Noktalama İşaretleri Test-4

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde virgül (,) kullanılmasına gerek yoktur?

A) Hayvan yularından insan sözünden tutulur.

B) Borcun yoksa kefil ol işin yoksa şahit ol.

C) Borç ödemekle yol yürümekle tükenir.

D) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.

E) El elin nesine gülerek gider yasına.

 

2. Kağan'ın ne işle uğraştığını çok merak ediyorduk (I) Her gün nereye gider (II) nerelerde dolaşır (III) kimlerle gezer (IV) ne iş yapardı (V)

Numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulmalıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Patik yap, kunduracı, bol bol patik;

Çocuklar için, koşacak, oynayacak (I) Terzi abla, minimini elbiseler dik,

Yazlık, kışlık, mevsimlik (II)

Saçlarına kurdela,

Bileklerine bilezik (III)

Ama şu dünya hali; bin türlü kaza bela (IV)

Tabutçu, ölçünü büyük tut, büyük (V)

Numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta (:) işareti konulmalıdır?

A) Kimi köprü bulamaz geçmeye ( ) kimi su bulamaz içmeye

B) Varsa pulun, herkes kulun ( ) yoksa pulun, dardır yolun

C) Çanakta balın olsun ( ) Yemen'den arı gelir.

D) Satılık ziftin olsun ( ) Selanik'ten kel gelir.

E) Sana vereyim bir öğüt ( ) Kendi ununu kendin öğüt

 

5. Deneme; roman, hikaye ve tiyatrodan daha ilginç bir türdür.

Aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki görevine benzer biçimde kullanılmıştır?

A) O gün oldukça ince giyinmiştik; yağmurda ıslanınca hastalandık.

B) Babam, Murat'a; Ahmet'e, İrfan'a güvendiği kadar güvenmiyordu.

C) Sen söylüyorsun, o söylüyor; ama kimse bildiğinden şaşmıyor.

D) Serdar, Özgür, Yavuz A grubunu; Selin, Burcu, Dilara B grubunu oluşturdular.

E) Gamze anlatıyor, Gizem dinliyor; fakat Gizem anlatınca Gamze dinlemiyor.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde ayraçla boş bırakılan yere herhangi bir noktalama işareti konulmasına gerek yoktur?

A) Aile ( ) anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluktur.

B) Odanın içinde irili ( ) ufaklı birçok oyuncak vardı.

C) Edebiyatta uzun süre eski ( ) yeni tartışması yaşandı.

D) Çocuk ilk anda bizi fark etmedi ( ) sonra yüzümüze baktı.

E) Türkiye ( ) doğal güzellikleri yönüyle oldukça zengin bir ülkedir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde ilk sözcükten sonraki virgülün kaldırılması cümlenin anlamında değişiklik ya da karışıklığa neden olmaz?

A) Nöbetçi, komutanı görünce duruşunu düzeltti.

B) Çocuk, odasını düzenlemeyi öğrenmelidir.

C) Hasta, çocuğunun nerede olduğunu öğrenmek istiyordu.

D) Tren, kavşağı geçer geçmez birden durdu.

E) Zavallı, çocuğun kendine yardım edebileceğini sanıyordu.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

A) Mevla görelim n'eyler?

B) Öğrenciler, ile'nin bağlaç olarak kullanıldığı cümleler yazdılar.

C) Siz 72'nin gelmesini bekleyin.

D) Çocuk Kayseri'li olduğunu söyleyince kimse inanmamıştı.

E) Sefiller'deki küçük kahramanın adını hatırlıyor musun? 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmaz?

A) Siz de gitmiş miydiniz daha önce Erzurum'a

B) Yusuf bir daha ne zaman gelir, bilmiyorum

C) Siz bu kitapçıktaki hangi soruları çözemediniz

D) Kim, size burada toplantı olduğunu söyledi

E) Nasıl bir kitap istediğini size söylemiş miydi

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde parantez ( ) işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Sait Faik (1906 – 1954) gerçek anlamda bir İstanbul hikâyecisi olarak tanınır.

B) Okul açılmadan bir gün önce çantasını, defterlerini, (okul kıyafetlerini) hazırladı.

C) Kayıt görevlisi (ellerini havaya kaldırarak): Artık kimse gelmesin, dedi.

D) Reşat Nuri'nin bu iki romanını (Yaprak Dökümü ve Acımak) bütün öğrenciler sevmişti.

E) Ülkemizde modern hikâyeyi bu iki sanatçımız (Sait Faik ve M. Şevket Esendal) temsil etmiştir.

 

11. Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne varlığında gözüm oldu şimdiye dek ne de eriştiği ünde ( )

Boş bırakılmış yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (:) (;) (.)

B) (.) (;) (…)

C) (:)(,)(.)

D) (;)(.)(!)

E) (:) (,) (…)

 

12. Komşuda bir kadın sesi ( ) Nereye bağırdığı anlaşılmıyor ( ) Her şey yerli yerinde ( ) hayat her vakit olduğu gibi ( )

Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (,) (…)

B) (…) (.) (,) (…)

C) (.) (:) (;) (…)

D) (.) (…) (,) (…)

E) (,) (.) (,) (…)

 

13. Şimdi hepsi uyuyordu ( ) Hepsi tanımadıkları bir şehir düşünerek uyuyordu ( ) Ben uyuyor muydum ( ) Gözlerim kapalı ( ) kafamda küçük çocuklarla dolu bir okul ( ) öğretmenler ( ) öğrenciler ( ) pek çok şey gözümün önündeydi âdeta ( )

Boş bırakılan yerlerde aşağıdaki işaretlerden hangisinin kullanılacağı yer yoktur?

A) Nokta

B) Virgül

C) Üç nokta

D) Soru işareti

E) Ünlem işareti

 

14. "Tamlamalarda tamlayanla tamlananın ve ikilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz."

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama yanlışlığı vardır?

A) Eğri büğrü yollarda ilerlemek pek kolay olmuyordu.

B) Zihnimi meşgul eden düşünceler yavaş yavaş siliniyordu.

C) Çocuk, parkın içinde koştu, koştu; sonunda yoruldu.

D) Pikniğe çoluk, çocuk birlikte gidecektik.

E) Çocuk, söylenilenleri artık az çok anlayabiliyordu.

 

15. Dünyada kusursuz iki insan vardır ( ) Biri ölmüştür ( ) diğeri de doğmamıştır ( )

Boş bırakılan yerlere sırasıyla, hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (;) (.)     

B) (:) (,) (.)

C) (.) (,) (.)     

D) (:) (,) (…)

E) (!) (,) (.)

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak imi (" ") yanlış kullanılmıştır?

A) Arkadaşı: "Ne işe yarar bu çocuk resimleri?" dedi.

B) "Acaba resimleri kötü mü çiziyorum?" diye düşündü.

C) "Bu resimleri, hâlâ seven insanlar var." dedi.

D) Bir kitabın ilk sayfasında: "Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı!" yazıyordu.

E) Bir arkadaşının söylediği "Kalabalıklarda yapayalnızım." sözüne takılıp kalmıştı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-E  3-E  4-E  5-B  6-B  7-D  8-D  9-B  10-B  11-C  12-B  13-E  14-D  15-B  16-B


1 Yorum Var: “Noktalama İşaretleri Test-4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir