Noktalama İşaretleri Test-5

1. Yaşadığımız kimi olayları unutmak yitirmek midir ( ) kazanmak mıdır ( ) İnsan unutur ( ) kimi zaman acılarını ( ) kimi zaman da mutluluklarını.

Parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (?) (?) (:) (,)

B) (?) (.) (;) (,)

C) (,) (?) (:) (;)

D) (,) (?) (;) (,)

E) (;) (?) (,) (,)

 

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir işaret konulmalıdır?

A) Ayranım ekşidir diyen olmaz

B) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez

C) Azıcık aşım, kaygısız başım

D) Ayağını yorganına göre uzat

E) At binenin, kılıç kuşananın

 

3. Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken ( ) akşam filesi elinde vapurdan çıkarken görseniz ( ) iriliğine ( ) basit şakalarına rağmen, hakkında kötü bir hüküm vermezdiniz ( )

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (;) (,) (;) (.)

B) (:) (;) (,) (.)

C) (,) (;) (,) (:)

D) (,) (;) (,) (.)

E) (:) (;) (,) (.)

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) Bütün arkadaşlarını hatırlıyor, ama adlarını çıkaramıyor.

B) İstanbul'un soğuk, yağmurlu günlerinden biriydi.

C) İşten eve dönerken Zeki'yle, çocukluk arkadaşıyla, karşılaştı.

D) Sabahtan akşama kadar çalışmış, bütün işleri bitirmiş.

E) Sizin isteğiniz ne olursa, olsun hayat bildiğini okur.

 

5. Yeni Türk şiirinin dünya şiirinde yeri nedir ( ) bir karşılaştırma yapabilir misiniz ( )

( ) Modern Türk şiiri Yahya Kemal'le ( ) sokak konuşmasını şiir diline getiren adamla, başlar.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (?) (?) (") (,)

B) (,) (?) (") (—)

C) (,) (:) (—) (—)

D) (,) (?) (—) (,)

E) (,) (.) (—) (,)

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş bırakılan yere noktalı virgül (;) konulmalıdır?

A) Ne doğan güne hükmüm geçer ( ) ne halden anlayan bulunur.

B) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım ( ) gün kasvet, gece kasvet!

C) Olmuyor seni düşünmemek tanrım ( ) ummamak senden medet.

D) Kalmadı ( ) ümidin soluk ve cılız ışığında bereket.

E) Gün gelince biz değil miyiz ölen ( ) Cenazemiz yerde kalmasın dostlar!

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?

A) Yaşlı kadın yılların acısını yüzünde toplayarak: "Oğlum!" diye bağırdı.

B) Size, başarılı olmanız için sadece iki kelime söylemek istiyorum: sabır ve çalışma.

C) Peyami Safa: "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı eserinde derin ruh tahlilleri yapmıştır.

D) Otobüste gördüğümüz yaşlı adam: – Gençler, beni tanıdınız mı, dedi.

E) Yapılacak bir şey kalmayınca: "Ben gidiyorum." dedi.

 

8. Aşağıdaki durumların hangisinde "üç nokta" (…) işareti kullanılmaz?

A) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için

B) Bir açıklama yapılacaksa, açıklamaya başlamadan önce

C) Yüklemi söylenmemiş olan cümlelerin sonunda

D) Herhangi bir yazıdan yapılan alıntının alınmayan yerlerini belirtmek için

E) Sözün bir yerde kesildiğini anlatmak için

 

9. Ucuzdur ( ) vardır illeti ( ) pahalıdır ( ) vardır hikmeti.

Bu atasözünde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (:) (;) (,)

B) (,) (;) (,)

C) (;) (,) (,)

D) (,) (.) (;)

E) (;) (.) (.)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmıştır?

A) Çocuklar, yarına bütün sorular cevaplansın!

B) Odaları, mutfağı, koridoru silip temizledi.

C) Bugün gelebilir, fakat fazla kalmaz.

D) Çocuk, arkadaşlarının yanından bir türlü ayrılmak istemiyordu.

E) Her sanatçı çağının özelliklerini, çok az da olsa, yansıtır.

 

11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmaz?

A) Az veren candan, çok veren maldan

B) Kız beşikte, çeyiz sandıkta

C) Kıratın yanında duran, ya huyundan ya suyundan

D) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az

E) İnsanlar söyleşe söyleşe, hayvanlar koklaşa koklaşa

 

12. Bir lahza tutacağım bana uzanan eli (I) Bir el gözlerimdeki perdeyi sıyıracak (II) Onları bulacağım (III) Ve annem şaşıracak (IV) "Oğlum (V) Ne kadar da büyümüş ben görmeyeli."

Numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) konulmalıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Bana göre Fazıl Hüsnü'nün şiirinde iki dönem vardır ( ) Birincisi "sezgi" dönemi ( ) ikincisi "akıl" dönemi ( ) "Havaya Çizilen Dünya" ( ) "Çakır'ın Destanı" ve "Taş Devri" birinci döneme aittir.

Bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (;) (.) (,)

B) (:) (,) (.) (,)

C) (;) (,) (…) (,)

D) (:) (,) (…) (;)

E) (:) (;) (,) (,)

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Görevli bize dönüp: "Burada beklemeyin." dedi.

B) Ders boyunca "istem" sözcüğünün anlamım düşündü.

C) Geçen hafta perşembe günü "seninle görüştüğümüz gün" beni Selim aradı.

D) Öğretmenimiz o yıl, "Nutuk"u okumamızı istemişti.

E) Bazılarına göre sanat eserinde "içtenlik" denilen şey çok önemlidir.

 

15. Sanatçının şaşkınlığı bitmiş, eşyayı belli yönde yönetme eğilimi başlamıştır. Bu nasıl olmuştur (I) Değişmenin temel nedenleri nelerdir (II) Eski şiirden sıkıldığı için mi (III) o sıralarda gelişen toplumcu akımın etkisinde kaldığı için mi bu yöne kaymıştır (IV) Girdiği bu yeni yolda etkilendiği isimler var mıdır (V)

Numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti konulmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ünlem işareti (!) kullanılmalıdır?

A) Bir deniz kıyısında kursam kulübemi / İsterim her şeyim denizden yana olsun

B) Ey doğup yaşadığım, yerde her taşını / Öpüp başıma koymak istediğim şehir

C) Gün olur, köprü ortasında durur / Anarım adalarda çamların uykusunu

D) Geliyor Boğaziçi'nden doğru / Bir iskeleden kalkan vapurun sesi

E) Pırıl pırıl enginlerden geçecek bir gemi / Yelkenler, kürekler, bir ömür kayıklarla

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-D  4-E  5-D  6-B  7-C  8-B  9-B  10-B  11-D  12-D  13-B  14-C  15-C  16-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir