Öne Çıkanlar

1. Gençlikte günler kısa, yıllar uzun ( ) yaşlılıkta da günler uzun ( ) yıllar kısadır ( )

Bu cümlede boş parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.)     

B) (;) (:) (.)     

C) (,) (;) (.)

D) (;) (,) (.)     

E) (,) (.) (.)

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti (" ") yanlış kullanılmıştır?

A) "Sizi yıllar sonra yeniden görmek ne güzel!" dedi.

B) Bu çocuk bize "kardeşinin kendisini beklemediğini" söyledi.

C) "Hüküm Gecesi"ni ilk defa bundan 30 yıl önce okumuştum.

D) İstanbul'un anlatıldığı bu bölümde "gözlem"den çok "duyuş" önemlidir.

E) Son dönemde hiçbir sanatçı, "rüya" kavramına, Tanpınar kadar eğilmemiştir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) Ankara-Atina ilişkileri yeni bir sürece girdi.

B) 1990-1996 yılları arasında Kanada'da ve Amerika'da bulundu.

C) Bazı sorunların çözümünde öğretmen-veli diyalogu çok önemlidir.

D) Yabancı turistlerin ne istediğini hareketlerinden, tavırlarından az-çok anlıyordu.

E) Hızlı tren projesi gerçekleştiğinde Ankara-İstanbul arası üç saat sürecek.

 

4. Ünlü romancımız 1889 yılında Kahire'de doğdu (I) 13 Aralık 1974 tarihinde Ankara'da öldü (II) Geçmişi, on sekizinci yüzyıla dayanan Karaosmanoğulları ailesinden geliyordu (III) Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş (IV) İzmir İdadisi'nde okula başlamıştı (V)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine nokta (.) konmamalıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) İnsanlar tecrübeleri kadar değil, tecrübe kapasiteleri kadar bilgedir.

B) Bugünü yaşa, yarın çok geç olabilir.

C) İnsan, ne söylediğini bilmeli; fakat her bildiğini söylememelidir.

D) Mutluluk at değildir, ona eyer vuramazsınız.

E) Dostluk yolu, üzerinde ot bitmesine müsaade etme.

 

6. Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz (I). Saksılarda al, beyaz, koyu kırmızı sardunya (II), küpçiçeği, karanfil (III). Gaz sandıkları da öbek öbek yeşil fesleğen dolu (IV). Ta köşede bir mor salkım çardağı altında çevrenin en işlek çeşmesi (V)…

Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde nokta (.) kullanılmaz?

A) Bitmiş cümlelerin sonunda

B) Sıra sayı sıfatları yapmak için rakamlardan sonra

C) Birden çok sözcüğün ilk harfleriyle yapılan kısaltmalarda

D) Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl belirten rakamların arasında

E) Sözcük kısaltmalarının sonunda

 

8. Mahalle halkının (I) yakaladığı hırsız (II) çocukların topunu (III) ağaçtan almak için (IV) bahçeye girdiğini (V) iddia ediyordu.

Bu cümlelerdeki anlam karışıklığının giderilmesi için, numaralanmış yerlerden hangisine, mutlaka virgül (,) konmalıdır? 

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) Keskin bıçak olmak için çok, çekiç yemek gerekir.

B) Hatalarını saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir.

C) Deneyim başınıza gelenler değil, başınıza gelenlerle ne yaptığınızdır.

D) Aldanmak, yanılmak insana özgüdür.

E) Gerçeğin hakkını, sadece hatalar verir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki nokta (:) doğru kullanılmıştır?

A) Şiir bir yolculuktur: Bu yolculuk bir hazırlığı gerektirir.

B) Günlük yaşam ayrıntıları görmeyi engeller: Tek hedef akşama ulaşmaktır.

C) İnsan çok yönlü bir varlıktır: Acıları, ümitsizlikleri dertleri kadar hayalleri, sevinçleri, tutkuları da vardır.

D) Şiir duyguların harmanıdır: Bu harmanın rengi, büyüklüğü şaire göre değişir.

E) Yıllar birbiri ardına geçip gider: Zamana ayak uydurmak olanaksızlaşır.

 

11. Sabahın köründen beri bilmediğimiz bir yöne doğru gidiyoruz, hiç durmamacasına (I) Yolun sağ tarafında bir nehir, onun hemen yanında da tren yolu (II) Arabanın içinde sıkıntı, huzursuzluk (III) Arada bir kamyonların peşinde dakikalarca sürüp giden bir kuyruk (IV) Yamaçlarda koyunlarını otlatan çobanlar (V)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yoktur?

A) Deniz, Bozburun'a doğru başını almış gidiyor!

B) Belki kuşlar geliyor da ben farkına varmıyorum?

C) Sonbahara doğru birtakım insanların ellerinde kafeslerle tepelere tırmandıklarını görürdüm…

D) Bu köpek, sabaha kadar hep böyle havlayacak mı?

E) Bahçe kapısını açar açmaz karşımızda dev gibi bir köpek.

 

13. Yazar (I) biraz durakladı (II) fakat bu duraklama (III) alabildiğine dolmuş bir su bendini birdenbire açmamak gibi bir tedbire benziyordu. Nitekim sonra şu sözleri söylediğini işittim (IV) Edebiyat hayatımızda sürekli (V) düzenli çalışma görmüyorum.

Numaralanmış yerlerden hangi ikisine virgül konulmamalıdır?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) I. ve II.   E) IV. ve V.

 

14. İnsanlığın gelişmesi bilgi ( ) deneyim ve buluşların kuşaklar arasında aktarımına bağlıdır ( ) Öteki canlılarda bilginin aktarımı söz konusu değildir ( ) eğitilmiş bir köpek ( ) başka bir köpeği eğitemez.

Boş bırakılan yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (;) (.) (:) (,)

B) (,) (.) (:) (,)

C) (,) (.) (;) (,)

O) (;) (.) (:) (;)

E) (,) (;) (;) (,)

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işaretinin (') kullanımı doğrudur?

A) Burada, dün İTÜ'lü bir profesörün konferansı vardı.

B) Bir yabancıya benzeyen bu adamın Trabzon'la olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım.

C) Bu kitabı okumanızı Hayri Bey'mi istedi?

D) Bu yıl, ünlü düşünürü anma törenlerinin 650.'si yapılacak.

E) Mehmet Ali "Yaban'"ın kahramanlarından biridir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti (" ") yanlış kullanılmıştır?

A) Ben, hiçbir zaman "başarısız olursam neler olacağını" düşünmem.

B) "Ben yapamam." diyen insan hiçbir zaman başarılı olamaz.

C) "Başarı" sözcüğünün "çalışmak"tan önce geldiği tek yer sözlüktür.

D) Bir baba çocuğuna: "Şöyle çalışırsan başarılı olursun." diyebilmelidir.

E) Tembele: "Kapını ört!" demişler, "Yel eser, örter." demiş. 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-D  4-D  5-E  6-C  7-C  8-B  9-A  10-C  11-A  12-D  13-B  14-C  15-A  16-A