaktı belki de yeniden denenen.

D) Bu sorunun açabileceği yolda ilerlemek gelmiyor içimden.

E) Yaptığı tüm yanlışlara karşın kendini haklı gösterebilenlerdendi.

 

20. Bu (I)olasılığı göz ardı edemezdim. Nerede (II)biteceğini bilmediğim bir yolda, kendilerini bana benimle (III)birlikte, yavaş yavaş yazdıran o hikâye kahramanlarının iç dünyasında, tedirginliklerin (IV)sağladığı yaşama (V)gücüyle ilerlemek zorunluluktu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde, farklı bir ses olayı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

21. Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında son sesteki sert ünsüz yumuşar.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kuralın dışında bir kullanım vardır?

A) Nişancı, kayık sözünü duyunca eli ayağı kesildi.

B) Çocuklar kamışlığın içinde kurbağalarla oynuyorlardı.

C) Kaya aralarından koskocaman mantar buldular.

D) Bir tencere dolusu bulgur pilavı pişirip yediler.

E) Onlar bu savaşı üç gün üç gece anlattılar.

 

22. Gün batmadan şehrine ulaşacak, ailesini görecekti. Yüreğine bir acı saplandı. Her şeyi unutmuş kıvranıyordu.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü Daralması

B) Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)

C) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

D) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

E) Kaynaştırma Harfi

 

23. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?

A) Ayrıldığı obadan yemek isteyememişti.

B) Pınarda karnını bol suyla dolduruyordu.

C) Geçtiği her kasaba, her köy bomboştu.

D) Göklerinde bir tek uçan kuş bile göremedi.

E) O şehir dünyanın en güzel şehriydi.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-E 4-E 5-D 6-E 7-A 8-B 9-C 10-C 11-A 12-A 13-D 14-C 15-B 16-A 17-E 18-D 19-D 20-C 21-B 22-A 23-A


16 Yorum Var: “Ses Bilgisi Test-3

    1. Evet aynen, kolaydı diyorsunuz bir zoru yoruma atın da bakalım sizin zorunuz nasıl?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir