Öne Çıkanlar

1. İnsanların maceraya atılırcasına yaptığı girişimler sonucunda hayal kırıklığına uğraması, kendilerini iyi tanıyamamış olmalarından kaynaklanıyor.

Bu cümlede kaç eylemsi vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “tamlayanı ad-eylem” olan bir belirtili isim tamlaması vardır?

A) Bu çalışmanın mükâfatını aldım.

B) Konuşması biterse çıkabiliriz.

C) Bu adamda anlayış ne gezer?

D) Gülmek sana yakışıyor.

E) Şiir okuyuşunu herkes beğendi.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad-eylem yüklem görevi üstlenmiştir?

A) İçip içip kapıya dayanıyordu.

B) Amacı çocuklarını okutmaktı.

C) Kitap yazmak, kolay bir iş değildir.

D) Gelecek yıl Erdemli’de olacağız.

E) Bu çocuğun gülüşü çok farklı.

 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?

A) Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.

B) Ava gelmez kuş, başa gelmez iş olmaz.

C) Baş başa vermeyince, taş yerinden oynamaz.

D) Bir yüz ağlarken, öbür yüz gülmez.

E) Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil (ortaç) kullanılmamıştır?

A) Onda konuşacak yüz mü kaldı?

B) Tanınmış yazarlarla yemek yedik.

C) Seni görünce gençliğimi hatırladım.

D) Onulmaz bir derde düştü.

E) Artık gelir getiren bir işi vardı.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır?

A) Onu görür görmez vuruldu.

B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor.

C) Bize bakışına bir anlam veremedik.

D) Dönüp dolaşıp aynı kapıya varıyoruz.

E) Biz gelmeden salonu terk etmeyin.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış ortaç vardır?

A) Ulu sözü dinleyen, yüce dağlar aşmış.

B) Çalmadık kapı bırakmadı.

C) Son pişmanlık fayda etmez.

D) Kaçan balık büyük olur.

E) İyi olacak hastanın, hekim ayağına gelir.

 

8. “İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.” cümlesindeki eylemsi ile türce özdeş eylemsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

B) İp inceldiği yerden kopar.

C) Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya geri gelir.

D) Güzele bakmak sevaptır derler.

E) Derdini saklayan derman bulamaz.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi eylemin durumunu zaman bakımından belirtmektedir?

A) O günleri andıkça gözlerim yaşarıyor.

B) Olayı gülerek anlatıyordu.

C) Önüme diz çöküp saatlerce ağladı.

D) Bu evde, sıkılmadan oturabilirsin.

E) Hasta olduğundan işe gelemedi.

 

10. “-miş” eki almış sözcüklerin hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Alışmış, kudurmuştan beterdir.

B) Çıkmamış canda umut vardır.

C) Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.

D) Pişmiş aşa soğuk su katılmaz.

E) Ölmüş eşek kurttan korkmaz.

 

11. Artık bir çiçeği düşünürken ürpermek yok

Gülmek, umut etmek, özlemek

Ya da mektup beklemek

Gözleri yatırıp ıraklara

Yukarıdaki dizelerde kaç eylemsi vardır?

A) 3 B) 4 C) 5   D) 6   E) 7

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

A) Bulaşıkları yıkamak bana aitti.

B) Bizimle görüşmesine ne dersin?

C) Bazı insanlarla dertleşmek istemiyorum.

D) Olay tatlıya bağlandığı için sevinçliyiz.

E) Bu konuda konuşmak istemiyor.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yan yargısı eylemsi ile sağlanmamıştır?

A) Sınavı kazanınca, bütün aile sevince boğuldu.

B) Huysuzluk edersen, sevilmezsin.

C) Çalışırken rahatsız edilmek istemez.

D) Gelişigüzel yapılan işlerden, hayır gelmez.

E) Elindeki kâğıdı buruşturarak çöpe attı.

 

14. Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemsilerden hangisi ad tamlaması oluşturmuştur?

A) Bu çocukta dinleme alışkanlığı yok.

B) Bu soruyu cevaplayınca herkes şaşırdı.

C) Okumak ve yazmak en büyük tutkusuydu.

D) Sana benim gözümle bakan gözler, kör olsun.

E) Şimşek çakmadan gök gürlemez.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük eylemsidir?

A) Geçmişe mazi geleceğe ati denir.

B) Çocuğun düzeni iyice bozuldu.

C) Yiyeceklerin tümü bozulmuş.

D) Kitap okumak, beni dinlendirir.

E) Danışmada kimse yoktu.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Bakışı beni çok fazla etkiledi.

B) Bize sataşmak için fırsat kolluyor.

C) En güzel alışkanlık okumadır.

D) Yüzme en faydalı sporlardandır.

E) Satılacak malzemeyi bir kenara yığdı.

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde zaman anlamı taşımayan bir bağ-fiil vardır?

A) Ben uyandığımda, o evde yoktu.

B) Soru çözerken beni rahatsız etme.

C) Sana baktıkça içim açılıyor.

D) Onu görür görmez tanıdım.

E) Bizi, okulun önünde gülerek karşıladı.

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde ulaç kullanılmamıştır?

A) Anlatılanları dinleyince küçük dilini yutacaksın.

B) Bir bardak su içip çalışma odasına girdi.

C) Ders çalışırken beni rahatsız etmeyin.

D) Konuşulanların aramızda kalmasını istiyorum.

E) Boş zamanlarını kitap okuyarak geçirir.

 

19. Çocuklarıyla dolaşmak ona zevk veriyordu.

Bu cümledeki eylemsi ile türce özdeş eylemsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Bahçedeki kurumuş otları temizliyordu.

B) Sana, olanları anlatmak istemedim.

C) Bunları değil, doğal olanları seviyorum.

D) Manastıra giden yolu bir türlü bulamadık.

E) Başımızı sokacak bir evimiz olsun istiyorum.

 

20. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde birden fazla eylemsi vardır?

A) Can çıkmayınca huy çıkmaz.

B) Sivilce kurcalanınca çıban olur.

C) Şimşek çakmadan gök gürlemez.

D) Söyleyenden dinleyen arif gerek.

E) Su içene yılan bile dokunmaz.

 

21. (I)İnanmak var (II)olmaktır, bilirsin

(III)İnanmadığımız şeyler için (IV)yaşayalım

Nice sabahlar, nice ayrılıklar

(V)Gelecek nice iyi günler yaşayalım

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanı ad-eylemdir?

A) Onunla anlaşmak çok zor olacak.

B) Törenin başlamasına yarım saat kaldı.

C) Ona okumanın zevkini tattırdım.

D) Deniz kıyısında dolaşmak büyük zevk.

E) Beni görünce ağlamaya başladı.

 

23. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil (ortaç) yoktur?

A) Bilenle bilmeyen bir olur mu?

B) Kurumuş çamaşırları toplar mısın?

C) Usul usul sokulmana hasret kaldım.

D) Beni dinlemeyenlere bir sözüm yok.

E) Ders çalışmayanları tespit ettim.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-A  3-B  4-E  5-C  6-C  7-A  8-C  9-A  10-C  11-E  12-D  13-B  14-A  15-D  16-E  17-E  18-D  19-B  20-D  21-D  22-C  23-C