İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-1

1. (I) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Yazıtları, Yolluğ Tigin tarafından taşlara kazınmıştır. (II) Bu yazıtlarda Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, onlarla hesaplaşması söz konusudur. (III) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Bu yazıtlar üç büyük kişi adına diktirilmiş üç büyük anıttan oluşur. (V) Bu yazıtlar Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle yazılmış, Müslüman Türklerin tarihimize bir armağanıdır.

Bu parçada verilen numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, tabiat ve savaş konularında söylenen şiirlere (I)koşuk, yapılan yas törenlerine (II)yuğ, bu törenlerde söylenen şiirlere (III)sagu, öğüt verici atasözü niteliğinde olan sözlere (IV)sığır, ziyafet törenlerine de (V)şölen denirdi.
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait birçok destan vardır. Bunlardan —- Sakalar'a; —- Hunlar'a; —- Göktürkler'e ve —- Uygur Türklerine ait destanlardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga – Oğuz Kağan – Ergenekon – Göç
B) Manas – Oğuz Kağan – Köroğlu – Şu
C) Alp Er Tunga – Ergenekon – Türeyiş – Şu
D) Şu – Bozkurt – Oğuz Kağan – Türeyiş
E) Satuk Buğra Han – Köroğlu – Manas – Türeyiş

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme ait bir destan değildir?

A) Ergenekon Destanı
B) Şu Destanı
C) Manas Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Türeyiş Destanı

 

5. Toplumun ortak malı olan, sözlü gelenekle günümüze gelen ve söyleyeni belli olmayan destanlara "doğal destan" denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A) İlyada ve Odessia
B) Kalevela
C) Ramayana ve Maharabata
D) Oğuz Kağan
E) Çanakkale Şehitlerine

 

6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının "yazılı edebiyat" dönemine ait bir özellik değildir?
A) Bu dönemin en önemli ürünü Göktürk Kitabeleri'dir.
B) Bu dönemde koşuk, sagu, sav gibi türlerde ürünler verilmiştir.
C) Göktürk ve Uygur olmak üzere iki tür alfabe kullanılmıştır.
D) Bu dönemdeki Uygur yazıtlarının birçoğu Budizm ile ilgili dinsel metinlerdir.
E) Yenisey Kitabeleri de bu dönemin yazılı ürünlerindendir.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?
A) Koşma – Varsağı – Ağıt – Destan
B) Koşuk – Sagu – Destan – Sav
C) Koşuk – Ağıt – Sav – Destan
D) Koşma- Semai – Sagu – Sav
E) Koşuk – Semai – Varsağı – Ağıt

 

8. Tarih öncesi devirlerden günümüze önce sözlü sonra da yazılı gelenekle gelen, bir milleti derinden etkileyen olayları anlatan ve ilk söyleyeni belli olmayan türe —- denir. Türk ve Dünya edebiyatında birçok örneği vardır. Bunlara Türklere ait —- ve yabancılara ait —- örnek verilebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir?
A) yapma destan – Gılgamış – Şehname
B) doğal destan – Genç Osman – Igor
C) yapma destan – Çanakkale Şehitlerine – Kaybolmuş Cennet
D) doğal destan – Oğuz Kağan – Kalevela
E) doğal destan – Şehname – Gılgamış

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk edebiyatı nazım türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Dini ve tasavvufi konuları işlemek
B) Arı bir Türkçeyle söylenmiş olmak
C) Genellikle yarım kafiyeli olmak
D) Dörtlükler halinde söylenmiş olmak
E) Hece ölçüsüyle söylenmiş olmak

 

I. Ergenekon Destanı
II. Kalevala Destanı
III. Şu (Saka) Destanı
IV. Bozkurt Destanı
V. Şehnâme Destanı
10. Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Türklere ait değildir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.      E) IV. ve V.

 

11. (I)İslamiyet öncesi saz şairlerinin (II)sığır denilen sürek avlarında (III)kopuz eşliğinde okunan, (IV)aruz ölçüsüyle söylenen ve (V)aşk, tabiat, yiğitlik gibi konuları işleyen nazım türü koşuktur.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Milletlerin hayatını derinden etkileyen olaylar anlatılır.
II. Milli söyleyişten uzak, evrensel bir nitelik taşır.
III. Olağanüstü olay ve kişilere sıkça rastlanır.
IV. Nazım, nesir karışık olarak kaleme alınır.
V. Divan edebiyatındaki karşılığına mesnevi denir.

12. Yukarıda numaralı cümlelerden hangi ikisi doğal destanlar için söylenemez?
A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) IV. ve V.

 

Keldin esin esneyü
Kadka tükel osnayu
Kirdi bodun kasnayu
Kara bulıt kükreşür
(Rüzgar eserek geldi
Kar tipiye benzedi
Halk titreyerek evlere girdi
Kara bulutlar görülüyor)
13. Bu dörtlük, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden hangisine örnektir?
A) Sagu   B) Destan   C) Koşuk   D) Sav   E) Koşma

 

I. Şinto – Japon
II. İlyada ve Odeyssia – Yunan
III. İgor – Japon
IV. Nibelungen – Alman
V. Ramayana ve Mahabarata – İngiliz
14. Yukarıda verilen destan-millet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A) I. ve III.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

15. Düşmanlar tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir yere gelmiş, burada dört yüz yıl yaşayıp çoğalmış ve demir dağı eriterek buradan çıkabilmiştir. Bu destan Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması bakımından da önemlidir.
Bu parçada, hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türeyiş Destanı
B) Göç Destanı
C) Bozkurt Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Şu Destanı

 

CEVAP ANAHTARI
1-E  2-D  3-A  4-C  5-E  6-B  7-B  8-D  9-A  10-C  11-D  12-D  13-C  14-D  15-D


64 Yorum Var: “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test-1

  1. Cevap düzeltilmiştir, ilginize teşekkürler.

  2. 1. soru D yada E olmalı. Üç büyük anıttan oluşur demişsiniz 3 değil 4 taştan oluşur. Düzeltirseniz sevinirim :)

  1. Toplumun başından geçen olaylar başlı başına bir destan konusu olamaz. Olağanüstü öğeler ve kahramanlar da gereklidir.

 1. Sorular çok güzeldi, hocamız sınavda böyle sorsaydı kesin 100 alırdım çok kolay :-)

 2. 2 yanlışım çıktı, eminim onları da hızlı geçtim diyedir. Soruları çok beğendim süperdi (:

  1. Cevap C Manas Destanı, İslamiyet sonrası bir destan olup Kırgız ve Kazak Türklerine aittir.

 3. Büşra’ya katılıyorum. 1.sorunun cevabı B olmalı. Bilge Kağan’ın kardeşi Kültigin ile birlikte Çinlilere karşı yaptıkları savaş ve Türk milletinin bütünlüğünü yeniden sağlamak için verdikleri mücadele anlatılıyor.

 4. Ben 4.soruyu anlamadım. zaten hepsi İslamiyet öncesi Türk destanlarında işleniyor, nasıl oluyor da cevap C oluyor?

 5. Sorular güzeldi ellerinize sağlık teşekkürler sağ olun. 12 doğru 3 yanlış yapmışım konuyu kavramama çok yardımı oldu :)

 6. 2 yanlışım çıktı o da dikkatsizlikten. Allah gönlünüze göre versin. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın.

 7. Allah aşkına adamlar soru yapmış siz de gıcıklık olsun diye yanlış arıyorsunuz. Bir de bakmadan soru soruyorsunuz, gayet de güzel bir test 3 yanlışım çıktı. Allah razı olsun… Adamlar zaten yorumları cevaplamışlar, az yorumları okuyun.

 8. 1. soru yanlış olmuş dördüncü de yanlış 3 büyük anıt demişsiniz 4 tane anıt vardır Vezir Tonyukuk’un 2 anıtı vardır. Kül Tigin 1, Bilge Kağan 1.

 9. 6.soruda cevap yanlış çünkü Orhun Yazıtlarının 3 cephesi Göktürkçe ve bir cephesi Çince yazılmıştır ama soruda sadece Uygurca ve Göktürkçe yazıyor.

  1. Öğüt verici atasözü niteliğinde olan sözlere sav denir. Diğer seçenekler doğrudur. Cevap D.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir