Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar

MEHMET AKİF ERSOY (1873 – 1936)

 • İstiklal Marşı’nın şairidir.
 • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek.” demiştir.
 • Toplumcu bir sanattan yanadır.
 • Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyet’le kur­tulabileceğini savunmuştur.
 • İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirlerinde olduğu gibi kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.
 • Destansı, öğüt verici şiirleri vardır.
 • Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Bülbül, Meyhane top­lumsal konulu önemli şiirleridir.
 • Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır; manzum hikâyeciliğin usta ismidir.
 • Manzum hikâyelerinde mesnevi geleneğinden yararlanmıştır.
 • Günlük konuşma dilini, başarıyla kullanmıştır.
 • Şiirlerini Safahat’ta toplamıştır.
 • İstiklal Marşı’nı orduya hediye ettiği için Safahat’a alma­mıştır.

Eseri:

 • Şiir: Safahat (Yedi bölümden oluşur: Safahat, Hakkın Sesleri, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Gölgeler, Asım)

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Mehmet Akif Ersoy Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 – 1958)

 • Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır.
 • Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönel­miştir.
 • Saf (öz) şiir anlayışına bağlı kalmıştır.
 • Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri Ok’tur.
 • Şiirlerinde İstanbul sevgisi öne çıkar.
 • Klasik Türk müziğin e hayranlığıyla da tanınır.
 • İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konularıdır.
 • Aruzla ve divan nazım şekilleriyle modern şiirler yazmıştır.
 • “Beyaz lisan” anlayışını savunmuştur.
 • Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize bütünlüğüne, ahenge ve kafiyeye büyük önem vermiştir.
 • Parnasizmin bizdeki temsilcisidir.
 • Nev Yunanilik (Neo Klasik) ve sembolizmden de etkilenmiştir.
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın şiiri ile Milli Edebiyat Dönemi hece şiiri arasında sanat anlayışı, ahenk ve yapı bakımından farklılık olmakla birlikte milli konulara da yönelme bakımından ilişki kurulabilir.
 • “Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı” adlı şiiriyle bireyi tarih-kültür-gelenek perspektifiyle ele almış ve Süleyma­niye Camii’ni bir medeniyet sembolü olarak kullanmıştır.
 • Sessiz Gemi, Rindlerin Akşamı, Aziz İstanbul, Atik Valde’den İnen Sokakta, Bir Başka Tepeden, Mohaç Türküsü, Mehlika Sultan, Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı önemli şiirlerindendir.
 • Bütün kitapları öldükten sonra yayımlanmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
 • Deneme: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Siyasi ve Edebi Portreler
 • Anı: “Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım”
 • Tarih: Tarih Musahabeleri

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Yahya Kemal Beyatlı Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

NEYZEN TEVFİK (1879 – 1953)

 • Soyadı Kolaylı’dır. 20. yüzyılın önde gelen hiciv şairlerindendir.
 • Sözünü sakınmaz, beğenmediği kişileri hicveder.
 • Musiki ile içli dışlı olmasına rağmen hicivleri zaman zaman kabalaşır.
 • Hicivlerinde sosyal yergi her zaman kendini hissettirir.

Eserleri:

 • Şiir: Azab-ı Mukaddes, Hiç

28 Yorum Var: “Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar

 1. Bazı kaynaklar Milli edebiyatta ele alırken Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı bazıları Servetifünun’da ele almış. Hangisi doğru acil bilgi verin?

  1. Aslında ikisi de değil. Çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar bağımsız sanatçılarımızdandır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir