Noktalama İşaretleri Test-6

1. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

A) Geçen yıl Nurullah Ataç'ı okumanızı söylemiştim.

B) Kadı'nın kararına karşı çıkılmayacağını aslında davacı da biliyordu.

C) Adam beni karşısında görünce "N'oldu, niye geldiniz?" dedi.

D) Bu profesörün Atatürkçülükle ilgili birkaç yazısını okumuştum.

E) Türkçede -yor'dan önce gelen geniş ünlüler darlaşır.

 

2. Düşmana karşı koymak için çok silahımız var bizim (I) Bıçağımız (II) kamamız (III) baltamız (IV) sopamız (V) satırımız var.

Numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özne ile yüklem arasına sözcükler girmişse, özneden sonra virgül kullanılır.

B) Yabancı sözcüklerin okunuşları parantez içinde yanına yazılabilir.

C) Konuşmalardan önce noktalı virgül kullanılır.

D) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır.

E) Özel isimlere eklenen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmadan yazılır.

 

4. Vagonun içindeki altı kişiden en genci yanındakine:

– Gideceğim yol uzak, dedi.

Yanındakinin gözleri parıldadı. Sordu:

– Neresi?

Yukarıda noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) Nokta       

B) Noktalı virgül       

C) Virgül

D) İki nokta   

E) Soru işareti

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ilk sözcükten sonraki virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açmaz?

A) Satıcı, kadına çok kızmıştı.

B) İhtiyar, bekçiye adresi sordu.

C) Kızkardeşi, Yüksel'i sesinden tanırdı.

D) Çocuk, ceketini çıkarıp askıya astı.

E) Yaralı, doktorun yüzüne acıyla baktı.

 

6. I. Türkçede kullanılan iki farklı "ki" (ek olan ve bağlaç olan) her zaman "ki" biçiminde yazılır.

II. Geçen hafta açıklanan izlence (program) pek ilgi görmedi.

III. Cornaille (Korneyl) Fransız klasisizminin önemli isimlerinden biridir.

IV. Servet-i Fünun'un bu iki önemli şairinin (T. Fikret, C. Şahabettin) şiir anlayışları birbirinden oldukça farklıdır.

V. Türk şiirinin önemli isimlerinden olan A. Hamdi Tanpınar (1901-1961) şiirden başka birçok türde eser vermiştir.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ayraç ( ) işareti aynı görevde kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) III. ve V.   C) I. ve IV.   D) II. ve III.   E) II. ve V.

 

7. Bir romanı ( ) isterse Stendhal'in olsun ( ) üst üste kaç kere okuyabilirsiniz ( ) Anlattıklarını kavradınız mı elbette kapatacaksınız ( )

Parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (,) (;) (.) (.)

B) (,) (,) (!) (.)

C) (,) (;) (.) (!)

D) (;) (,) (!) (…)

E) (,) (,) (?) (.)

 

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde parantezle boş bırakılan yere ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) Bağda izin olsun ( ) üzüm yemeye yüzün olsun.

B) Ayağını sıcak tut, başını serin ( ) gönlünü ferah tut, düşünme derin,

C) Ayağa değmedik taş olmaz ( ) başa gelmedik iş olmaz.

D) Baba oğluna bir bağ bağışlamış ( ) oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.

E) El eli yıkar ( ) iki el de yüzü yıkar. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) kullanılmaz?

A) Beklesem olmaz mı güneşin doğmasını / Kullanılmış kafiyeleri yollamak için

B) Ağlasam, sesimi duyar mısınız / Mısralarımda

C) Dokunabilir misiniz, / Gözyaşlarıma ellerinizle

D) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel / Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

E) Dinle bakalım; işitebilir misin, / Karıncaların yuvalarına rüzgâr taşıdıklarını

 

10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tırnak işareti (" ") kullanılmaz?

A) Başkasının sözlerinden yapılan bir aktarmanın başında ve sonunda

B) Bir sözcük ya da terim, özellikle belirtilmek istendiğinde

C) Cümlenin içinde geçen bir sözcüğün anlamının verilmesi gerektiğinde

D) Bir yazının içinde yapıt ya da yazı isimleri geçtiğinde

E) Herhangi bir yazıdan alınan bölümün başında ve sonunda

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta (:) konulmalıdır?

A) Dün hava çok sıcaktı ( ) Akşama kadar evden çıkmadım.

B) Dersler geçen hafta bitti ( ) Öğrenciler, karnelerini bekliyorlar.

C) Bu yıl baharda çok az yağmur yağdı ( ) Su sıkıntısı olabilir.

D) İki yıl önce İzmir'e taşındılar ( ) Bir daha görüşemedik.

E) Size, bugün ne yaptığımı söyleyeyim ( ) Çamlıca' dan Üsküdar'a kadar yürüdüm.

 

12. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde parantezle boş bırakılan yere noktalı virgül (;) konulmalıdır?

A) Benzeye benzeye yaz ( ) benzeye benzeye kış olur.

B) Acıkan doymam ( ) susayan kanmam sanır.

C) Biri yer, biri bakar ( ) kıyamet ondan kopar.

D) At, adımına göre değil ( ) adamına göre yürür.

E) Ata eyer gerek ( ) eyere er gerek.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) Öğrencinin başarılı olmasında öğrenci-okul-veli diyalogu önemlidir.

B) Geçen hafta -mutlaka siz de duymuşsunuzdur- Ege Denizi'nde deprem oldu.

C) Burada kamp yapabilmek için öncelikle çadır-uyku tulumu-içme suyu gerekir.

D) Kimi zaman "-me, -ma" ekleri kalıcı isimler türetir.

E) Türk-Yunan ilişkileri son zamanlarda yeniden canlanıyor.

 

14. Ünlü bir bilgin ( ) "Eğer işiniz doğruyu tanımlamaksa ( ) süslemeyi başkalarına bırakın ( )" diyor.

Boş parantezle bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (;) (,) (.)

B) (:) (,) (.)

C) (,) (;) (,)

D) (!) (,) (,)

E) (:) (,) (,)

 

15. Ankara'da Çankaya (I) Dikmen (II) Kızılay (III) İzmir'de Karşıyaka (IV) Hatay (V) Konak semtlerini iyi bilirim.

Numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açar?

A) Asker, gördüklerini arkadaşlarına bir bir anlattı.

B) Küçük, arkadaşının yardım etmesini bekliyordu.

C) Çocuk, bisiklete binmek için yerinden kalktı.

D) Bu, sizin seçtiklerinizin içinde en iyisiydi.

E) Ben, yıllar önce burada küçük bir çocuk tanımıştım.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-A  3-C  4-B  5-D  6-C  7-E  8-B  9-D  10-C  11-E  12-C  13-C  14-B  15-C  16-B


1 Yorum Var: “Noktalama İşaretleri Test-6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir