Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2

1. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi doğrudur?

A) Pençe – Halit Ziya

B) Körebe – Mehmet Rauf

C) Bize Göre – Ahmet Haşim

D) Acı Bir Hikâye – Hüseyin Cahit

E) Göl Saatleri – Cenap Şahabettin

 

2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati Topluluğu içinde bulunmamıştır?

A) Ali Canip

B) Emin Bülent

C) Refik Halit

D) Yakup Kadri

E) Mehmet Rauf

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eserin türü yanlış gösterilmiştir?

A) Füruzan                 Tiyatro

B) Kırk Yıl                    Öykü

C) Son Yıldız               Roman

D) Gizli Figanlar          Şiir

E) Siyah inciler            Mensur şiir

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Genç Kız Kalbi – Mehmet Rauf

B) Bir Ölünün Defteri – Halit Ziya

C) Saray ve Ötesi – Hüseyin Cahit Yalçın

D) Hac Yolunda – Cenap Şahabettin

E) Tarih-i Kadim – Tevfik Fikret

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Hayal içinde – Hüseyin Cahit Yalçın

B) Siyah inciler – Cenap Şahabettin

C) Doksan Beşe Doğru – Tevfik Fikret

D) Pençe – Mehmet Rauf

E) Gizli Figanlar – Süleyman Nazif

 

6. Roman, öykü, makale ve eleştiri türünde eserler yazmıştır. Yeni edebiyatı savunan yazılar ele almıştır. Roman ve öykülerinde çoğunlukla zengin aileleri işlemiştir. Fransız İhtilalı’nı konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı çevirisi Servet-i Fünun'da yayınlanınca bu dergi kapatılmıştır. Böylece Servet-i Fünuncular dağılmışlardır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Nazif   

B) Ahmet Haşim

C) Hüseyin Cahit      

D) Ahmet Rasim

E) Ali Canip

 

7. Süreyya ve Suat birbirlerini severek evlenmişlerdir. Süreyya denizi ve boğazı çok sevdiğinden her gün tekneyle boğaza çıkar. Aile dostları olan Necip ile Suat sık sık yalnız kalır. Zamanla bu dostluk aşka dönüşür. Daha sonra mahallede dedikodular çıkmaya başlayınca Necip, yalıya daha seyrek gider. Kışın Suat ile Süreyya konağa taşınır. Konakta yangın çıkar. Necip Suat'ı kurtarmak için kendini ateşe atar, ikisi de yanarak ölür.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık Hayatlar

B) Nadide

C) Siyah inciler

D) Pençe        

E) Eylül

 

8. Fecr-i Ati edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Şiirde parnasizmin etkisinde kalınmıştır.

C) Edebiyatımızda ilk bildiriyi yayınlayan grup olmuştur.

D) Servet-i Fünuncuların devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.

E) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

 

I. Bir Aşkın Tarihi

II. Son Emel

III. Karanfil ve Yasemin

IV. Siyah inciler

9. Yukarıda Mehmet Rauf’un eserleri verilmiştir. Numaralı eserlerden hangilerinin türü aynıdır?

A) I. – II.   B) I. – IV.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) III. – IV.

 

10. Ahmet Cemil, çok iyi yetişmiş, edebi hevesleri ve hayalleri olan bir gençtir. Yazmakta olduğu eseri bitince büyük bir şöhrete kavuşacağına inanır, arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia ile evleneceklerini hayal eder. O, bu hayallerini mehtaplı gecede Tepebaşı'nda Haliç'e bakarak kurmuştur.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşk-ı Memnu

B) Araba Sevdası

C) Mai ve Siyah

D) Mürebbiye

E) Nemide

 

11. Adnan Bey'in, genç ve hasta olan eşi yaşamını yitirir. Bunun üzerine Adnan Bey, kendisinden çok küçük olan Bihter ile evlenir. Bu hatalı evlilik, acı sonuç doğurur. Bihter Hanım ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında gizli bir aşk yaşanır. Ancak daha sonra Behlül Adnan Bey'in kızı Nihal'e âşık olur. Bunun üzerine Bihter intihar eder.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mai ve Siyah

B) Aşk-ı Memnu

C) Eylül

D) Kırık Hayatlar

E) Araba Sevdası

 

12. Mehmet Rauf’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk psikolojik romanı yazmıştır.

B) Fecr-i Ati topluluğunda yer almıştır.

C) Dil ve anlatımı kusursuzdur.

D) Mensur şiirler de yazmıştır.

E) Toplumsal konuları göz ardı etmiştir.

 

13. Birçok türde eser yazmıştır. Eserlerinde romantik konuları ele almış, toplumsal konulara pek yer vermemiştir. Romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiştir. Dili sade ancak anlatımı bozuktur. Roman ve öykülerinde özel yaşamından izler görülür. Eserlerinden bazıları "Son Yıldız", "Kadın isterse"…

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Halit Ziya

C) Hüseyin Cahit

D) Yakup Kadri

E) Halide Edip

 

I. Solgun Demet

II. Bir Ölünün Defteri

III. Saray ve Ötesi

IV. Kırık Hayatlar

14. Yukarıda Halit Ziya'nın eserleri verilmiştir. Numaralı eserlerden hangilerinin türü aynıdır?

A) I. – II.

B) I. – IV.

C) II. – III.

D) II. – IV.

E) III. – IV.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdılar.

B) Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullandılar.

C) Sanatın, topluma anlatılması gerektiğine inanmışlardır.

D) Serbest müstezatı geliştirdiler.

E) Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları kullanmadılar.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya ile ilgili bir özellik değildir?

A) Türk edebiyatında realizmin öncüsü olduğu

B) Batı tekniğine uygun ilk roman yazdığı

C) Alışılmışın dışında bir cümle yapısının olduğu

D) Romanlarında ruh çözümlemelerine önem verdiği

E) Eserlerinin birçoğunun ölümünden sonra yayımlandığı

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya için söylenebilir?

A) Romantizmin etkisinde kalmıştır.

B) Batı tekniğiyle ilk öyküyü yazmıştır.

C) Sadece roman ve öykü yazmıştır.

D) Batı edebiyatındaki eserleri aslından okuyarak özümsemiştir.

E) Romanlarında sıradan insanların yaşamlarını konu edinmiştir.

 

18. Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.

B) Yeni yeni sözcükler bulup kullanmıştır.

C) Dekadanlıkla suçlanmıştır.

D) Düzyazı türünde de eserler vermiştir.

E) Eserlerini "sanat sanat içindir" anlayışıyla yazmıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-E 3-B 4-C 5-B 6-C 7-E 8-B 9-A 10-C 11-B 12-B 13-A 14-D 15-E 16-E 17-D 18-A

8 Yorum Var: “Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2

    1. Fecr-i Ati şiirinde sembolizm ve empresyonizm akımları etkilidir.

  1. 14.soru hatalıdır, Saray ve Ötesi anıdır. Bir Ölünün Hatıra Defteri ise romandır. Cevap D olmalıydı. Kırık Hayatlar da roman türünde bir eserdir.

  2. 9.soru hatalıdır. Mehmet Rauf’un eserlerinden Karanfil ve Yasemin, Bir Aşkın Tarihi roman; Son Emel öykü; Siyah İnciler ise mensur şiirdir. Cevap hatalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir