Fiilimsiler Test-4

1. Eğer insanlık tarihi boyunca yazılan şiirlerin çoğu yüceliklerini bulamamışsa, bunu düş, düşünüş, duyum ve duygu arasında bir denklemin bulunmayışında aramak gerekir.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekeylem (ekfiil) almış sözcük vardır.

B) Sıfatfiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır.

C) İyelik eki almış fiilimsi vardır.

D) Üç tane isim fiil kullanılmıştır.

E) Bağfiil kullanılmıştır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat fiil farklı görevde kullanılmıştır?

A) Parlardı içimde bilinmedik şehirler.

B) Ağaran sevdaların türküsünü dinle.

C) Neden yadırganır ağlayan gözler?

D) Bir ezel yarasıdır, ruhta kanayan.

E) Değişmez, ecel meclisinden geçen kanun.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, isim fiil ekini alan sözcük farklı görevde kullanılmıştır?

A) Sarma kafiyede, birinci dize ile dördüncü dize birbiriyle kafiyelidir.

B) Yarınki seçimlere, iki aday da karma liste ile girecek.

C) Taşıma su ile değirmen dönmez, derler.

D) Kütüphanelerin çalışma salonunda genellikle sessizlik hakimdir.

E) Yöneticiler, seçme oyunculardan kurulu bir takım oluşturmak istiyorlar.

 

4. “Zaman ilerledikçe bekleyenlerin merakı artıyordu.”

“-dıkça, -dikçe” eki aşağıdakilerden hangisine bu cümledekine benzer bir anlam katmıştır?

A) Konya’dan geçtikçe o feci kazayı hatırlıyordu.

B) Çocuğun problemleri gittikçe ağırlaşıyor.

C) Bu konuları, çalıştıkça anlayacaksınız.

D) Seni gördükçe İzmir’i hatırlıyorum.

E) Arkadaşı sorulan bildikçe o seviniyordu.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bağfiil, cümleye “aşama” anlamı katmıştır?

A) Hava kararınca içime bir ürperti çöker.

B) Bir alkış koptu, sanatçı konuşmaya başlar başlamaz.

C) Bu aydan sonra havalar giderek ısınır.

D) Sürekli masada otura otura, kamburu çıktı.

E) Bir küçük kız, pencereden bakıp kaçtı.

 

6. Ben zamanı gördüm

Devrilmiş sütunları arasından,

Çok eski bir sarayın.

Uçmak için kanatlanmayı bekleyen

Yavru kuş gibi doğduğu kayada.

Ben zamanı gördüm

Çırpınırken avuçlarımda

Bu dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 3   B) 4   C) 5   D) 6   E) 7

 

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde iki farklı fiilimsi kullanılmıştır?

A) Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.

B) Topalla gezen aksamak öğrenir.

C) Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak.

D) Kötü söyleme eşine, zehir katar aşına.

E) Çıkmadık candan umut kesilmez.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağfiil kullanılmıştır?

A) Seyret de ağaran rengini ufkun

B) Acı bir gülüşle gölgede sular…

C) Döktüğü yaşlan kimse silmemiş

D) Mahmur gözlerini kırpıştırarak

E) Bu ses yükseliyor başlayan günde

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde durum anlamı taşıyan bağ fiil (ulaç) kullanılmıştır?

A) İşini bitirince, yerdeki malzemelerini toplamaya başladı.

B) Adam, işin gerçek nedenini bilmeden konuşuyor.

C) Çocuk öylesine yorulmuş ki yatar yatmaz uyudu.

D) Bu kule inşaatı başlayalı tam on yıl oldu.

E) Yücel’i, ancak Ankara’ya gittikçe görebiliyorum.

 

10. Nedret’in tezgâhın başındaki (I)çalışmasını (II)görünce, ne kadar (III)üretken bir insan (IV)olduğunu anladık. Üç kişi (V)oturup yarım saat boyunca onu seyrettik.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?

A) Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

B) Görenedir görene, köre nedir, köre ne?

C) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.

D) Gök gürlemeden yağmur yağmaz.

E) Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar.

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Anladım farkınız yok, koparılmış başaktan

B) Alın bu gözleri benden, alın bu yüreği

C) Artık utanıyorum yaşamaktan

D) Başıboş akan ırmaklar gibisin şimdi

E) Çekilip itilerek bir kayık sürüklenir

 

13. Muratoğlu incir fidanları dikme meselesini günde yirmi defa anlattığı halde, her nedense koğuştakiler onu sürekli dinlemek isterler; kelimeleri bir zincir gibi birbirine bağlayarak olayı bitirmeye çalışırken: “Canım” derlerdi, “Şu senin incir fidanı hikâyesi tuhaf şey doğrusu!”

Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 3   B) 4   C) 5   D) 6   E) 7

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde iki farklı fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

A) Aklımdan geçenleri bir bilebilsen…

B) Benimkisi bulmadan kaybetmenin telaşı.

C) Uzakta dururum; gel, yaklaş dersin.

D) Yanına gelirim, uzaklaş dersin.

E) Aksaray’dan geçerken, çevirdiler yolumu.

 

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ötekilerden daha çok fiilimsi kullanılmıştır?

A) Buğdayım var deme, ambara girmeyince; oğlum var deme, yoksulluğa düşmeyince.

B) Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akilli çıkaramamış.

C) Gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme.

D) Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim.

E) Görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağfiil (ulaç) farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Kimliğini görmeden kimseyi içeri almıyordu.

B) Geçen haftaki sınava çalışmadan girmiş.

C) Biz çıkmadan gelirseniz birlikte gideriz.

D) İki kardeş birbirleriyle konuşmadan yürüyorlardı.

E) Ailesiyle görüşmeden hiçbir konuda karar vermezdi.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-D  3-D  4-B  5-C  6-D  7-B  8-D  9-B  10-C  11-D  12 B  13-D  14-B  15-C  16-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir