Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-6

1. Şiirin herkesin anlayacağı bir dille yazılamayacağını savundu. Ancak sonra yazdığı bir özeleştiri yazısında, "Servet-i Fünun şiirinin nispeten Batılı olduğunu, ama doğal olmadığını, dilinin ağdalı olduğunu" itiraf etti. Soneyi ilk kez kullanan şair oldu. Şiirlerinde müzik ve resme büyük önem verdi. Parnasyen şairlerden esinlenerek resim yapar gibi şiir yazma yöntemini kullandı. Şiirlerinin yanında, özdeyiş niteliğindeki sözleri topladığı kitabıyla tanınır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin 

B) Ahmet Rasim

C) Tevfik Fikret        

D) Namık Kemal

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

2. Yazar, kendisini, "kırk yıldır kafasına doldurduğu felsefeyi etrafına saçan bir öğretici" olarak görür. Halkın bilgisini genişletme işini, tıpkı Ahmet Mithat gibi hikâye aracılığıyla yapmaya çalışır. Fakat Ahmet Mithat'tan ayrıldığı nokta, öğretmek istediklerini genellikle kendi ağzından değil de kahramanlarının ağzından vermesidir. "Mürebbiye" adlı romanında, mantarlar üzerine uzun uzun konuşulması buna örnektir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Mehmet Rauf

 

3. Faik Ali'nin bulduğu "—-" adını benimseyen bu topluluk, sanat anlayışını bir bildiriyle ortaya koydu. Öykü ve romanda Maupassant'ı, tiyatroda H. İbsen'i örnek aldılar. Ne var ki, edebiyatın ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine çalışmak, sanatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak gibi amaçlarını yaşama geçiremediler. Etkileri iki yıl kadar sürdü.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Milli Edebiyatçılar

B) Fecr-i Âti

C) Garip

D) Yedi Meşaleciler

E) Maviciler 

 

4. Servet-i Fünun edebiyatının hikâye roman ve özellikle eleştiri sahasında eserler vermiş önemli bir ismidir. Özellikle Tanin gazetesindeki siyası makaleleriyle ilgi toplamıştır. Servet-i Fünun'a yapılan eleştirilere çok cesur cevaplar vererek yeni edebiyatın güçlü bir savunucusu kesilmiş; onları dekadanlıkla suçlayan Ahmet Mithat Efendi ile de şiddetli tartışmaları ölmüştür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil         

B) Cenap Şahabettin

C) Hüseyin Cahit Yalçın       

D) Süleyman Nazif

E) Tevfik Fikret

 

5. Cenap Şahabettin, düzyazı sahasında da güçlü bir kalem olduğunu mensur eserleriyle göstermiştir, Cidde gezisi dolayısıyla yazdığı ve "Hac Yolunda" başlığını taşıyan gezi mektupları, Edebiyat-ı Cedide nesrinin dikkati çeken bir örneği olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Cenap Şahabettin'in düzyazı eserlerinden biri değildir?

A) Avrupa Mektupları          

B) Evrak-ı Eyyam

C) Tiryaki Sözleri      

D) Nesr-i Harp

E) Tamat

 

6. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Süslü, uzun tamlamalarla yüklü, ağır bir dil kullanmıştır.

B) Hikâyelerini, romanlarına göre daha sade ve doğal bir dille yazmıştır.

C) Eserlerinde realist ve natüralist etkiler görülür.

D) Romanları, bilgi, düşünce ve macera bakımından halkın her kesimini içine alır niteliktedir.

E) Eserlerinde daha çok, aşk, gerçeklerden kaçış, ihanet gibi konulara yer vermiştir.

 

O her sabah uykusundan

Uyanırken mahmur mahmur

Baygın gözlerinde gıryan

Bir mahrumiyet okunur

Hasta, yazık hazan teyze

Hicran oldu hali bize

Bu şiir, şairin, hayatının son yıllarında bir çocuk ruhu ve çocuk Türkçesiyle hece ölçüsü kullanarak yazdığı şiirlerinden oluşan eserinden alınmıştır.

7. Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen yazar ve eseri birlikte verilmiştir?

A) Cenap Şahabettin – Tamat

B) Ahmet Haşim – Piyale

C) Namık Kemal – Zavallı Çocuk

D) Mehmet Rauf – Siyah İnciler

E) Tevfik Fikret – Şermin

 

8. —-, —- şiirinde yer yer hâlâ eski Bizans'mış gibi düşünerek, görünüşte beyaz bir sisin karanlığı içinde, fakat gerçekte istibdat altında ezilen İstanbul’a lanet yağdırıyordu.

Bu parça boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan – Sahra

B) Tevfik Fikret – Sis

C) Namık Kemal – Hürriyet Kasidesi

D) Ziya Paşa – Terkib-i Bent

E) Cenap Şahabettin – Elhan-ı Şita

 

9. Romanda, gönlünü bir arkadaşının eşine kaptıran bir erkekle, kocasının arkadaşına âşık olan bir kadın arasındaki yasak ve zorlu aşkın güçlü tahlilleri yapılmıştır. Eser, her iki sevgilinin alevler içinde kalmalarıyla sonlanmıştır. Dil bakımından zayıf olmasına rağmen, Servet-i Fünun döneminin başarılı eserleri arasındadır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık Hayatlar      

B) Eylül

C) İntibah      

D) Aşk-ı Memnu

E) Mai ve Siyah 

 

10. Servet-i Fünun edebiyatı anlayışı ile ürün veren veya bu anlayışın etkisiyle yazan birçok yazar ve şairimiz vardır. Servet-i Fünun anlayışının en güçlü sanatçısı Tevfik Fikret'tir. Diğer sanatçıları ise şöyle sıralayabiliriz; —-

Bu parçanın sonuna aşağıdaki adlardan hangisinin getirilmesi uygun değildir?

A) Cenap Şahabettin

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Süleyman Nazif

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Muallim Naci

 

I. Üstün bir sanat ortaya koymak amacıyla başlamıştır.

II. Fransız parnasyenlerinden etkilenmişlerdir.

III. Zor anlaşılan, özel bir edebiyat dili oluşturmuşlardır.

IV. En önemli temsilcileri, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf'tur.

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemine ait değildir?

A) Rübab-ı Şikeste    

B) Eylül

C) Hac Yolunda        

D) Aşk-ı Memnu

E) Makber

 

12. Edebiyat-ı Cedide hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dönemin siyasal yapısından dolayı anlatılan olaylar İstanbul'da geçer.

B) Romanların kahramanları üst tabakadan, öykülerin konuları halktan alınır.

C) Romanlardaki betimlemeler ayrıntılı ve işlevseldir.

D) Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlemez.                  

E) Roman ve öykülerde realizmin, şiirlerde sembolizm ve parnasizmin etkisi görülür.

 

13. Servet-i Fünun döneminin nesir alanında en önemli ismidir. Roman, hikâye, mensur şiir, anı, makale, tiyatro türünde eserler verdi. Türk edebiyatının, Batılı örneklere uygun eser veren ilk romancısıdır. Fransız edebiyatından Emile Zola, Stendhal, Flaubert gibi sanatçılara hayran olan yazar, bu realist ve natüralist yazarların etkisinde kaldı.

Aşağıda verilen eserlerden hangisi, parçada tanıtılan yazara ait değildir?

A) Kırık Hayatlar      

B) Aşk-ı Memnu

C) Genç Kız Kalbi    

D) Mai ve Siyah

E) Saray ve Ötesi

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi, edebiyat türü bakımından farklıdır?

A) Falaka

B) Tiryaki Sözleri

C) Kırk Yıl

D) Gecelerim

E) Saray ve Ötesi

 

15. Hüseyin Rahmi Gürpınar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Servet-i Fünuncularla çağdaş olduğu halde, bu topluluğa katılmamıştır.

B) Cümlelerdeki klasik sırayı bozarak yeni bir nesir dili oluşturmuştur.

C) Romanlarında toplumsal sorunları, batıl inançları, aile içi geçimsizlikleri işlemiştir.

D) Konudan ayrılarak öğretici, uzun açıklamalar yapmıştır.

E) Hayatın gülünç yanların; mizahi bir dille ele almıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-B 4-C 5-E 6-D 7-E 8-B 9-B 10-E 11-E 12-D 13-C 14-B 15-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir